2022. november 26., szombat
FONTOS

Dr. Kiss-Rigó László püspök válaszol

Az Egyházmegyei Hivatalhoz, a püspökhöz, a helynökökhöz postai, illetve elektronikus úton folyamatosan érkeznek vélemények, kérdések, ötletek, panaszok, olykor név nélkül.

Rovatunkban az ezekből megszerkesztett kérdésekre ad választ a főpásztor.

Nemrégiben újságírók, sportolók, szurkolók számos kérdést intéztek hozzám a sport és a vallás, valamint a sport és az egyház kapcsolatáról, lehetőségeiről. A következőkben néhány ilyen kérdésre válaszolok.

 

L Főpásztorként miben látja a sport közösségépítő és személyiségformáló erejét?

– Aki rendszeresen és hivatalosan kapcsolatba kerül a sporttal, az egyúttal egy valódi közösségben találja magát, legyen az egyesület, klub, vagy csapat. De még akik nem is sportolnak, mégis azonosulnak például a nemzeti válogatott csapat, vagy a nemzetet képviselő sportoló sikerével, győzelmével, vagy akár drámai vereségével, azok is erősödnek az adott közösséghez való tartozásban és ezáltal erősítik a közösség identitástudatát. Gondoljunk csak az aranycsapat sikereire, vagy az olimpiai aranyérmeinkre a diktatúra éveiben, de mindez igaz napjainkban is.

A keresztény egyházak fontosnak tartanak minden hiteles egyetemes értéket és céljuk az ezekre való nevelés, az ezekben történő gazdagítás. Amennyiben a vallás sajátos eszközeivel nevelni tudja a sportolót, vagy hatékony szempontokat nyújt számára az önneveléshez a nevezett értékekben való fejlődésre, erősödésre, annyiban az segíti a sport céljának megvalósítását: a győzelmet, vagy a győzelemhez való közelebb kerülést. Nem feltétlenül az ellenféllel szemben, hanem akár a saját korlátokkal szemben. A sport kiváló partner ilyen értelemben például az egészség, az akaraterő, az önfegyelem, a testi-lelki tűrőképesség, a becsületesség, az egymásra való odafigyelés, az ellenfél iránti tisztelet, a kudarcok elviselése vagy a kellő önmérséklet fejlesztésében, erősítésében.

 

L Mennyire fér össze egymással a versengés és az együttműködés a sportban? A keresztény vallás sporttal kapcsolatos értékei hogyan jelennek meg az egyéni sportágakban és a csapat­játékokban?

– A sport az egyik legkiválóbb példa arra, hogy a versengés és az együttműködés nem ellentétes, nem egymást kizáró fogalmak. Jelentős eredmény eléréséhez kifejezetten szükséges a kettő együttes jelenléte. Való igaz ugyanakkor, hogy kell hozzá intelligencia, józan ész és egy bizonyos szintű kultúra. Ezek viszont gyakran hiányoznak nemcsak a sportban, hanem az élet más területein is.

Az egyéni sportágakban nyilván az akaraterő, a kitartás, az egészséges, megalapozott önbizalom, míg a csapatjátékokban az egymásra figyelés, a szolidaritás, az összefogás, a másik kisegítése, kiszolgálása vagy pótlása kap nagyobb hangsúlyt. Aki pedig a sport által képviselt, vagy abban nélkülözhetetlen értékeket megismeri, az akaratlanul is transzcendens élményben részesül, ezáltal – ha nem is tudatosul benne, de – közelebb kerül a Legfőbb Értékhez, Istenhez, akivel a kapcsolat előmozdítása a vallás legfőbb feladata, célja.

 

L Egy levélíró a magyar sportban jellemző élsport- és eredmény-centrikusság okairól kérdezett. Egy másik pedig azt tudakolta, hogy az egyháznak megvan-e az eszköze ahhoz, hogy a sporton keresztül jelentősebb szerepet vállaljon a közösségformálásban?

– Amint már utaltam rá, az élsport és annak sikerei nélkülözhetetlen húzóerő a sport minden más megnyilvánulása számára. Ugyanakkor – ahogy mondani szokták – „csak” a piramis csúcsa. Az alapoknál ott van az, amit régebben tömegsportnak neveztek, így az egyes személyek, és a kisebb, szinte önerőből létező öntevékeny közösségek. Az egyházakon belül is léteznek ilyenek, sőt ilyen intézmények is. Nálunk talán még szokatlan, de például Olaszországban szinte minden plébániának szerves és nélkülözhetetlen része a saját sportpálya és egyesület, ahol a plébánia szervezésében folyamatosan családi, rekreációs és sportesemények zajlanak, mint a közösségépítés alapvető megnyilvánulásai. A sport erről az oldalról nézve is hatékony és kiváló eszköz lehet nemes társadalmi célok eléréséhez. Számos hatékony és példaértékű kezdeményezést láthatunk Magyarországon is az egyházak szociális, karitatív és köznevelési intézményeiben.

Nézze meg ezt is:

Gyorsabban épülhetnek fel a sérülésekből az akadémisták

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport foglalkozik a gyerekekkel a szegedi futballakadémián. Munkájuk révén a fiatal labdarúgók …