2023. október 2., hétfő
FONTOS

Egyházmegyei intézmények és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködése

Utak és lehetőségek gyermekeink biztonsága érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI), valamint a Gál Ferenc Főiskola (GFF) a június elsején rendezett szakmai nap keretében.

Utak és lehetőségek – gyermekeink biztonsága érdekében címmel június 1-jén tartott szakmai napot a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a SZEGEPI, valamint a GFF. A 2015/16-os tanévet lezáró rendezvényen a három intézmény képviselőiként Kiss-Rigó László püspök, Lukács János rendőr-főkapitány és Kozma Gábor rektor, főigazgató együttműködési megállapodást írtak alá. A partnerségben megvalósuló együttműködés a Lépésről lépésre a biztonságért komplex bűnmegelőzési program tapasztalatainak hasznosításáról, a pedagógusképzés és az egyházmegye középiskoláiban megvalósuló rendészeti képzések módszertani fejlesztéséről szól. A résztvevők egyöntetűen megállapították, hogy pozitívak a megyei bűnmegelőzési program eddigi tapasztalatai.

– Az élet minőségének egyik alapvető kritériuma a biztonságérzet, a biztonságtudat. A felnövekvő generációk segítése ebben a fontos kérdésben alapvető! – hívta fel köszöntőjében a figyelmet Kiss-Rigó László püspök. A főpásztor hangsúlyozta, az egyházmegye szervezetei örömmel vállalták az együttműködést a projektben, és rámutatott arra, hogy a bűnmegelőzési program ugyanúgy hét pillérre épül, mint a kétezeréves hét szentség.

– Védjétek a gyengéket, szálljatok szembe az erőszakosokkal! – idézte felszólalásában Kozma Gábor rektor Ferenc pápa olasz rendőrökhöz intézett szavait, amit meglátása szerint a magyar rendőrök is komolyan vettek. Kozma Gábor emlékeztetett, hogy éppen egy éve mutatták be a Lépésről lépésre együtt a biztonságért társasjátékot, amely a gyermekeknek játék, a pedagógusoknak segítség a munkához. A rektor örömmel nyugtázta, hogy a bűnmegelőzési program közös tapasztalatait ebben a körben összegezhetik. – Az aláírandó együttműködési megállapodásban a pedagógiai intézetünk mellett a Gál Ferenc Főiskola is megjelent, melynek karain hittantanárokat, etikatanárokat is képzünk. Bízunk benne, hogy ezután közvetlenebbül igénybe vehetjük a megyei rendőr-főkapitányság segítségét az egyházmegye középiskoláiban és a saját fenntartású szakközépiskolájának rendészeti képzésében – mondta.

– 2009 óta halad a pályáján a Lépésről lépésre együtt a biztonságért program – emelte ki Lukács János rendőr dandártábornok, Csongrád megyei főkapitány. – A programban részt vevő felsőoktatási intézmények hallgatói és diákjai többek közt a kábítószerhasználat-megelőzést elősegítő órákon szerzett ismereteiket gyarapíthatták. A tizenhárom paravánból álló vándorkiállításunkat több mint százezren látták, ami nemzetközi szinten is kiemelkedőnek minősül. Ismeretterjesztő brosúráink szintén sikeresek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával prevenciós plakátot és tudásbővítő munkafüzetet készítettünk. Bulis biztonság elnevezésű honlapunk arra hívja fel a fiatalok figyelmét, hogy az önfeledt szórakozás sem lehet fejetlen, bűnmegelőzési társasjátékunk pedig az általános iskolások komplex védelmét segíti.

– Az elmúlt egy év hazánknak is sok újdonságot hozott a bűnmegelőzés terén – jelentette ki Hatala József nyugállományú rendőr altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Ebben nem kis szerepet játszott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. – A bűnmegelőzésben jelentős szerep jut a rendőrségnek, az önkormányzatoknak, a pedagógiai intézményeknek, az egyházi szervezeteknek. A felnövekvő ifjúságot olyan tudás birtokába kell hozni, hogy az élet negatív kihívásaira, körülményeire nemet tudjon mondani – fogalmazott a rendőr tárbornok. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács célja, hogy minél kevesebb fiatalkorú váljon áldozattá, vagy a „sajnálatos körülmények folytán” bűnelkövetővé. Ezért szeptembertől 150 millió forint értékben lehet újra pályázni e szándék elősegítéséért.

A rendezvényen megjelent Tikász Sándor dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Szatmári Imre dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató, Marsi István, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, valamint több városi rendőrkapitányság és más rendvédelmi szervek vezetői, pedagógusok és a megyében működő egyházi és állami iskolák vezetői képviselték.

v. a. & t. i.

Nézze meg ezt is:

Elismeréseket adtak át a Városi Idősek Napján

Pénteken rendezték meg a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban az Idősek Világnapjához kötődő Városi Idősek Napját. …