2024. április 19., péntek
FONTOS

Megindult a Delta Akadémia a tehetségek gondozásáért

A Dél-alföldi Talentum Akadémia hétfő délután ünnepélyesen megnyitotta az egyhetes gyulai Nyári Akadémiát, ahol a program szakmai kuratóriuma köszöntötte az ifjú tehetségeket: Barkász Sándor, az alapítvány elnöke, dr. Antal Zsolt, programvezető, H. Kovács Judit, a Békés Megyei Önkormányzat fejlesztési ügyekért felelős alelnöke és dr. Kozma Gábor, a GFHF elnöke.

H. Kovács Judit az esemény fontossága miatti izgalmáról mesélt a hallgatóknak, hiszen rendkívül nagy jelentősége van ennek az újszerű és formabontó iskola alapításának, amely hiánypótló szerepet tölt be a diákok képzésében, kiegészítve a középiskolai és a felsőoktatási rendszert. Tovább fokozza egyedülállóságát az a tény, hogy Magyarország leghátrányosabb helyzetű megyéjében, Békés megyében született meg ez a kezdeményezés, ami tanúbizonyságot tesz az összefogás erejében rejlő lehetőségekről. Véleménye szerint a Delta Akadémiának kiindulópontja Barkász Sándor „ötletrohama”, vagy inkább magánkezdeményezésre hajlamos lelki alkata, amelybe bevonta a Békés Megyei Önkormányzatot, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegyét, hogy egy hároméves képzést létrehozva segítsék elő a békési fiatalok fejlődését. Az akadémia célja, hogy ez a program eredményes legyen, valamint hogy a résztvevők hasznosítható információkat és tapasztalatokat szerezzenek az adottságaiknak megfelelő szakterületeken. Judit felhívta a fiatalok figyelmét egy gyakran használatos latin kifejezés, a Carpe Diem (Élj a mának!) fontosságára, és arra, hogy értékeljék át a jelentőségét: az akadémia által kiválasztott diákok ragadják meg a pillanatot, ezt az öt napot, amely döntő hatással lehet a jövőjükre.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a helyszín szimbolikus jelentésére hívta fel a figyelmet, mivel a megnyitónak helyet adó Harruckern János Közoktatási Intézmény egy olyan grófról kapta a nevét, aki rendkívül sok áldozatot hozott a közjó érdekében. Ugyanígy tett Barkász Sándor is, amikor a Delta Akadémia megalapítását álmodta meg.

Az akadémia alapítója egyik fiatalkori élményét is felelevenítette, amelyben először szembesült kreatív önmagával és helyzetmegoldó képességével. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel a Delta kiválasztottjai is rendelkeznek. Barkász Sándor többször tapasztalta, hogy ezeket az embereket környezetük megmosolyogja, nem becsüli aktivitásuk miatt, ahelyett, hogy erőt és támogatást adna nekik erőforrásaik felhasználására, valamint álmaik megvalósítására. „Nem vagytok fekete bárányok, olyan bárányok vagytok, akik a nyájat vezetni tudják!” – magyarázta az alapító a hallgatóknak. Ez a felismerés és az ebből következő elégedetlenség vezérelte az akadémia megalkotására.

A tehetséggondozói programnak köszönhetően a fiatalok készségekké fejleszthetik vezetői adottságaikat, megismerhetik a vezetői szerepekkel kapcsolatos elvárásokat és fejleszthetik a munkavállaláshoz szükséges kompetenciáikat. A fejleszthető adottságok mindenkiben megtalálhatók, de ahhoz, hogy ezeket megfelelően használják, hozzáállásbeli képességtípusokat is el kell sajátítani – véli dr. Antal Zsolt.

Önmagában a vezetői képesség nem elég. A jó vezetőnek olyan kulcsfontosságú erkölcsi normarendszerrel kell rendelkeznie, amely mentes mindenféle spekulációtól, ügyeskedéstől.

És milyen ember a jó vezető? Szüksége van magas érzelmi intelligenciára, megfelelő önismeretre, önállóságra, csapatmunkára és kreativitásra, hogy képes legyen másként nézni a dolgokat, mint ahogy mások látják. Elengedhetetlen a jó munkavégzéshez a független gondolkodás és a motiváció is, hiszen a feladat szeretete nélkül soha sem lehet érdemi eredményt elérni egy adott területen.

„Tanulni is meg kell tanulni!” – hangsúlyozta a programigazgató a fiatal tehetségeknek, hiszen ez is egy élethossziglan tartó folyamat, amelynek folyamatosan jelen kell lennie az életünkben ahhoz, hogy versenyképesek maradhassunk a mai világban.
Jelenleg az akadémián tartózkodó 63 diákot 3500 idén érettségiző Békés megyei fiatal közül választották ki. A diákok között jelenleg 31 lány és 32 fiú van, ami egyértelműen azt igazolja, hogy a nemi különbségeken alapuló sztereotípiáknak ebben a korban még nincs jelentősége, csak rajtuk múlik, hogyan használják fel adottságaikat, vagy a körülményeken, hogy hogyan élhetnek képességeikkel.

Az akadémia feladatául azt a célt tűzte ki, hogy a fiatalokat egy személyre szabott mentorprogrammal készítsék fel arra, hogy kortársaikkal ellentétben ne 10-15, hanem 5 év után lehetőségük legyen vezető pozíciók betöltésére – magyarázta dr. Antal Zsolt.
Dr. Kozma Gábor, a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora szeretné, ha a fiatalok saját felelősségük szerint szerveznék az életüket. Az egyéni célok megvalósítása azonban csak akkor lehetséges, ha közben szem előtt tartják a közösségi érdekeket is. A Delta Akadémia egy családi program, ami a képességek fejlesztésén kívül fontos szerepet tulajdonít egy erős közösség megalkotásának: itt a diákok olyan barátokra tehetnek szert, akikkel a szakmai életútjuk során is összefonódhat sorsuk.

Czégé Zoltán, a PI Europe magyarországi képviselője kiemelte annak az egyedülálló lehetőségnek a fontosságát, amelynek most ezek a fiatalok részesei lehetnek. A világban mindenhol „gladiátorképzés” folyik, a fiatalok sorra kerülnek ki az oktatási intézményekből, de csak a legtalpraesettebbek érhetnek el érdemi eredményeket. Ennek a folyamatnak alkotja a gerincét a mentorprogram, ahol kellő szakmai hátterű és hasonló beállítottságú szakemberek támogathatják és segíthetik a gyerekek előrehaladását. Amivel pedig rendelkezniük kell, az a „hit, bátorság és küzdeni erő.”

Az ünnepélyes felszólalások után az akadémia megkezdte programsorozatát: dr. Kozma Gábor volt az első előadó Ön nevel? Társadalmi reményeink és kétségeink – a nevelésről című beszédével, amely a talentumok mély érdeklődésének köszönhetően interaktív beszélgetésbe torkollott.

A fiatalok gondozásáért felelős védnöki testület további előadói

  • Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke,
  • Dux László, helyettes államtitkár
  • Gelsey Vilmos, a Richter Gedeon Rt. elnöke
  • Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke,
  • Járai Zsigmond, a Költségvetési Tanács tagja, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke
  • Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke
  • Kopp Mária pszichológus professzor
  • Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, akadémikus
  • Tringer László, orvos, pszichiáter professzor

Az akadémia tagjai fontosnak tartják, hogy a hallgatók a szükséges szaktudás mellett magas szellemi tartalommal bíró kulturális rendezvényeken is részt vegyenek, ezért esti programként az Almásy Kastélypark kertjében megrendezett József Attila-estre voltak hivatalosak Földes László, azaz Hobó előadásában.

A szabadtéri színpadon Hobó József Attila verseit elevenítette meg sajátos előadásmódjában, amely hatása alá vonta a jelenlévőket: a fiatalok mozdulatlanul élték át a versekből áradó fájdalmat, örömöt vagy szeretetet, amely Hobó erőteljes hangjának köszönhetően átjárta a kastélykert minden szegletét és a hallgatók lelkét.

József Attila művészetében egy sajátos szabadság van Földes László szerint, egy olyasfajta szellemi töltet, amit ő a blues zenében talált meg. A költőnek e művei számára többet jelentenek egyszerű verseknél, szerinte ezek tanítások, amelyeknek olvasására a mai világban is muszáj időt szakítanunk örökérvényűségük miatt. Ezek a versek jelentik azokat a magas kulturális értékeket, amelyekből erőt és tapasztalatot lehet gyűjteni az élethez, mégis a fiatalok csak nagyon ritkán képesek közel jutni ilyesfajta tartalomhoz. Az Akadémia talentumai feszült csendben adták át magukat Hobó érzésvilágának, de eközben a 66 éves művészt is magával ragadta a 18 éves fiatalokból áradó kíváncsiság. A műsor végeztével, a formális távolságot megszakítva, Hobó a nézőtérre ült az izgatott fiatalok közé, akik további érdeklődéssel hallgatták az előadó közvetlenebb hangvételű tanácsait, valamint véleményét a kultúráról és a valódi értékekről.

A fiatalok közül kezdetben sokan tartózkodtak a kulturális programon való részvételtől, az előadás végeztével azonban mind egy mondattal tértek haza: „Hobó József Attila estje életre szóló élmény marad számunkra.”

Nézze meg ezt is:

Az utolsó gyulai Auschwitz-túlélő fia tartott előadást az Erkel gimnáziumban

  Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból készült több napos programsorozattal …