2024. április 20., szombat
FONTOS

Egy életre szóló szemlélet

A DELTA alapítványi formában működik, és egyúttal partnerségre törekszik az oktatási intézményekkel, valamint az állami, önkormányzati szervezetekkel.

A program célja, hogy kezdésként Békés megyében a középiskolai és a felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési modellt honosítson meg. Ennek megfelelően az a célja a Dél-alföldi Talentum Akadémia, valamint a Békés Megyei Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye együttműködésének, hogy a kiemelkedő képességű békési fiatalok intenzív fejlődését mozdítsa elő mindazon készségeik fejlesztésével, amelyek segítik őket adottságaiknak megfelelő hivatásuk megtalálásában és a munkában való eredményes helytállásukban. Az Akadémia mindehhez olyan értékes, impulzív képzési és közösségi élményeket kíván biztosítani, amelyek segítik elkerülni a kiemelkedő képességű fiatalok elkallódását.

A program feladata a tehetséges diákokban már meglévő rejtett értékek felszínre hozása azzal, hogy:

  • Felfedje előttük vezetői alkalmasságukat.
  • Neveljen a morális alapokra épülő vezetéshez szükséges ismeretekre.
  • Segítse őket a már meglévő vagy most választott szakterületen való tanulásban, illetve annak a gyakorlati területen történő tapasztalatszerzéshez, majd az első munkahelyhez jutáshoz.
  • Lehetőséget biztosít szakmai kollégiumok-közösségek működtetéséhez.
  • Elvárja, hogy a résztvevők képzettségüknek és képességeiknek megfelelő, példaértékű tanulmányi, szakmai és közösségi életet éljenek.

A tehetséggondozó program – mint a nemzeti oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti kapocs – nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok készségekké fejleszthessék vezetői adottságaikat, megismerjék a vezetői szerepekkel kapcsolatos elvárásokat, és fejleszthessék a munkavállaláshoz szükséges kompetenciáikat.

A program legintenzívebb része a Nyári Akadémia, valamint az annak tematikájához kapcsolódó Mentor Program. A Mentor Program keretében a fiatalok választott szakterületükön működő piaci, állami, vagy nemzetközi vállalatoknál, szervezeteknél gyakornoki feladatokat látnak el, felügyeletüket a foglalkoztató szervezet képviseletében egy szakmai mentor végzi, biztosítva a személyre szabott szakmai fejlődést.

A képzéseken és a Mentor Programon keresztül a fiatalok olyan értékeket ismernek meg, illetve kompetenciákat alakítanak ki, amelyek az eredményes vezetői tevékenység alapfeltételei. A vezetőképző tehát nem csupán egy alkalmi, élménydús eseménysorozat, hanem egy életre szóló szemlélet elsajátítását is jelenti.

A vezetőképző résztvevői tevékenységük során pontosan tisztában lesznek saját képességeikkel és egyéniségükkel, és az is magától értetődő lesz számukra, hogy tudásukat megállás nélkül bővíteniük, önmagukat fejleszteniük kell.

Nézze meg ezt is:

10 éves a szegedi CsaládEgyetem

„A boldogság tanulható” Ezzel a mottóval indította el 2014 őszén a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja a CsaládEgyetem programot. A tíz …