2022. december 4., vasárnap
FONTOS

A főiskola központja a szegedi Dóm téren A kereszténységet szolgálja a Gál Ferenc Főiskola

A fôiskola központja a szegedi Dóm téren

 

Szeptemberben új tervekkel, új reményekkel indul a 2018/19-es tanév az egyházmegye főiskoláján. Sikeres felvételi időszakot zárt a szegedi Teológiai, a szarvasi Pedagógiai, a békéscsabai Gazdasági, valamint a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar is.

A Gál Ferenc Főiskola a hallgatók számát tekintve a hazai egyházi felső­oktatás harmadik legnépesebb intézménye, és a hitéleti képzéseken itt tanulnak a legtöbben – érzékeltette az intézmény súlyát bevezetőként Kozma Gábor rektor.

A fôiskola szegedi központja

– A GFF az egyházmegye főiskolája, ahol meghatározó a hittudományok művelése és oktatása, ami a szegedi Teológiai Karon külön figyelmet kap. A teológus, a katekéta alap- és hittanár mesterképzések mellett pasztorális tanácsadó–karitász és keresztény egyháztörténet szakunk is van. A hitéleti képzéseken nem a tömeges részvétel jellemző, így mi is arra törekszünk, hogy az egyházi intézmények és hivatások számára a legalkalmasabbakat találjuk meg, és őket az elméleti stúdiumok mellett mind gyakorlatiasabb módon is felkészítsük – fogalmazott Kozma Gábor.

A többi képzés úgynevezett világi, tehát állami felsőoktatásban is megszerezhető képesítést ad, a rektor szerint mégis ennél többre is kell vállalkoznia a főiskolának: el kell érnie, hogy az itt tanulók vállalhassák a társadalomnak a keresztény értékeket kifejező, elkötelezett szolgálatát. Ez megvalósulhat a szarvasi Pedagógiai Karon, a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karon, valamint a békéscsabai Gazdasági Kar oktatómunkájának eredményeként. Különleges lehetőséget nyújtanak emellett a posztgraduális képzésnek számító, tehát már diplomával rendelkezőknek elérhető szakirányú továbbképzések, amiknek a pedagógia területén Szarvason elérhető nagy választéka mellett Kozma Gábor külön kiemelte a második éve induló mentálhigiénés képzéseket, mert azok a sajátos ismeretanyaguknak és a GFF oktatóinak köszönhetően „egyházi mentálhigiénés” programként működnek.

– A főiskolán idén mintegy 1300 hallgatóra számítunk, közülük várhatóan 420 elsőévesre, de most folyik a pótfelvételi, a hitéleti felvételi pedig szeptember első hetében zárul le – tájékoztatott a rektor.

– Az utóbbi öt év nagyon sok szervezeti változást hozott számunkra, hiszen a szegedi Teológiai Kar mellé ebben az időszakban létesültek a Békés megyei karaink is. Ebben az évben a működést kell tovább erősítenünk, kis létszámú, de hatékony adminisztrációval, korszerű igazgatási megoldások bevezetésével, és ami a legfontosabb: a tananyagok állandó fejlesztésével, tudományos munkával, nemzetközi kapcsolataink erősítésével, mert a világban való megmérettetésünkhöz ez feltétlenül hozzátartozik. Diákjaink számára már 38 külföldi egyetemen kínálunk ösztöndíjas részképzési lehetőséget, köztük egy sor katolikus egyetemen, és ez a kör havonta újabbal bővül Európában és Amerikában is – összegzett Kozma Gábor.

A Pedagógiai Kar

Lipcsei Imre dékántól megtudtuk, hogy a szarvasi Pedagógiai Karon első körben 228 elsős hallgatót vettek fel levelező, illetve nappali tagozatos képzésekre. A fakultás három fő szakja az óvodapedagógus, a tanító, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő. Nemzetiségi képzéseket is kínálnak, német, román, szlovák és cigány/roma szakirányú óvodapedagógusi diplomát lehet náluk szerezni, melyekkel nemzetiségi óvodákban helyezkednek el az itt végzettek.

– Szakjaink erőssége a gyakorlat­orientáltság, illetve az, hogy szorosan kapcsolódnak a közneveléshez. Nemcsak onnan érkeznek a fiatalok, de a képzésük is részben a köznevelési rendszerben zajlik, majd diplomát szerezve az óvodákban, az általános és a középiskolákban kamatoztatják a felsőoktatásban megszerzett tudást – világította meg.

A dékán örömmel nyugtázza, a kar 800-900 fős hallgatói létszáma hosszú ideje stabil, ráadásul képzé­seik népszerűsége folyamatosan nő. Rendkívül sikeresek a pályán lévő pedagógusok számára meghirdetett pedagógus szakvizsgáik is, rendszeresen 200-250 fő vesz részt ezeken. Egyrészt korábban megszerzett ismereteiket frissíthetik, másrészt a legújabb dolgokkal is megismerkednek: többek között multimédiás tananyagfejlesztő, tehetségfejlesztő pedagógus, gyógy­test­nevelő-tanító, gyermektánccal fog­lalkozó óvodapedagógus és tanító szakvizsgára készítenek fel szakirányú továbbképzési szakjaik.

– Büszkék vagyunk arra is, hogy 52 elsőst vettünk fel a Budapestre kihelyezett óvodapedagógus levelező tagozatra, ahol összesen 150-160 fiatal tanul – emelte ki Lipcsei Imre.

A Gazdasági Kar

A szintén általa vezetett békéscsabai Gazdasági Kar vonatkozásában is biztató a helyzet. Az itteni képzések rendkívül gyakorlatközpontúak, a fakultás gyakorlatilag egyben van a gyakorlati hellyel.

– Ez a kar február 1-jével került át a Gál Ferenc Főiskolához, e tekintetben még ízlelgetik a fiatalok. A jelentkezéseken is meglátszott a bizonytalanság, hiszen nemcsak potenciális érdeklődőket, de szakokat is elszívott a Szent István Egyetem, és bár minden kezdet nehéz, az indulás így is jónak mondható. A pénzügy és számvitel, a műszaki menedzser, valamint a gazdálkodás és menedzsment alapszakokra, illetve a felsőoktatási szakképzésekre is sikerült szép számban hallgatókat csábítania a békéscsabai karnak – tudtuk meg a dékántól. Első körben egyébként 87 elsőst vettek fel a különböző szakokra, erős marketinggel jövőre növelni szeretnék ezt a számot. Békéscsabán így jelenleg mintegy 300 hallgató tanul majd ősztől.

Lipcsei Imre fontosnak tartja, hogy az egyházmegye és a főiskola vezetése mellett Békéscsaba polgármestere, önkormányzata is erőteljesen segíti a fakultást. Éppen ezért mernek nagyot álmodni. Új szakokat akarnak indítani a jövőben: informatikával, turizmus-vendéglátással és mérnökképzéssel bővülhet a repertoár, ezek előkészítése előrehaladott állapotban van.

Az Egészség- és Szociális Tudományi Kar

A gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar szintén sikeres felvételi időszakot zárt az alapszakokon és a szakirányú továbbképzéseken. A szociális munka, valamint az ápolás és betegellátás szak – ápoló szakirányon indul első évfolyam: a levelező tagozaton 24 ápoló, 18 szociális munkás, a nappalin 9 ápoló és 4 szociális munkás szakos hallgatót vettek fel. Fodor Lajos dékán szerint ez megfelel az elmúlt időszak átlagának, de ők is szeretnének bővülni a jövőben, erősebb marketinggel nyernék meg a diá­ko­kat, annak ellenére, hogy Gyula kisvárosként nehezen száll versenybe a hallgatókért a közvetlen riválisokkal, Szegeddel és Debrecennel.

– Nem is annyira a levelező tagozatot érinti ez, hiszen ott hasonlóak a nagyvárosi intézmények számai, hanem inkább a nappalit, ahol a fiatalok – úgy tűnik – szívesebben választanak egy nagyvárost, de a jövőben a képzéseink színvonala mellett a gyönyörű, csendes, emberléptékű Gyula előnyeire is szeretnénk ráirányítani a figyel­met – mutatott rá.

Ami az alapszakokat illeti, idén ősszel összesen több mint 50 főt várnak az iskolapadokba az első évfolyamon. A szakirányú továbbképzéseik is népszerűek, nagy az érdeklődés az iskolai szociális munka, az egészségfejlesztő mentálhigiéné és az alkalmazott szociális gerontológia iránt. Az egészségfejlesztő mentálhigiéné képzésre akkora az igény, hogy februárban indult, de újra meg kellett hirdetni szeptembertől is. Mindez azt jelenti, hogy összesen mintegy 100 új hallgatóval számolnak, így 240 körüli hallgatói létszámmal tud működni a gyulai fakultás – árulta el Fodor Lajos.

Hozzátette, nem könnyű a helyzet vidéki karként, ahogy csökken az érettségizők létszáma, de igyekeznek lépést tartani a riválisokkal. Idén ősszel az infrastrukturális fejlesztések is napirendre kerülnek. A dékán elmondta, várható az oktatási eszközök, a tantermek korszerűsítése, bővítése, elsősorban a gyakorlótermek vonatkozásában. Gyulán is új szakok, szakirányok tervezése van folyamatban, ezekhez elengedhetetlen a fejlesztés, például a gyógytornász szakhoz tornatermet, a dietetikához tankonyhát terveznek.

Nézze meg ezt is:

Kedvenc könyvem: A Szent Johanna gimi

Leiner Laura sokak által ismert és kedvelt kötetét Adamcsák Luca ajánlja.