2022. november 30., szerda
FONTOS

Szécsi József vallásfilozófus kapta az idei Gnilka-díjat 29. szegedi biblikus konferencia

Balról jobbra: Jakubinyi György, Szécsi József és Benyik György a szegedi zsinagógában a Gnilka-díjátadó ünnepségen

Az Újszövetség hellén és judaista háttere címmel augusztus 27–29. között rendezték meg a 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferen­ciát a Szegedi Dóm Látogatóközpontjában. Évek óta a konferencia keretében ünnepi hangversenyen adják át a Joachim Gnilka német teológusról elnevezett díjat a bibliatudomány egy-egy jelentős tudósának.

A biblikum és a rabbinikus irodalom kapcsolatában kifejtett munkásságáért ebben az esztendőben a 70 éves Szécsi József vallásfilozófus, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) professzora kapta a Gnilka-díjat. A díjátadásra és a jótékonysági hangversenyre augusztus 28-án, a szegedi Új zsinagógában került sor. Az ünnepi esemény keretében a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója, Benyik György és az OR-ZSE rektora, Vajda Károly együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek fő célja az emlékezetkultúra ápolása.

Török Csaba teológus, egyetemi tanár, a Keresztény-Zsidó Társaság kuratóriumának tagja mondta el a Gnilka-díj idei kitüntetettje, Szécsi József laudációját.

– Szécsi Józsefet nem csupán teológiai doktorátusa miatt ismerhetjük, ismerhetjük őt énekesként, de az Országos Rabbiképző Intézet, a mai OR-ZSE diákjaként, könyvtárosaként, tanáraként is. A televízió nézői láthatják a Duna Televízió munkatársaként. – Keresztutak ezek – folytatta Török Csaba –, ahol lehetőség nyílik arra, hogy az emberek találkozzanak egymással. Szécsi József tudja, mit jelent leültetni különböző hitek követőit úgy, hogy ez ne formális pillanat legyen, hanem megnyíló, megnyitó emberi találkozás. Mindig párbeszédre, egymás megismerésére törekszik. Ezért mondhatjuk talán, hogy életének fő műve az 1991-ben alapított Keresztény–Zsidó Társaság, mely mögött személyes kapcsolatok, barátságok, megérlelt emberi kötődések állnak. Szécsi József Isten kegyelmének lett hordozója egy olyan emberi világban, amely túl hangos ahhoz, hogy a finom, visszafogott hangot meghallja – zárta laudációját Török Csaba.

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a konferencia egyik védnöke – és első Gnilka-díjasa – adta át az elismerést Szécsi Józsefnek. Köszöntőjében az érsek kiemelte a díjazott tudása mellett szerénységét is.

Szécsi József megköszönve a kitüntetést visszaemlékezett szüleire. Mint mondta, a családi hagyomány őrzi annak emlékét, hogy az alsóvárosi ferences templom búcsújakor született, édesapja ott virrasztott és imádkozott értük egész éjszaka. Megemlítette egykori tanárait, a jezsuiták templomát, ahol szülei házasságot kötöttek, a szegedi zsinagóga és a zsidóság szerepét a város életében. Elmondta azt is, hogy civil hallgatóként lett teológus, de azt követően az Állami Egyházügyi Hivatal nem engedte, hogy orientalisztikával foglalkozhasson, ezért az országos Rabbiképző Intézetben Scheiber Sándor segítségével folytatta tanulmányait. Ekkor írta meg az első keresztény–zsidó összehasonlító tanulmányát.

Szécsi József elmondta, életének meghatározó eseménye, hogy az egykori rabbiképzőben, a mai OR-ZSE-ban taníthat, és a nemzetközi biblikus konferencia munkájában is évek óta részt vehet.

Nézze meg ezt is:

Gyorsabban épülhetnek fel a sérülésekből az akadémisták

Nyártól egy különleges mozgásszervi és erőnléti csoport foglalkozik a gyerekekkel a szegedi futballakadémián. Munkájuk révén a fiatal labdarúgók …