2021. január 18., hétfő
FONTOS

Szentföldi lelkigyakorlaton a szegedi szeminárium

A szegedi Szent Gellért Szeminárium március 23-29. között a Szentföldre zarándokolt. Az elöljárókat és a papnövendékeket elkísérte Kocsi György biblikus professzor, aki a zarándoklat lelkivezetője volt. A Názáreti Jézus életének főbb helyszíneit érintve közel egy hetet töltöttek Izraelben, mely út egyben a szeminárium éves lelki­gyakorlatául is szolgált.

A Prédikátor könyvének tanítása szerint: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Préd 3,2) A szegedi szeminárium most a lelki feltöltődésre szánta ezt a néhány napot, amikor is Jézus nyomában járva egy kegyelmekkel teli utat járhattak be.

A szegedi csoport tagjai az érkezést követően éjszakai imádságon vettek részt a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában. Különleges élmény volt éjfél előtt pár perccel ott megállni, ahol Jézust keresztre feszítették, eltemették, majd virrasztva ott imádkozni, ahonnan a mi Urunk feltámadt.

A zarándoklat első reggelén látogatást tettek Ein Karemben, ahol megtekintették a Szent János-templomot és a Vizitáció templomát. Útjuk következő állomása Betlehem volt. Ott a Születés-bazilikában, Jézus születésének helyén énekelhették el a Dicsőséget. Az első nap délutánján ellátogattak a Mennybemenetel és az Olajfák hegyére, ahol Jézus Jeruzsálemért imádkozott, és utolsó óráit töltötte a tanítványaival.

A többnapos jeruzsálemi tartózkodás alatt megtekintették a várost és annak nevezetességeit, megismerhették Jézus jeruzsálemi tartózkodásának főbb helyszíneit, ahol az adott szentírási részek segítették a mélyebb találkozást. Sikerült eljutni a szent három nap eseményeinek főbb helyszínei­re is, mint pl. a Cönákulum terme, melynek közvetlen szomszédságában Veréb László spiritualis atya mutatott be szentmisét. A triduum pasquale az Olajfák hegyén, a Domus Flevit kápolnánál valamint a Via Dolorosán folytatódott. Öröm volt rácsodálkozni a város gazdag bibliai és kulturális gazdagságára. Jeruzsálem a keresztény és zsidó vallás mellett a muszlimok szent helye is egyben, így természetesen a zarándokok találkoztak a muzulmán kultúra és vallás számos elemével.

Szinte kivétel nélkül mindenkinek a legkiemelkedőbb lelki élménye a Szent Sír-bazilikában Jézus sírja fölött ünnepelt hajnali szentmise volt, melyet Serfőző Levente prefektus mutatott be. Ritka alkalmak egyike, amikor egy zarándokcsoport itt ünnepelhet szentmisét, ám a növendékek részesülhettek abban a kegyelemben, hogy Jézus sírjánál ünnepeljék az eucharisztiát. Tompa Szabolcs I. éves papnövendék visszaemlékezésében így fogalmazott: „A fél 6-kor kezdődő szentmisére sötétben kellett megtenni az utat, majd világosban tértünk haza a szállásra. Az egész kora reggeli esemény húsvéti ruhát öltött magára: a sötétből a világosságba, a halálból a feltámadásba s közben benne volt az eucharisztia ünneplése is. Felejthetetlen találkozásként éltem meg!”

Elhagyva Jeruzsálemet a Galileai-tó felé vették az irányt. Útközben megálltak a Jordán folyónál. A Jordán folyó Jerikóhoz közel eső részénél – amelyet Jézus megkeresztelkedésének eredetinek tekinthető helyszíneként tartanak számon – a papnövendékek elöljáróikkal együtt megújították keresztségi fogadalmukat. Emellett jártak még a Színeváltozás hegyén.

Ezen a napon a zarándokok a magasságokba emelkedtek, hiszen több hegyet is felkerestek. Jártak a Kármel hegyén, a Tábor hegyén, valamint a Boldogmondások hegyén. A helyekhez kötődő szentírási részeket is meghallgatták, ezzel kapcsolódva még inkább Jézushoz. Názáretben Jézus rejtett, csendes életszakaszán elmélkedtek, a Szent József-templomban pedig Kocsi György atya mutatott be szentmisét.

A többnapos szentföldi zarándokút alatt óriási élmény volt a Galileai-tó környékét végigjárni, ahol Jézus először találkozik a tanítványokkal, ahol Péter meghívásának és az ő primátusának helyét az első századok óta tisztelet övezi. Ugyancsak a tó partján fekszik Magdala, ahol a zarándoklat záró szentmiséjét Kovács József, a szeminárium rektora mutatta be.

Nézze meg ezt is:

Máté evangéliuma a képernyőn

„Velünk az Isten” Immár ötödik éve megy az M5 csatorna műsorán az Evangélium című adás, …