2024. április 25., csütörtök
FONTOS

Értékelt a megyei védelmi bizottság

Évzáró ülését tartotta december 2-án a Békés Megyei Védelmi Bizottság Békéscsabán, melyen többek között a grémium, illetve a megyei védelmi szervek éves tevékenységét értékelték – írta a bekesmegye.com. Beszámoló hangzott el az ár- és belvíz elleni védművek felülvizsgálatának tapasztalatairól, a katasztrófavédelmi szervek felkészültségéről, illetve a közutak téli időjárási viszonyokra való felkészítettségéről is. Emellett az ülésen az országos irányvonalhoz igazodva együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága, mellyel hatékonyabbá kívánják tenni a két szervezet közötti információcserét katasztrófák esetén.

{vsig}galeria/vedelmibizottsag{/vsig}

 

Az ülés elején a Békés megye vízgyűjtő területét érintő három vízügyi igazgatóság számolt be az ár- és belvíz elleni védművek őszi felülvizsgálatának tapasztalatairól és a jövő évi vízkár-elhárítási feladatokra történő felkészülés eredményeiről. Az előzetesen elkészített tanulmányokban Bak Sándor a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖRKÖVIZIG) vezetője az ellenőrzések kapcsán arról számolt be, hogy a területükön lévő településeken a védelmi tervek elkészítése és véleményezése terén a korábbi időszakokhoz képest jelentős előrelépés tapasztalható, a belvízcsatornák vízszállító képessége továbbra sem romlott, a védekezési objektumok környezetétének rendbetételét pedig az idei közmunkaprogram keretében elvégeztették. Ezzel szemben Bara Sándor a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKÖVIZIG) igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy területükön forráshiány miatt a csatornák kotrási, iszap- és gaztalanítási munkálatait csak minimális mértékben tudták elvégeztetni, ezért a belvizes időszakban elöntésekre lehet számítani. A Békés megyét szintén érintő Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) képviseletében Dr. Kozák Péter igazgató is arra hívta fel a figyelmet, hogy területükön a forráshiányos állapot miatt szintén nem kielégítő a belvízelvezető csatornák állapota, ugyanis azok eliszaposodottak, vízinövényekkel benőttek, ezért elég lassú lefolyásúak.

A beszámolóból kiderült, hogy árvízvédelem tekintetében viszont mind a KÖRKÖVIZIG, mind pedig a TIKÖVIZIG Békés megyét érintő árvízvédelmi szakaszain biztosítottak lesznek jövőre is az eredményes védekezés feltételei. Éliás György a bizottság titkára annak a véleményének adott hangot, hogy bár országos szinten jól állunk, mert a települések nagy részén elkészítették az ár- és belvízvédekezési terveket, Békés megyében forráshiány miatt viszont legalább 12 település nem tudta ezt megtenni. Véleménye szerint ennek kiküszöbölésére szükség lenne egy szakmailag egységes és ellenőrzött vízkár elhárítási terv létrehozására a vízügyi igazgatóságok segítségével. Farkas Zoltán a védelmi bizottság elnöke szerint a külterületi belvíz elvezetési beruházások tekintetében a Békés megyei települések a csongrádiakhoz képest hátrányban vannak, ugyanis a pályázatok tartaléklistáiról még akkor sem kerülnek előbbre, ha a szomszédos megyében visszalépések történnek. -Hamarosan új uniós költségvetési időszak következik, az előrelépéshez viszont a településeknek egyrészt szakmailag, másrészt a pályázatok benyújtásában lesz szükséges hatékonyabb felkészülés, hangsúlyozta az elnök.

Az ülés további részében dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos mutatta be a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gyorsreagálású Mobil Fertőtlenítő Egységének működését, majd a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának vezetője, Virág Mihály tájékoztatta a bizottság tagjait a téli időjárási viszonyokra való felkészülés helyzetéről. – Minden védekezési szolgáltatásra felkészültek vagyunk, azonban nem minden alsóbbrendű úton tudunk teljes körű védekezést biztosítani, hangsúlyozta az igazgató. Virág Mihály azt is elmondta, hogy télen határozott időtartamra több gépkezelőt is alkalmaznak, a közutak mentén pedig olyan automata sótároló silók létrehozását kezdeményezték, amelyekkel a sószóró járművek önmagukat tudnák megrakodni, gyorsítva ezzel közutak csúszásmentesítését.

Mivel a közutasok rendkívüli helyzetekben a rendőrség mellett számítanak a katasztrófavédelem segítségére is, ezt megerősítve a két megyei szervezet képviseletében Dr. Takács Árpád megyei katasztrófavédelmi igazgató és Virág Mihály együttműködési megállapodást kötött. Mivel központilag és megyei szinteken is kialakítottak már ilyen együttműködéseket, a szerződés aláírásával a Békés megyeiek is igazodnak az országos irányvonalhoz. Mint kiderült, a katasztrófavédelem és a közútkezelő kooperációjának országos és megyei szinten is elsősorban a megelőzés, a katasztrófák esetén történő információcsere, valamint a veszélyesáru-szállítmányok nyilvántartási rendszerének kialakítása területén lesz fontos szerepe.

Nézze meg ezt is:

Megáldották a gyermekeket a templomszentelés évfordulóján

  Április 21-én a Nádi Boldogasszony templom felszentelésének 201. évfordulóját ünnepelték Gyulán. Emellett ez a …