2020. szeptember 28., hétfő
FONTOS

Stratégiai megállapodást kötött a Gál Ferenc Főiskola és a Szegedi Tudományegyetem

Kiss-Rigó László, Kozma Gábor, Rovó László és Fendler Judit írták alá a megállapodást

Cél a diplomások továbbképzésének fejlesztése

A munkaerőpiaci igényekhez igazodó, magas minőségű szakirányú továbbképzések biztosítása a gerince annak a stratégiai megállapodásnak, amelyet október 8-án írtak alá a Szegedi Tudományegyetem és az egyházmegye főiskolájának képviselői.

A megállapodás a régió két legnagyobb múlttal rendelkező felsőoktatási intézménye a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola (GFF) közötti együttműködést bővíti.

– A hálózatosodás jegyében a SZTE az utóbbi másfél évben kiterjesztette intézményi együttműködéseit, vezetői sokat utazva bővítik az universitas kapcsolatait – emelte ki bevezetőjében Rovó László rektor. – Az egyetemünk otthonát jelentő városban is a lehető legmagasabb szintre helyezzük a kooperációt. A GFF-el megvalósuló összefogás a már aktívan dolgozó, munkahellyel rendelkező diplomások szakirányú továbbképzési igényeinek kielégítését szolgálja. A munkaerőpiacon jól hasznosítható, magas színvonalú oktatás és a jól hasznosítható gyakorlati tudás átadása a munkaerőpiaci igényekhez igazodik. Ennek érdekében az összefogás célja az is, hogy a foglalkoztató szervezetek, munkahelyek szakirányú továbbképzési igényeit kielégítse. Ez az együttműködés Szeged város pozícióját is erősíti a régióban és Európában.

Az SZTE és a GFF közös tervei között szerepel – a saját értékek és tradíciók megőrzése mellett – a szakirányú képzések rugalmasságának biztosítása annak érdekében, hogy korunk folyamatos kihívásainak megfelelő, arra választ adni képes kínálattal rendelkezzen a felsőoktatás.

A rektor példaértékűnek nevezte, hogy Szeged legújabb sportkomplexumát, a Szent Gellért Fórumot az egyetem hallgatói is használhatják majd.

Az SZTE és a GFF képzéseinek összehangolását üdvözölte az SZTE kancellárja, Fendler Judit.

– Óriási lépésnek tartom, hogy Szeged két felsőoktatási intézménye a köztük évek óta meglévő kapcsolatrendszert újrastrukturálja. Mindkét intézmény magáénak vallja a régió fejlesztését és fejlődését, az oktatás minőségének a fejlesztését. Közös cél, hogy a fiatalok a térségben tanuljanak tovább. Ehhez kínál alternatívát az egyetem és a főiskola képzési kínálata az elvándorlással szemben.

Az SZTE kancellárja fölhívta a figyelmet a 2019 októberének első hetében elindult Junior Akadémiára, a középiskolások célzott beiskolázását segítő egyetemi programra, amelyet össze szeretnének kötni a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium kínálatával.

– A legfontosabb szöveteség mindig a családtagokat és rokonokat köti össze – mondta Kozma Gábor, a GFF rektora, aki a szellemi és családi kapcsolatokhoz hasonlította az együttműködést. Közös a sorsuk, mert az első világháborút lezáró békediktátum a Romániához csatolt kolozsvári székhelyéről éppúgy Szegedre sodorta az egyetemet, mint ahogyan Temesvárról a történelmi Csanádi Egyházmegye központját is. Azóta a Szegeden egymás mellé települt felsőoktatási intézmények és az egyházmegye hatóköre túlmutat a megye- és országhatárokon. A rektor kiemelte, hogy az SZTE-vel kötött stratégiai szintű megállapodás az egyházmegyei főiskola minden képzését érinti, így Csongrád megyén kívül kiterjed a Békés megyében működő műszaki-technikai, egészségtudományi és szociális szakirányú továbbképzésekre is.

Végül az egyházmegyei intézmények megye- és egyházmegyehatárokon túlívelő hatókörét emelte ki köszöntőjében az egyházmegye püspöke, Kiss-Rigó László.

– Közel száz feladatellátási hellyel rendelkező, két megyére kiterjedő intézményhálózatunk van. A Szeged-Csanádi Egyházmegye köznevelési intézményeken és plébániákon kívüli gyermek és ifjúsági szakszolgálata pedig országos hatókörű.

Nézze meg ezt is:

Új plébános Felsővároson

A minoriták és az egyházmegye papjai közötti kapcsolatot is szorosabbra szeretné fűzni Adamczyk Bogdan szerzetes …