2021. október 16., szombat
FONTOS

Párbeszéd az emberért

Platthy Iván a könyvbemutatón

Önálló kötetben jelentek meg Platthy Iván visszaemlékezései

A Zombori István történész, nyugalmazott megyei múzeumigazgató és jelen sorok írója szerkesztésében megjelent, több mint háromszáz oldalas, reprezentatív kiállítású, gazdagon illusztrált, keményborítós könyv előszavát Kiss-Rigó László írta. A szeged-csanádi egyházmegye püspöke a következőképpen foglalta össze a kiadvány jelentőségét:

– Ez a kötet az események és hátterük tárgyalásával tényszerűvé teszi az olvasó számára az egyházakról folytatott társadalmi párbeszédet, aminek Platthy Iván az alakítója is volt, de fáradhatatlanságához hozzátartozik, hogy nyugalmazott államtitkárként máig a párbeszéd vivője maradt. A kötetbe szerkesztett beszélgetések felidézik a rögvest párbeszéddé alakult találkozások lendületét, szókimondását. Mindez jóval több egy memoárnál, mert a dokumentumoknak, riportoknak forrásértékük van a kutatók, az egyház- és társadalomtörténetet tanulmányozók számára.

Az idén nyolcvanesztendős, pedagógusból egyházügyi szakpolitikussá vált, napjainkban is televíziós beszélgetések házigazdájaként tevékenykedő Platthy Iván visszaemlékezése szubjektív történeti forrás, amely nem kormányzati dokumentumok, hivatalos jegyzőkönyvek és följegyzések, vagy éppen diplomáciai jelentések mentén, hanem személyes élmények, érzések és tapasztalatok alapján írja le az államszocialista rendszer bukásával párhuzamosan kialakuló kapcsolatrendszert az állam és az egyházak között.

Az egykoron az egyházi ügyeket koordináló címzetes államtitkár emlékezéseiből derű és könnyedség, ugyanakkor fegyelmezett munkabírás és tagadhatatlan elkötelezettség – a nyitottság, az eltérő gondolatok és meggyőződések elfogadása, a vallásszabadság és az elvitathatatlan lelkiismereti autonómia iránt – sugárzik. A könyv Platthy Ivánt, az embert – a nyitott gondolkodású egyházpolitikai szakértőtől a II. János Pált minden évben személyesen felkereső magánszemélyen keresztül a minisztériumi nyugdíjasok számára kirándulást szervező közösségi emberig – hozza közel az olvasóhoz.

A kötet igazi diplomata írása: anélkül fejti ki markáns és határozott véleményét, hogy bárkit is megbántana, vagy akár személyében bírálna. S ugyan kimaradnak belőle az általa vélhetően ismert politikai boszorkánykonyha titkai, a személyi- és érdekellentétek okozta törésvonalak magyarázatai, mégis korjellemző. Így adja hitelesen a rendszerváltozást követő egyházpolitikai törekvéseknek egyfajta értelmezését egy kormányzati szereplő olvasatában.

Nézze meg ezt is:

Tanyasi népiskolából az operavilág csúcsára

Két birodalom királynője Tokody Ilona mintha az általa megtestesített operaszerepek éthoszát képviselné a mindennapokban is: Liú …