2018. december 11., kedd
FONTOS
Simicskó István honvédelmi miniszter

„Egyetlenegy közös kincsünk van, és ez a hazánk…”

„Magyarország mára a világ egyik legbiztonságosabb országa. A katonai hivatás a legszebb hivatás, hiszen kevesen vannak azok, akik az életüket adják másokért és kevesen vannak azok, akik a haza szolgálatát ilyen magas szinten vállalják…” Legszebb történelmi hagyományainkat idézi, ahogyan Simicskó István honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség közszolgálati küldetésének ars poeticáját lapunk olvasói számára megfogalmazta. A honvédelemért felelős tárcavezető nős, három gyermek édesapja, kung-fu harcművész és a hadtudományok doktora. Az aláb­biakban a haza szolgálatában álló haderő és személyi állomány fejlesztési terveiről és a tábori lelkészi szolgálatról kérdeztük a keresztény­demokrata politikust.

➜ A miniszterelnök úr a közelmúltban elhangzott beszédében megemlítette, hogy a 2018-as esztendőben elkezdődik a Magyar Honvédség nagyobb léptékű fejlesztése. Milyen területeket illetve fegyvernemeket érint ez elsősorban?

➜ Magyarország kormánya elkötelezett, hogy hazánk és a magyar állampolgárok biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amellyel az elmúlt huszonöt év legnagyobb és legátfogóbb, komplex honvédelmi programja indult el. Az elmúlt negyedszázadban nem volt példa hasonló, a Magyar Honvédség minden területét érintő modernizációs fejlesztésre. Nem egy üres, tartalmi elemeket nélkülöző programról van szó, amit bizonyítanak az elmúlt egy év történései a honvédelmi képességek és a haderőfejlesztés terén. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti a Magyar Honvédség valamennyi képességét és fegyverrendszerét. A fejlesztések megkezdődtek, kézzelfoghatóak, láthatóak és ezt folytatni fogjuk az elkövetkezendő években is.

A fejlesztési és modernizációs folyamatok átfogó jelleggel érintik a légierő és a szárazföldi haderőnem valamennyi területét, fegyvernemeit és szakcsapatait, de megújul a logisztikai, a katona-egészségügyi és a vezetési rendszer is.

A rövid- és hosszabb távú célok között szerepel a katonák egyéni harcászati felszerelésén túl egyebek mellett a Magyar Honvédség merev- és forgószárnyas légi szállító­képességének és kapacitásának bővítése és modernizálása, amely a missziós feladatok, az esetleges katonai műveletek mellett a katasztrófaelhárítási helyzetek, vagy a polgári segítségnyújtás miatt is szükséges. Kiemelt feladat a helikopterflotta, a tüzér- és páncéltörő tüzér képességek korszerűsítése is.

Modern radarokra, a légvédelmi rakétaegységeink megújítására is szükség van, hogy hatékonyan egészíthessék ki az ország légterét védő Gripen vadászgépeink képessé­geit. Többek között modernizáljuk és fejlesztjük a Magyar Honvédség híradó-informatikai és tábori vezetési rendszerét. Továbbfejlesztjük a Magyar Honvédség különleges műveleti képességét, amely eddig is számos elismerést váltott már ki szövetségeseink részéről.

Az új típusú kihívásoknak megfelelően kiemelt figyel­met fordítunk a hibrid hadviselés keretén belül a kiber­védelemre: olyan eszközök beszerzése és alegységek létrehozása a cél, amely hatékonyan tudja kezelni a kibertérből érkező támadásokat.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán a kormány kiemelten fontos tényezőként számol a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű, átgondolt fejlesztésével, valamint lehetséges bővítésével, annak gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásaival együtt. Tehát modernizáció zajlik minden területen, de a modernizáció mellett a katonai értékeknek, katonai erényeknek továbbra is meg kell maradniuk, sőt erősödnie kell a történelmi hagyományápolásnak és a hadisírgondozásnak is.

➜ Honvédeink hazánk nemzetközi kötelezettségeivel összhangban külföldön is teljesítenek szolgálatot. Mi várható ezen a területen a jövő esztendőben?

➜ A missziós szerepvállalás tekintetében a jövőben is prio­ritást élvez az egyesített balkáni hadszíntéren és az Afganisztánban feladatot végrehajtó kontingensek nemzeti támogatása, valamint az Iraki Kiképzés-biztosító Kontingenssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Magyarország számára fontos, hogy a Nyugat-Balkán térségében – ami jelenleg az egyik fő bevándorlási útvonallal esik egybe – igyekezzen segítséget nyújtani és jelen lenni, hiszen a térség stabilitása kiemelten fontos. Nagyon fontos, hogy az Iszlám Állam elleni harc sikeres legyen, többek között azért, mert ezzel is csökkenthető az Európát fenyegető nemzetközi terrorfenyegetettség. A Magyar Honvédség – a V4-ek keretei között megvalósuló műveletben – egy magyar század kiküldésével járult hozzá Észtországban a szövetségesi feladatokhoz.

➜ Hogyan jellemezné a Magyar Honvédség és a NATO kapcsolatát?

➜ Magyarország megbízható szövetségese a NATO-nak. A fejlesztések tekintetében a NATO-ban az az iránymutatás, hogy a tagállamoknak nem csupán növelni kell a védelmi kiadásaikat, hanem annak legalább húsz százalékát fejlesztésekre kell fordítani. Mi ezt idén teljesítettük. Magyarország a NATO elkötelezett tagjaként vállalja a reá háruló kötelezettségeket. Arra törekszünk, hogy 2024-ig a honvédelmi költségvetés a védelmi ráfordítások tekintetében elérje a GDP részarány 2 százalékos szintjét. Hazánk a NATO-vállalások terén a tagállamok között előkelő helyet foglal el, hiszen három kontinensen, 14 országban közel ezer katonánk teljesít folyamatosan szolgálatot.

➜ A haza önzetlen, a honvéd élete feláldozása árán is megnyilvánuló szolgálata rendkívüli hivatástudatot igényel…

➜ Egyetlenegy közös kincsünk van, és ez a hazánk, melyért oly sok áldozatot hoztunk, hogy ma biztonságban és szabadságban élhessünk Magyarországon. Elmondhatjuk, hogy Magyarország mára a világ egyik legbiztonságosabb országa. A katonai hivatás a legszebb hivatás, hiszen kevesen vannak azok, akik az életüket adják másokért, és kevesen vannak azok, akik a haza szolgálatát ilyen magas szinten vállalják.

➜ A sorkatonaság újbóli bevezetése a közeljövőben napirendre kerülhet-e?

➜ A kormány döntésének értelmében Magyarországon 2004. november 3-án békeidőben megszűnt a sorozás intézménye, és létrejött egy hivatásos, szerződéses és önkéntes katonákból álló haderő. A kormánynak továbbra sincsen olyan törekvése, amely értelmében a sorkatonai szolgálat visszaállításáról döntene.

➜ Köztudott a magyar állam és a történelmi egyházak között kiváló az együttműködés és a kapcsolatok kiegyensúlyozottsága. A hadseregben hogyan jelenik meg mindez?

➜ A Magyar Honvédségben jelentős igény van a tábori lelkészi szolgálatok munkájára, amely nemcsak a honvédséghez közvetlenül kapcsolódók lelki gondozására terjed ki, hanem a családtagokra, a nyugállományúakra, valamint az egészségügyi-szociális intézmények lakóira, gondozottjaira is. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a testi edzettségen túl a lelki békére és egyensúlyra egyaránt szükségünk van ahhoz, hogy harmóniában élhessünk.

A Tábori Lelkészi Szolgálat a Magyar Honvédség szervezetében 1994 óta van jelen, mint önálló szolgálati ág, amely a négy történelmi egyházat, vagyis a római katolikusokat, a reformátusokat, az evangélikusokat és a zsidó tábori rabbinátust foglalja magába. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy szükség van a tábori lelkészi szolgálat tevékenységére és jól működik a rendszer. Különösen a missziókban, ahol a lelkészek szintén jelen vannak, hogy lelki támaszt nyújthassanak a családjuktól távol szolgálatukat teljesítő katonáknak. A katonai fegyelem és vezetési rend sajátosságain belül ők egyfajta támaszai a katonáknak, amely tevékenységükkel elősegítik a feladatok végrehajtását és a missziós szerepvállalásunk sikerességét. A tábori katonalelkész katona és lelkész is egyben. Éppen e kettősség miatt tud érzékenyebb figyelemmel tekinteni a katonák felé, esetenként meglátva olyan problémákat is, amelyek a hagyományos katonai viszonyok között fel sem tűnnének. Hivatásuknak kettőssége – a lelkész és katona – nem ellentétet jelöl, hanem éppen erősíti egymást; egy sajátos környezetben meglelni a lélek nyugalmát és stabilitását, ezzel segítve feladataink sikerét.

A várakozás időszakát éljük, egyik legszebb és legmeghittebb ünnepünkre, a karácsonyra készülünk, ami lelki feltöltődést hoz, amely a hitet, a reményt és a szeretetet
erősíti mindannyiunkban. Ahhoz, hogy katonáink áldozatos szolgálatvállalásuk során ezt a várakozást örömteli módon, békésen élhessék meg, lelkészeink munkája nélkülözhetetlen.

Nézze meg ezt is:

A GFF ERASMUS+ partneri megállapodásai

A főiskola külügyi titkára, Thékes István szeptemberben a horvátországi Katolikus Egyetem vendége volt, és a …