2022. szeptember 28., szerda
FONTOS

Ifjúsági és gazdasági fordulatot sürget a megyei Jobbik

A feltárt adatok egyértelműen rávilágítanak 15-29 éves korosztály súlyos helyzetére, úgymint az egzisztenciális önállósodás nehézségeire, munkahelyi stabilitás hiányosságaira, anyagi problémákra, továbbtanulási nehézségekre, melyek az önálló élet megteremtése elé szinte megoldhatatlan akadályt gördítenek. A Jobbik álláspontja szerint a fiatalok helyzetének javítása szorosan összefügg a helyi gazdaság beindításával, valamint a bérek felzárkóztatására is kulcskérdésként tekintünk – írták a Burány Aárpád megyei ifjúsági elnök és Strifler Attila megyei alelnök által jegyzett közleményben.

“Az elmúlt évtizedben végérvényesen bebizonyosodott, hogy a nyugati árak, keleti bérek gazdasági koncepció megbukott. Békés megye népességmegtartó képességének növeléséhez elengedhetetlen a bérek felzárkóztatása. A bérek felzárkóztatásáért két színtéren is küzdeni kell. Egyrészt az Európai unióban, mert elengedhetetlen az uniós csatlakozási szerződésünk módosítása. A jelenlegi ugyanis nem ad kellő mozgásteret a magyar gazdaság talpra állításához. Másrészt kormányzati szinten is küzdeni kell(ene), például amikor a kormány stratégiai megállapodást kötött multinacionális vállalatokkal, akkor a bérfelzárkóztatást, mint célt ki kellett volna tűzni, ami sajnálatosan nem történt meg. Ezt a Jobbik súlyos hibának tartja. Célunk, hogy az itthoni munkabérek elérjék az átlagos európai bérek 80 százalékát.

Békés megyében szükség lenne a kormányzat valamint az önkormányzatok aktív szerepvállalására annak érdekében, hogy a helyben megtermelt áruknak, szolgáltatásoknak új piacokat találjunk belföldön és külföldön egyaránt. Szükség lenne egy átfogó, az egész megyét érintő vízgazdálkodási program megvalósítására a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és az állattenyésztés minőségének javítása érdekében. Valamint jelentős közúthálózat fejlesztésre, mely elősegítheti a térség országos gazdaságba és turizmusba való bekapcsolását. A megye felzárkóztatásának alapjait a felsorolt intézkedésekkel lehet megteremteni, melyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok szülőföldjükön találják meg a boldogulásukat, ami az idősebb korosztálynak is nyugodtabb hétköznapokat hozhat el” -írták.

Nézze meg ezt is:

Gyöngyfűzők munkáiból látható kiállítás a gyulai művelődési központban

  A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére indult el “A Szakkör” elnevezésű program, ahol online felületen …