2021. március 2., kedd
FONTOS

Balog Zoltán és Fedor Tibor kapták a Gelsey-díjakat Orando et laborando

A két kitüntetett a díjak alapítójával, Báró Gelsey Vilmossal

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete immár ötödik éve tünteti ki, egyúttal állítja példaképül a keresztény nevelés ügyét hosszú év­tizedeken át elkötelezetten szolgáló személyeket.

A szegedi Dóm Látogatóközpontban tartott bensőséges ünnepségen adták át a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 2018. évi Báró Gelsey Vilmos-dí­jait. A Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat Balog Zoltán korábbi emberierőforrás-miniszter, református lelkész vehette át, míg a Báró Gelsey Vilmos-díjat Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztályának vezetője érdemelte ki.

Báró Gelsey Vilmos és a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet célja, hogy a 2014-ben alapított kitüntetéssel hozzájáruljon a magyar köznevelésért és a keresztény nevelés ügyéért elkötelezett, a társadalom számára példát mutató, kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok, gazdasági szakemberek társadalmi megbecsüléséhez. Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott, Balog Zoltán és Fedor Tibor „történelmi idők tanúi és aktorai”, akik áldozatos kötelezettségteljesítéssel és a keresztény nevelés ügyének szolgálatával alkottak maradandót. Mint rámutatott, a korábbi EMMI-miniszternek ezt „az első vonalban, a nyilvánosság előtt, sok nemtelen támadást is leküzdve” kellett megtennie, míg a főosztályvezetőnek pozíciójából adódóan ezt legalább „sikerült megspórolnia”, miközben hasonlóan értékes munkával gazdagította a köznevelés ügyét.

Szelíd derűvel, szenvedélyes elkötelezettséggel a keresztény nevelésért

A Báró Gelsey Vilmos-nagydíj a keresztény nevelés ügyét elkötelezetten szolgáló személyek munkásságát ismeri el oklevéllel, kisplasztikával és kétmillió forint pénzjutalommal. Balog Zoltán, a 2018. évi díjazott a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkésze, miniszterelnöki biztos, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2006-tól 2018-ig országgyűlési képviselő, 2012-től 2018-ig az emberi erőforrások minisztere, 2018-ban visszatért egyházi szolgálatba.

A Balog Zoltánt méltató Korzenszky Richárd bencés szerzetes, tanár úgy fogalmazott, a díjazott elsősorban lelkész, közösségformáló, gyülekezet­építő. „Ez másként nem lehetséges, mint az Isten igéjének befogadása és a hit által, mely egyedül képes erőt adni a szolgálatra ott, ahová az Isten állítja az embert” – mutatott rá. Hozzátette, Balog Zoltán embert pró­báló feladatot teljesített, mikor egyházi szolgálatát szüneteltetve politikai szolgálatot vállalt, és miniszterként olyan szerteágazó területek gondozását fogta össze, mint a kultúra, az oktatás, a nevelés, az egyházi kapcsolattartás, a határon túli magyarok megmaradásának ügye, a családpolitika, a sport és az egészségügy. „Nem ritkán nagy ellenszélben is szelíd derűvel, alázattal, nyitottsággal, szenvedélyes, keresztényi elkötelezettséggel végezte munkáját, és rengeteget tett azért, hogy a magyarországi egyházi oktatás körülményei kiegyensúlyozottá váljanak, illetve az egyházi oktatás elfoglalhassa méltó helyét a hazai közoktatásban” – mondta.

 

A kitüntetett Canterbury Szent Anselmust idézte: „A hit törekszik az értelemre”. Arról szólt, mindvégig ennek jegyében dolgozott pályafutása során a magyarokért, a keresztényekért és minden emberért, akinek szüksége van hitre és tudásra. „A hit és az értelem összekapcsolása határozza meg az egyházi nevelést abban a biztos tudatban, hogy van abszolút igazság. Ez az igazság megismerhető, és életünk alapjává tehető. Ha ezt át tudjuk adni a relativizmus világában, akkor a legtöbbet tesszük a következő nemzedékért. Ezért az oktatáspolitika számunkra, akik a hitünkben, a teremtő, szabadító Isten iránti bizalomban keressük az értelmet, legalább annyira családpolitika, terület- és gazdaságfejlesztés, romapolitika és a szó tágabb értelmében egyházpolitika is” – fejtette ki. Balog Zoltán végül kiemelte, a Báró Gelsey Vilmos-díjak külön erénye, hogy ökumenikus elismerésként a magyar kereszténység egységéről tesznek tanú­bizonyságot.

 

Az ingatlanrendezéssel szilárd alapokon az egyházi nevelés-oktatás

 

A Báró Gelsey Vilmos-díj oklevéllel, plakettel és egymillió forint pénzjutalommal ismeri el a köznevelés működési feltételeinek fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállalókat. A 2018. évi kitüntetett, Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály jelenlegi vezetője 1992-től dolgozik különböző kormányszerveknél. 1993 és 2011 között az egyházi ingatlanrendezés szakmai végrehajtását irányította, amivel nemcsak az egyházak hitéleti tevékenységének megújulását segítette elő, hanem megteremtette a feltételét közfeladat-ellátó tevékenységüknek is: az egyházi iskolák beindulásának.

A díjazottat méltató Gyulay Endre nyugalmazott püspök hangsúlyozta, embert próbáló feladatot és kihívást jelentett a rendszerváltás után az egyházi oktatás megfelelő körülményei­nek megteremtése, a hitoktatás, az erkölcsi nevelés feltételeinek visszaállítása. Mint mondta, Fedor Tibor példa­értékű munkát végzett az egyházi ingatlanok visszaadásának folyamatában, sokat tett azért, hogy az egyházi iskolák, kultúrházak és szerzetesotthonok újra korábbi, jogos tulajdonosaikat szolgálhassák.

 

A Báró Gelsey-díjas Fedor Tibor hatalmas büszkeségnek nevezte, hogy az egyházi ingatlanrendezés lezárultával szilárd alapokra épülhet az egyházi nevelés és oktatás. Mint mondta, állami és egyházi vezetők közös munkájának gyümölcse, hogy ma hazánkban több mint 200 ezren tanulhatnak egyházi iskolákban.

 

Kozma Gábor rektor, a Gelsey Pedagógiai Intézet főigazgatója úgy összegzett: a két kitüntetett példája segít felerősíteni a valódi értékek szerepét. Hiszen – húzta alá – a keresztény ember elsőrendű feladata a jövő érdekében, hogy „a világot romboló semlegességet a keresztény bizonyosságról alkotott célokkal, a másokért felelősséget vállaló életvitellel írja felül”.

Nézze meg ezt is:

Kardszentelő Balassi-mise Szegeden

Kiss-Rigó László főpásztor a szegedi püspöki kápolnában január 20-án celebrált Balassi-szentmise keretében áldotta meg a Balassi …