2021. február 25., csütörtök
FONTOS

Lengyel Béla altábornagy tiszteletére

Emléktáblát avattak Szarvason

Emléktáblát állítottak Lengyel Béla altábornagy emlékére május 24-én. Magyarország volt varsói katonai attaséja a második világháború kitörésekor töltötte be diplomáciai tisztségét, majd később is közvetlen szerepet vállalt a lengyelek szabadságtörekvéseiben. Tiszteletére a varsói díszőrség és a magyar díszegység egy része is felvonult a Lengyel-palotánál, ahol sortűzzel tisztelegtek a háborús hős előtt.

Az emléktábla avatása előtt a Szent Klára Katolikus templomban Kiss-Rigó László püspök és a lengyel püspök celebráltak szentmisét, majd az ünneplők átvonultak Lengyel Béla altábornagy szülőházához, a Szarvasi Polgármesteri Hivatalnak ma otthont adó, közismertebb nevén Lengyel-palota épületének Béke utcai falához.

A Gál Ferenc Főiskola Magyar-lengyel kapcsolatok a második világháború időszakában címmel adott be sikeres pályázatot a Wacław Felczak Alapítványhoz, amelyben a II. világháború alatti magyar–lengyel kapcsolatokat dolgozták fel. A témához kapcsolódóan több rendezvényt is szerveztek.

Az emléktábla avatás a programok befejező eleme volt, melynek fővédnökségét Mariusz Blaszcsak, Lengyelország honvédelmi minisztere és Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere vállalta magára, míg a védnöki tisztséget Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Babák Mihály, Szarvas polgármestere látta el.

A szarvasi eseményt jelenlétével megtisztelte többek között Biernacki Karol, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja, a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka és Tomas Csynski ezredes, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének katonai attaséja.

Kozma Gábor, a Gaál Ferenc Főiskola rektora arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyel Béla nemcsak családjának nevében hordozta a lengyel néphez való kötődést, hanem szolgálatában is.

Babák Mihály beszédében hangsúlyozta, Európában ma szükség van olyan mintákra, mint Lengyel Béla, hogy a gyermekeknek példaképeket lehessen mutatni.

Az emléktábla leleplezését követően a volt varsói katonai attasé tiszteletére a varsói díszőrség és a magyar díszegység egy része is felvonult a Magyar Honvédség V. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar kíséretében. A rendezvény díszsortűzzel zárult, Lengyel Béla és a varsói ostrom alatt elesett hősök előtt tisztelegve, majd Kiss-Rigó László püspök megáldotta az emlékművet, ahol ezt követően az emlékezők elhelyezték koszorúikat.

A lengyelek barátja

Lengyel Béla a magyar királyság varsói katonai attaséja volt 1934–1939 között. Az 1944-es varsói felkelés idején alegységeivel titokban támogatta a németekkel harcoló felkelőket, gyógyszert, lőszert és fegyvert juttatva nekik. Számos lengyel ember életét mentette meg, életében mindvégig hűséges maradt a katonai becsülethez.

A II. világháborúhoz kapcsolódóan az elnyert pályázat lehetőséget biztosított egy konferencia megrendezésére is, ahol az elhangzott előadások írásos formában is megjelennek majd a Gondolat Kiadó gondozásában. A könyvet Varsóban és Budapesten is bemutatják majd.

Nézze meg ezt is:

Megvan-e köztünk a szeretetösszhang?

Az ökumené közösségében ünnepeltek a szegedi dómban Az ökumenikus imahét keretében közös liturgiát tartottak január …