2022. november 26., szombat
FONTOS

Új időszámítás kezdődik a közigazgatásban

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1. napján történő hatálybalépésével új időszámítás kezdődik, mivel az új kódex paradigmaváltást jelent, mind az ügyfelek mind pedig az ügyintézők bürokratikus terheinek csökkentése tekintetében. A törvény új jogintézményei biztosítják az eredményes közigazgatás megvalósulását, a tekintélyelvű felfogást felváltja egy, az egyént, az ügyfelet középpontba helyező, bizalmon és együttműködésen alapuló eljárásrend.

Az új közigazgatási rendtartás egyik nagy erénye a tömörsége, az előző jogszabály szövegének a mostani csak 1/3 része, ami új szemléletmódot, szabadabb bizonyítást, és rövidebb eljárást tesz lehetővé. Előbbinek köszönhetően a hatósági ügyek több mint 80 százalékában nyolc napon belül érdemben dönthet a hatóság.

Az új eljárási törvény az eljárások jogszerű, szakszerű és gyors lefolytatását célozza. Célunk, hogy Békés megyében a Jó Állam célkitűzése megvalósítása során az egységes jogértelmezés, joggyakorlat érvényesüljön, fontos a következetesség és a hitelesség, amely az ügyfelek számára a magas szinten garantálja a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot.

A Békés Megyei Kormányhivatal feladatának tekintette valamennyi, hatósági eljárást folytató ügyintéző felkészítését, ezért a szervezeti egységeiben dolgozók folyamatos képzése mellett kiemelt figyelmet fordított a megyében működő egyéb állami-és önkormányzati szervek tisztviselőinek az oktatására, melynek következő állomása 2018. elején a kamarák részére tartandó képzés lesz.

Nézze meg ezt is:

Gyulai cégek vezetőinek tartott prezentációt a Neumann János Egyetem két dékánja

  Az esemény célja az volt, hogy a kecskeméti intézmény szeretne együttműködni fürdővárosi cégekkel a …