2019. július 21., vasárnap
FONTOS

Egészségfejlesztô hálózatépítés

A 2017-es karácsonyi számunkban adtunk hírt arról, hogy egyházmegyénkben elindult egy a magyarországi egyházmegyékben egyedülálló kezdeményezés, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén működő egyházi fenntartású óvodákra, iskolákra, kollégiumokra, azok összes szereplőjére – gyerekek, diákok, szülők, pedagógusok, nem oktató személyzet –, valamint e szervezetek környezetére (családok, plébániák, lakókörnyezet) irányul. A többéves projekt már az első évben túlszárnyalta legmerészebb álmainkat, sikereinkről örömmel adunk számot.

A holisztikus, teljességre törekvő egészség meghatározásnak köszönhetően a spirituális egészség kerül középpontba, mely a test, a lélek, a társas kapcsolatok, a mentális egészség és a társadalmi integráció szerves összefonódásával ad egy egységet.

A 2017-ben elindult, az egyházmegye köznevelési intézményvezetőinek szóló 30 órás egészségfejlesztő, szervezetfejlesztő pedagógus továbbképzés az intézmények igazgatóinak visszajelzése, értékelése és tapasztalatai alapján is sikeresen és jól hasznosíthatóan zárult. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (SZEGEKIF) főigazgatója, Barabás Hunorné – aki magas szintű szervezeti tudásával, tapasztalataival és az egyházmegye köznevelési rendszerében való tájékozottságával, személyes részvételével is erősíti a hálózatépítést – felismerte ennek a képzésnek az integráló szerepét és kérte, hogy az egész folyamatban végig aktívan vegyenek részt az igazgatók. Így az igazgatók folyamatosan követik a hálózatépítő munkát, kölcsönösen megismerik az intézményeikből, tagintézményeikből érkező pedagógusok továbbképzésben megszerzett tudását, módszertani fejlődését, azaz a minden képzési szinten leírható egészségfejlesztő „névjegyét”, vagyis azt, hogy mire képes annak érdekében, hogy az egyházmegye egészségfejlesztési hálózatának működését egészségfejlesztő szemléletű pedagógusi tevékenységével segítse. Az igazgatókkal való első műhelymunka máris visszaigazolta ezeket az elképzeléseket.

Az Egészségfejlesztés, egészségnevelés pedagógus továbbképzés katolikus fenntartású köznevelési intézmények pedagógusai számára c. akkreditált pedagógus továbbképzés első turnusa végeztével közel 40 pedagógus vette át tanúsítványát, és viszi magával azt a tudást, azt a módszertani tárházat, amit az igazgatója a saját képzési tapasztalata alapján és a hálózati közös munka részeként vár és integrál az intézménye sokszínű tevékenységi körébe. A képzést vezető egyetemi oktatók – Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára, és Lippai László – örömmel jelezték vissza, hogy nagyszerű, hivatásukban elkötelezett pedagógusokkal dolgozhattak, akik az egészségfejlesztő mentálhigiénés ismereteket és módszereket a képzésről örömmel vitték magukkal. A SZEGEKIF-hez tartozó 30 órás pedagógus továbbképzés célja, hogy minden köznevelési intézményben, tagintézményben legyen a projekt végére legalább egy kiképzett egészségfejlesztő, egészségnevelő szakember. Ennek érdekében 2019 januárjában elindult a 2. csoport, amelyet további csoportok követnek a projekt folyamatában. Minden képzési alkalom 1-2 órás előadásból és 3-4 órás csoportfoglalkozásból áll. Így a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját tapasztalataikat megosztani egymással és a csoporttal, és megszerzett tudásukat a gyakorlatban kipróbálni.

2018 szeptemberében a SZEGEKIF 28 fő pedagógust iskolázott be a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet gondozásában lévő Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsga programba. A szakvizsgás hallgatók tanulmányaik első félévét nagyszerű eredménnyel zárták és a 2. félévben már a gyakorlatban próbálják ki az egészségfejlesztésre, mentálhigiénére irányuló eddigi felkészültségüket szakavatott, tapasztalt pszichológus, szociológus és pedagógus oktatók vezetésével.

A 2019-es év a hitoktatókat és az őket 30 órás Egészségfejlesztés, egészségnevelés pedagógus továbbképzésben részesítő egyetemi oktatókat, a teamben összekovácsolódott szakembereket, nagy feladat elé állítja: közel 130 fő hitoktató továbbképzése valósul meg a 2019-es évben.

Jelenleg két nagy előkészítő munkában tevékenykedik a projekt vezető teamje. 60 órás Életmódtanácsadó pedagógus továbbképzés akkreditálásán dolgozunk, amelyben a már egészségfejlesztő előképzettséggel rendelkező pedagógusok mélyíthetik el egészségfejlesztő tudásukat, módszertani repertoárjukat. A képzéseinkkel párhuzamosan megvalósuló empirikus kutatás legnehezebb, legigényesebb előkészítő fázisán túljutva az egészség két nemzetközileg elismert elméletére alapozva igyekszünk feltárni az egyházmegye köznevelési intézményeihez kapcsolódó szereplők (pedagógusok, nem oktató személyzet, szülők, nagyszülők) életmódját, lelki egészségét.

Nézze meg ezt is:

Háború Európáért Szegedi konferencia a migrációról

Csak hiú ábránd, hogy a 2015-ben Euró­pába özönlő illegális migránsok tömege után nyugodt maradhat a kontinens. …