2020. január 27., hétfő
FONTOS

Öröm látni, hogy sokan vannak, akik tisztelik a Szűzanyát, és hálásak a segítségéért”

Szeged-csanádi hívek máriaradnai zarándoklata

Többéves hagyomány, hogy a Magyarok Nagyasszonya ünnepén megtartott zarándoklatra a Temesvári- és a  Szeged-Csanádi testvéregyházmegyékből egyaránt érkeznek a romániai máriaradnai kegytemplomba.

Csanádapácáról, Újkígyósról, Gyoma­endrődről, Kunszentmártonból, Szegedről, Kevermesről és Csongrádról jöttek hívek keresztaljákkal. A kunszentmártoniak jelenléte azért is érdemel említést, mert ők a trianoni diktátumig minden év pünkösdjén elzarándokoltak a Lippa melletti településre. Az ő bőkezűségüket máig őrzi a radnai templom tizennégy stációs képe, valamint a templom közelében található Szent Rókus-szobor is.

Az októberi, búcsúi szentmise főcelebránsa, Pál József Csaba temesvári püspök hangsúlyozta, öröm látni, hogy sokan vannak, akik tisztelik a Szűzanyát és hálásak a segítségéért.

– Az a hivatásunk, hogy szeretettel szolgáljuk embertársainkat, a boldogságukat és örök üdvösségüket. Ehhez a rózsafüzér második tizedének imádkozásából meríthetünk erőt – mondta a főpásztor.

Majd többször is kiemelte a rózsafüzér közösségépítő erejét, hiszen a hívek legtöbbször együtt imádkozzák ezt az imádságot. Pál József Csaba megosztotta egy szép élményét is, amelyet a Berestyén tett lelkipásztori látogatása során szerzett: a helyi közösségben az a szokás, hogy az elsőáldozást követően a gyermekeket azonnal befogadják a rózsafüzér-csoportokba. Kezdetben az édesanyák mondják velük az imát, és így a gyermekek az anyai szeretet által beletanulnak, bele­nőnek az imádkozásba.

– A Boldogságos Szűzanya arra biztat minket, hogy különös módon figyeljünk oda azokra, akik szenvednek vagy magányosak, hogy olyan közösséget építsünk, amelyben Szűz Mária jól érzi magát, és azt mondhatja: ezek az én gyermekeim, ez az én közösségem – zárta szentbeszédét a temesvári főpásztor.

A zarándoklat keresztúti ájtatossággal fejeződött be a kegytemplom mögötti magaslaton felállított stációknál.

Nézze meg ezt is:

Elhelyezték Öttömösön Boldog Brenner János ereklyéjét

December 5-én kiemelkedő esemény volt az öttömösi hívek életében. Boldog Brenner János ereklyéjét ünnepélyes körülmények …