2022. november 30., szerda
FONTOS

„Harminc éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője!”

Az alábbiakban Orbán Viktor miniszterelnök július 28-án, az erdélyi Tusnádfürdőn elmondott beszédének rövidített, szerkesztett változatát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

 

…Tisztelt hölgyeim és uraim! A legfontosabb dolog a mögöttünk hagyott egy évből, hogy a kárpát-medencei magyarságnak sikerült átugrania egy újabb lélektani küszöböt. Köszönthettük ugyanis az egymilliomodik vissza­honosult magyar állampolgárt, (…) a nemzetegyesítés folyamata átváltozott nemzetépítésbe…

1990-re a magyar demokrácia születésnapjára visszatekintve azt mondhatjuk, hogy 16 évet voltunk ellenzékben és 12 évet voltunk kormányon. Ha Isten engedi és élünk, ennek a négy évnek a végén, ami előttünk áll, azt mondhatjuk, hogy helyreállt az egyensúly. A miniszterelnöki székfoglaló beszédemben is elmondtam, hogy a kormány azonban sportemberekből áll, és hogy nem érjük be döntetlennel (…) Én ezt úgy értelmezem, hogy felhatalmaztak bennünket arra, hogy kiépítsünk egy új korszakot (…) Azonban fontos arra emlékeztetni magunkat, hogy a korszak az mindig több, mint a politikai rend. A korszak egy sajátos és jellemző kulturális közeg. A korszak az egy szellemi természetű rend, egyfajta közös hangulat, talán ízlésvilág is, egyfajta viselkedési mód. A rendszert, a politikai rendszert általában szabályok és politikai döntések adják. A korszak azonban több ennél. A korszakot inkább kulturális áramlatok, kollektív meggyőződések és társadalmi szokások adják. Most ez a feladat áll előttünk, vagyis kulturális korszakba kellene ágyaznunk a politikai rendszert…

Az elmúlt egy évről még azt mondhatom önöknek, hogy a nemzeti és keresztény alapokon álló politikai rendszer stabilizálása sikerült. Az alap szilárdnak és tartósnak tűnik (…), kétharmados választási támogatottsággal a háta mögött egy nemzeti kormány nem vállalkozhat kevesebbre, mint hogy nagy célokat tűz ki maga elé. Olyan nagy célokat, amelyet korábban elképzelhetetlennek gondolt (…) Most megemlítem ezek közül a legfontosabbakat. 2030-as időhorizonttal gondolkodva azt akarjuk, hogy (…) az EU öt legversenyképesebb országa közé tartozzunk. A népesedési hanyatlást állítsuk meg, fizikailag is kössük össze Kis-Magyarországot a többi területtel…

Van egy ajánlatunk
a szomszédaink számára:
Építsük fel a Kárpát-medencét!

Úgy látom a történelmi helyzetet, hogy véget ért a száz év magyar magány korszaka, (…) itt a pillanat, hogy újra fölépítsük a Kárpát-medencét. Van egy ajánlatunk a szomszédaink számára. Az ajánlatunk abban összegezhető, hogy kössük össze immáron végre és komolyan az országainkat egymással! Kössük össze a nagy­vá­ro­sain­kat gyorsvasúttal és autópályákkal, (…) kössük össze az energiahálózatainkat, (…) hangoljuk össze a védelmi politikánkat, és hangoljuk össze a haderőfejlesztéseinket is egymással. És végül az ajánlatunk, hogy fektessünk be egymás térségeibe…

Ehhez persze az kell, hogy a kölcsönös tisztelet alapján álljunk, az ajánlatunk is csak ebben a szellemben érvényes. A kölcsönös tisztelet pedig megköveteli az őszinte beszédet…

Ennek érdekében öt tézist fogalmaztam meg a közép-európai építkezés számára: Az első úgy hangzik, hogy minden európai országnak joga van megvédeni keresztény kultúráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját. A második tézisünk az, hogy minden országnak joga van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van azt vallani, hogy minden gyermeknek joga van egy anyához és egy apához. Harmadik közép-európai tézis úgy hangzik, hogy minden közép-európai országnak joga van megvédeni nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági ágazatait és piacait is. A negyedik tézis úgy hangzik, hogy minden országnak joga van megvédeni a határait, és joga van elutasítani a bevándorlást.

És az ötödik tézis pedig úgy hangzik, hogy minden európai országnak joga van a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet egy szavazat elvéhez, és ezt a jogot az Európai Unióban sem lehet megkerülni…

Miért mondott csődöt
az európai elit?

Végül Európáról szeretnék szólni. Európa valaha egy nagy civilizáció volt. (…) A civilizációk szellemi természetű dolgok. Fölépülnek a vallás szelleméből, az alkotóművészet szelleméből, a kutatás szelleméből és az üzleti vállalkozás szelleméből. (…) Ha a mi Európánkra pillantunk, akkor azt látjuk a vallás szelleme tekintetében, hogy a keresztény alapokat megtagadta. Az alkotó­művészet szelleme tekintetében azt látjuk, hogy cenzúra van és politikai korrektséget kényszerítenek ránk. A kutatás szelleme szempontjából azt mondhatjuk a mi Európánkról, hogy elénk lépett az USA és lassan Kína is. Az üzleti vállalkozás szelleme tekintetében pedig azt mondhatjuk Európáról, hogy az üzleti vállalkozás szelleme helyett a bürokrácia szelleme uralja…

Ezek a folyamatok régebben kezdődtek, de a 2008-as gazdasági válság hátterén mutatkoztak meg élesen. Az európai civilizáció helyzetének súlyosságát pedig a migránsválság mutatta ki, (…) azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy Európa vezetői alkalmatlanok, nem tudták Európát megvédeni a bevándorlástól…

Az európai elit ma egy kizárólagosan liberális elit. Megtagadta a gyökereit, és egy keresztény alapokon nyugvó Európa helyett a nyílt társadalom Európáját építi. (…) A mai nyílt társadalom Európájában nincsenek határok, az euró­pai emberek lecserélhetőek bevándorlókra, a család tetszés szerint variálható együttélési formákká vált, a nemzet, a nemzeti öntudat és nemzeti érzés negatív és meghaladandónak minősül, és az állam többé nem garantálja a biztonságot Európában. A liberális Euró­pában euró­painak lenni való­jában nem jelent semmit. Nincs ennek iránya, ez csak egy tartalom nélküli forma. (…) Nyugaton az a helyzet, hogy liberalizmus van, demokrácia meg nincsen. (…) A demokrácia hiányát azzal az érvünkkel tudjuk alátámasztani, hogy Nyugat-Európában általánossá vált a szólásszabadság korlátozása és a cenzúra. A liberális elit számára kellemetlen híreket az államok vezetői és a technológiai óriások közösen ellen­őrzik…

A nagy cél, hogy Európát átalakítsák, és Európát átléptessék a kereszténység utáni korba, és Európát átléptessék a nemzetek utáni korszakba. Ez a folyamat a 2019-es európai parlamenti választásokon elapadhat és nekünk elemi érdekünk, hogy meg is akasszuk…

Ha beáll az a helyzet, hogy egy-egy országban lesz tíz százalékot elérő vagy meghaladó muszlim népesség, amelyről biztosan tudhatjuk, hogy keresztény pártra sosem fog szavazni, és ezt hozzáadjuk a keresztény hagyományokat elhagyott európai őslakosokhoz, akkor azt kell mondanom, hogy keresztény alapokon választást nyerni Európában többé nem lehet. A keresztény tradíciót őrző csoportok és hagyomány kiszorulnak a hatalmi térből, és nélküle fognak dönteni Európa jövőjéről. Ez itt a helyzet és ez itt a cél, és ilyen közel vagyunk ehhez, hogy ez bekövetkezzen.

A liberális elitet le lehet váltani egy kereszténydemokrata elitre

Ezért döntő jelentőségű az előttünk álló európai parlamenti választás. Ezen a választáson meg kell mutatnunk, hogy a liberális demokráciának van alternatívája, úgy hívják, hogy kereszténydemokrácia, és a liberális elitet le lehet váltani egy kereszténydemokrata elitre…

A kereszténydemokrácia
nem arról szól, hogy hit­elveket, ebben az esetben keresztény hitelveket kell védelmeznünk. A kárhozat meg az üdvözülés kérdésében sem az államok, sem a kormányok nem illetékesek. A kereszténydemokrata politika azt jelenti, hogy a keresztény kultúrából kisarjadt létformákat kell védeni. (…) Itt lóg, himbálódzik az orrunk előtt egy csali. Ez pedig az a mondat, hogy valójában a kereszténydemokrácia is lehet liberális. (…) Ha ezt elfogadjuk, akkor az a harc, küzdelem, amit eddig folytattunk, elveszíti az értelmét, és akkor hiába dolgoztunk. Mondjuk ki nyugodtan, hogy a kereszténydemokrácia az nem liberális. A liberális demokrácia az liberális, a kereszténydemokrácia az per definíció, nem liberális…

A liberális demokrácia a mulitkulti mellett áll, a kereszténydemokrácia pedig elsőbbséget ad a keresztény kultúrának. (…) A liberális demokrácia bevándorláspárti, a kereszténydemokrácia bevándorlásellenes. (…) És a liberális demokrácia a variálható családmodellek pártján áll, a kereszténydemokrácia pedig a keresztény családmodell alapján áll. (…) Vegyünk tehát magunkon erőt, vállaljuk ezt a szellemi vitát, és az európai parlamenti választásokra így vértezzük fel magunkat!

Tisztelt hölgyeim és uraim, ha a ’68-as elit megy, akkor már csak egyetlen kérdésre kell válaszolnunk, hogy ki jön? És erre azt a szerény választ kell adnunk, hogy mi jövünk. Higgadtan, nyugodtan, visszafogottan azt kell mondanunk, hogy jönnek a ’90-esek, a ’68-asok helyett jönnek a ’90-esek, az antikommunista, keresztény elkötelezettségű, nemzeti érzelmű nemzedék következik most az európai politikában. Harminc éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője!

 

 

Nézze meg ezt is:

Gyorsabban épülhetnek fel a sérülésekből az akadémisták

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport foglalkozik a gyerekekkel a szegedi futballakadémián. Munkájuk révén a fiatal labdarúgók …