2023. március 29., szerda
FONTOS

1,16 milliárd forintból újítanak fel két utat Békésben

Békés megyében június 27-én a munkaterület átadásával megkezdődött a Szeghalom – Vésztő – Gyula és a Gyula – Battonya – Mezőhegyes összekötő út összesen 12,6 kilométeres szakaszának korszerűsítése az Európai Unió és a Magyar Kormány által nyújtott 1,16 milliárd forintos forrásból – tájékoztatta a Gyula Tv-t a közútkezelő.

Az Új Széchenyi Terv keretében országosan várhatóan több mint 1000 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása valósulhat meg 2013-ig az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. Erre a célra a Dél-alföldi régióban 7,14 milliárd forint megítélt forrás áll rendelkezésre.

A Szeghalom – Vésztő – Gyulai összekötő út Bélmegyeri – Tarhosi elágazás közötti 6,3 kilométeres, és a Gyula – Battonya – Mezőhegyes összekötő út Gyula és Elek közötti 6,3 kilométeres szakaszon a kivitelező részben kicseréli az útalapot, a teljes útfelületen megerősíti az aszfalt réteget, kiépíti a szükséges forgalomtechnikai és biztonsági elemeket, illetve az út egyéb tartozékait és a közösségi közlekedés létesítményeinek felújítását is elvégzi. A szakaszon megújul továbbá a tarhosi Határéri-főcsatorna híd és a Gyepeséri-csatorna híd, amely legfőképp az aszfalt burkolat, a szigetelés és a korlát cseréjét, valamint a szegély kijavítását, cseréjét, rézsűkúpok rendezését és a keresztszivárgók kiépítését tartalmazza.

A Vésztő és Gyula közötti szakaszon a Határéri-csatorna hídtól kétoldali nyárfasor található, mely fák életkora 40-50 év között van. Az ilyen típusú nyárfák 30-40 éves koruk után öregedni kezdenek, így ezen a szakaszon is sajnos egyre több a csúcsszáraz, félszáraz, sérült, letört ágú, odvasodó egyed. Baleset-veszélyességüket fokozza, hogy a nyárfák ágai könnyen töredeznek és ennél a mellékútnál ráadásul a burkolathoz is igen közel állnak, ami a vonatkozó útügyi műszaki előírásokat sem elégíti ki. Ezért az itteni fasor nyárfáit kitermeli a kivitelező. Ugyanakkor a felújítás kezdeti szakaszán található szürke nyárfasorból csak a nagyon rossz állapotban lévőket és a közvetlen balesetveszélyt jelentő fákat vágják ki, így a mintegy 4 kilométeres
szakaszon megmarad a jelenlegi szép látványt nyújtó fasor. Természetesen a projekt részeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik a fák pótlásáról, ezért a tervekben 600 darab új fa telepítése szerepel. A telepítések során kizárólag őshonos fajtákat ültet majd a kivitelező, vagyis magyar és magas kőriseket, kocsányos tölgyeket, fehér fűzeket és szürke nyárfákat.

A két útszakasz felújításával egyébként az érintett települések lakosai – Vésztő, Doboz, Gyula és Elek -, vagyis közel 49 ezer ember utazási komfortja változik előnyére, akik a mindennapi munkába járáshoz, iskolába járáshoz, ügyintézéseik során használják az országos közutat. Az útfelújítás hatására, a jobb megközelíthetőség miatt vonzóbbá válhatnak a települések az ott lakók számára, csökkenhet az elvándorlás, stabilizálódhat a lakosság száma, illetve a vállalkozók számára vonzóbbá válhatnak az érintett települések, így csökkenhet a magas munkanélküliség is.

A kivitelezésre a szabályos közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt. a DME Konzorciummal kötött szerződést. A felújított útszakasz a sikeres projektzárását követően még 5 éven keresztül kiemelt figyelmet élvez mind az üzemeltető, a karbantartó, a fenntartó, mind a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség és az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek által.

Nézze meg ezt is:

2023.03.28. Üzenet: Merényi Zoltán

Szükségünk van Jézusra! Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy vajon milyen a kapcsolatunk Jézussal?