2018. december 11., kedd
FONTOS

Új templom épül Derekegyházon

A templom digitális látványterve

A Szeged-Csanádi Egyházmegye a csongrádi Derekegyházra új templom felépítését tervezi. A közel­jövőben több templom is épül: Derekegyház mellett jelenleg Tarhosra, Okányba, Nagytőkére és Hódmezővásárhelyre tervez egyházmegyénk új templomot.

A templom a kastély előtti parkban, a falu központjában fog megépülni. Helyszínrajzi elrendezését a „keletelés” igénye, valamint a településen kialakult úthálózat rendje együttesen határozta meg. A liturgikus tér irányultságát az íves apsziszáródású főhajó hangsúlyos tengelye biztosítja. A főhajó csarnokteréhez délkelet felől aszimmetrikusan csatlakozik a keresztelő kápolnaként kialakított oldalhajó. A karzathoz felvezető toronyfeljáró mellett nyílik a gyóntató szoba. A templomot 36 ülőhelyre és további 36 állóhelyre méretezték.

Az egytornyos szerkezetű, karakteres sziluettű tömeg képzésekor szakrális építészetünk nemzeti romantikából kifejlődött modernizmusának nemes hagyományaiból merítettünk. Az egységesen fehérre festett, csupán vakolat architektúrával díszített templom, kölcsönös kapcsolatot teremt különleges műemléki és táji környezetével.

Derekegyház a régészeti leletek tanúsága szerint már az Árpád-korban egyházas falu volt. A település a tatárjárás (1241) pusztítása után néhány évtizeddel újra benépesült. A XVI. század második felében a török három alkalommal is feldúlta (1552, 1566, 1596), s ennek következtében a falu teljesen megsemmisült. A pusztává vált területet gróf Károlyi Sándor 1722-ben megvásárolta, majd gróf Károlyi Antal az 1760-as években uradalmi központtá fejlesztette.

A Károlyi család barokk-copf stílusban épült kastélyának melléképületében, az eredetileg nagykonyhának szánt teret alakították át ideiglenesen kápolnává. A település római katolikus híveinek a mai napig itt található a temploma.

Nézze meg ezt is:

A GFF ERASMUS+ partneri megállapodásai

A főiskola külügyi titkára, Thékes István szeptemberben a horvátországi Katolikus Egyetem vendége volt, és a …