2022. november 30., szerda
FONTOS

Hoffmann Rózsát és Nagy Györgynét tüntette ki a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet

Balog Zoltán, Hoffman Rózsa, Báró Gelsey Vilmos, Nagy Györgyné, Kozma Gábor, Kiss-Rigó László

 

Példaképek, akik a keresztény nevelésnek szentelik életüket

Immár negyedik alkalommal adták át a Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat és a Báró Gelsey Vilmos-díjat. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagó­giai Intézetének ünnepségét június 9-én a Szegedi Dóm Látogatóközpontban rendezték meg.

Hoffmann Rózsa pedagógus, korábbi köznevelésért felelős államtitkár és Nagy Györgyné könyvelő érdemelte ki a 2017. évi Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat, illetve a Báró Gelsey Vilmos-díjat. Az elismeréssel évről évre olyan kiemelkedő, elkötelezett pedagógusokat és gazdasági szakembereket jutalmaz az egyházmegye, valamint a pedagógiai intézet, akik hosszú ideje szolgálják a magyar köznevelést ügyét, a keresztény nevelést, és napi munkájukkal, életútjukkal a társadalom számára is például szolgálnak.

A kuratórium döntését ismertető Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott: Hoffmann Rózsa olyan pedagógus, aki számos korszakot élt meg a pályáján az ateista diktatúra utolsó éveitől a rendszerváltás zavaros átmenetiségén keresztül az igazi értékorientált újjáépítésig. Tanárként, intézményvezetőként, parlamenti képviselőként és államtitkárként is rengeteget tett a magyar köznevelésért, a keresztény nevelés ügyéért. Nagy Györgyné pedig szerényen, a háttérből szolgálja több egyházmegye oktatási intézményeit a nemes ügyhöz méltó kimagasló szakértelemmel, empátiával, alázattal és segítőkészséggel.

A Báró Gelsey Vilmos-nagydíjas kitüntetettjét, egykori államtitkárát Balog Zoltán korábbi emberierőforrás-miniszter, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke méltatta személyes hangú beszédben. – A közös munka során megtanultam megérteni, tisztelni, a végső állomáson pedig megszerettem azt, amit Hoffmann Rózsa a magyar köznevelésben célul tűzött ki, és véghez is vitt. Útitársból bajtársakká, majd küzdőtársakká, végül lelki testvérekké váltunk. Hoffmann Rózsától tanultam meg, hogy a köznevelésben úgy kell egyszerre gyermekközpontúnak és a pedagógusok érdekeivel szolidárisnak lenni, hogy közben nem engedünk az értékalapú oktatásból – mutatott rá.

Balog Zoltán kiemelte, államtitkárában leginkább azt tisztelte és csodálta, hogy mentes volt minden szakmai és politikai gőgtől, életművét a legteljesebb mértékű szakmai és politikai alázat kíséri. – Mindig odafigyelt azokra, akik évtizedek óta gyakorolják a szakmát, de nem abszolutizálta a tudásukat, hanem képes volt azt saját szakmai elveivel egyesítve szakmapolitikai programmá formálni. Sőt, a legnagyobb kihívásnak is megfelelt, amikor mindezt cselekvési tervvé alakította, majd végre is hajtotta – folytatta.

A Hoffmann Rózsát „ízig-vérig kereszténydemokrata politikusként” is jellemző egykori miniszter a díjazott legjelentősebb eredményei és érdemei közé sorolja, hogy a vonatkozó szakterületet oktatásból neveléssé nevezték át, és elsőrangú szempontként rengeteget tettek a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsüléséért. A Gelsey-nagydíjas államtitkár nevéhez kötődik az elmúlt harminc esztendő legkomolyabb pedagógusbér-emelési programjának elindítása, a nagyszabású tankönyvreform kidolgozása, az iskolai kötelező közösségi munka, a mindennapos testnevelés, valamint a hit- és erkölcstan oktatásának bevezetése. Ezek az intézkedések mára mind-mind meghozták gyümölcsüket egyrészt a pedagógusi pálya presztízsének helyreállítását, másrészt a magyar fiatalok testi-lelki egészségének javítását illetően.

– Hoffmann Rózsa teljesítményének értékét növeli, hogy hangos csatazajban kellett helytállnia, ahol a leghevesebb támadások sokszor a saját táborból érkeztek. Ennek elviseléséhez példamutató belső erőre és olyan küzdő­társakra volt szükség – például Kiss-Rigó László püspökre –, akik ismerik és értékelik a munkáját – összegzett Balog Zoltán.

Hoffmann Rózsa arról beszélt, a keresztény nevelés és a keresztény képzés ügyét azért tartotta és tartja sorsfordítónak, mert Magyarország csak akkor válhat keresztényebb országgá, ha az ifjúságot nevelő pedagógusok maguk is értéknek tartják, értékként közvetítik az emberi élet valódi értelmét adó kereszténységet, keresztényi szeretetet.

A Báró Gelsey Vilmos-díjas Nagy Györgyné könyvvizsgálót Tóth József, a Monéta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. ügyvezetője laudálta. Kitért rá, a szakember 22 esztendő óta dolgozik a Monétánál, ahol egyházi területen is közreműködik. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Győri, a Székesfehérvári és a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási intézményeinél számviteli, belső szabályozási, ügyvitel-szervezési és támogatás-ellen­őrzési feladatokban, igazságügyi könyvszakértésekben és könyvvizsgálatokban vállalt és vállal szerepet. A katolikus köznevelés javára végzett szakértői munkáját széles körben elismerik, tevékenységét a szakma iránti maximális tisztelet, az alázat, a szabályok betartása és a kollégák segítése teszi pótolhatatlanná.

Kozma Gábor, a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, a díjazottak életútja a helytállásról, az egyetemes értékek erősítéséről szól egy olyan korszakban, ahol a világnézetet, sőt, a világot romboló semlegességet a keresztény bizonyosságra épülő célokkal, az önzőséget a másokért is felelős életvitel mintájával kell felülírni.

A rangos kitüntetés névadója, az ünnepségen személyesen is részt vevő Báró Gelsey Vilmos pedig szellemi útra­valóul azt ajánlotta a közönség figyelmébe: a magyar oktatás fejlesztésének és a nemzet felemelkedésének is a keresztény nevelés a kulcsa.

Nézze meg ezt is:

Gyorsabban épülhetnek fel a sérülésekből az akadémisták

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport foglalkozik a gyerekekkel a szegedi futballakadémián. Munkájuk révén a fiatal labdarúgók …