2018. december 11., kedd
FONTOS
Csoportkép a zarándokokról a máriagyûdi templom elô

A mórahalmi egyházközség jubileumi eseményei Szent László évében

A kormány nemzetpolitikai államtitkársága által a 2017-es esztendőre meghirdetett Szent László-évhez a mórahalmi egyházközség is örömmel csatlakozott, lévén a város templomát is a nagy király tiszteletére szentelték.

Az év során a Kárpát-medence magyarlakta területein különös figyelem fordult a Szent Lászlóról elnevezett településekre, illetve a neki szentelt templomokra László király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.

Az év során a mórahalmi plébánia is változatos rendezvényekkel igyekezett minél szélesebb körben megismertetni és megünnepelni a lovagkirályt. Ezek között a legjelentősebb a május 14-én megtartott autóbuszos nagyváradi zarándoklat volt, ahol a Szent László-év egyik országosan is kiemelkedő eseményeként megtartott ünnepi szentmisén vettek részt a hívek. A székesegyházban és a városon átvezető körmenet során a győri Szent László-fejereklye és a nagyváradi herma jelenlétében imádkoztak a település védőszentjéhez.

Az egész Kárpát-medencét átölelő Feltámadási menet az emlékév miatt idén csak Szent László-településeket érintett. Ennek Somogyvárról induló déli ágán a szépen faragott zarándokjelvény május 20-án érkezett meg a mórahalmi templomba, amit a bérmálási szentmise keretében fogadtak. Egy héttel később pedig a mórahalmi templom és a város szalagjaival feldíszítve Joó Balázs plébános személyesen vitte azt tovább Biharba, ahol szentmisét is bemutatott az ottani hívek és az odaérkezett zarándokok körében.

Szent László király élete és jelentősége címmel alkotópályázatot is meghirdetett a plébánia, amelyre több mint száz, főként gyerekek által készített pályamű érkezett. A díjkiosztásra a tanévzáró szentmisén került sor, a képeket a nyár folyamán a Város­háza aulájában, majd a templomban állították ki.

A minden nyáron 90–100 fő iskolás gyereket fogadó plébániai hittantábor témája is Szent László megismerése volt idén, amit előadásokon, kézműves foglalkozásokon, közös játékokon és egy ópusztaszeri kiránduláson keresztül valósult meg.

Az éves hagyományos térségi úrnapi búcsú ünnepi szónokaként Dénes Zoltán címzetes kanonok, újirázi plébános, az országos Szent László-emlékév szervezőbizottságának tagja – aki egyébként a település utolsó káplánja volt 1985-86 között – látogatott el Mórahalomra. A körmenettel záruló szentmisén a nagy király jelentőségére és ma is aktuális tiszteletére hívta fel a jelenlévők figyelmét.

Augusztus 19-én a Szent István Kenyere búcsú alkalmával nyílt meg és egy hónapon keresztül volt látható a templomban a Tiszta hittel, erős kézzel című történelmi tablókiállítás a Pro Patria Egyesületnek és a Szent László-év országos szervezőbizottságának köszönhetően. A térségi búcsú szabadtéri oltárán a szertartás alatt és a körmenet idején a Nagyváradról elhozott Szent László-ereklye is közöttünk volt.

Szeptember 1-jével vált önállóvá a település egyházi fenntartású iskolája, amely e naptól szintén az egyházközség és a településünk védőszentjének a nevét viseli: kétszáz tanulóval kezdte meg működését a Szent László Katolikus Általános Iskola.

Szintén szeptemberben zajlott a szegedi Tágas Tér Fesztivál, melyhez egyetlen vidéki helyszínként csatlakozott a mórahalmi plébánia. A koncertekkel, hagyományos kézműves mesterségek megismerésével, lovagi próbákkal és játékos vetélkedőkkel, „lelkifröccsel”, süteménykészítő versennyel és még sok más programmal sikerült tartalmasan kitöltenünk egy vasárnap délutánt.

A Nyitott Templomok napján Sonkodi Rita festőművész látogatott a mórahalmi templomba ahol egy beszélgetés keretében az általa festett és három évvel ezelőtt felszentelt oltárképről és a Szent László-ábrázolásokról szólt. Ugyanekkor mutatták be a templomtörténeti kiadvány harmadik kiadását is, mely az egyházközség elmúlt 114 esztendejét foglalta össze.

Az ünnepi esztendőt októberben egy máriagyűdi zarándoklat zárta, ahol az egyházközség híveiért és a település lakóiért imádkoztak.

Nézze meg ezt is:

A GFF ERASMUS+ partneri megállapodásai

A főiskola külügyi titkára, Thékes István szeptemberben a horvátországi Katolikus Egyetem vendége volt, és a …