2021. április 21., szerda
FONTOS

Fizikai és lelki építkezés az egyházmegyében” Felnőni feladatainkhoz

2019 is a folyamatos építkezés éve volt a Szeged-Csanádi Egyház­megyében. „Falakat emelünk, de a siker nem ez önmagában, hanem a személyes, társadalom javát érintő szolgálat, amit a beruházások lehetővé tesznek” – vallja a millenniumára készülő egyházmegye fő­pásztora. Kiss-Rigó Lászlót évértékelésre kértük.

➜ Kívülálló szemmel nézve nemcsak az ország, de a Szeged-Csanádi Egyházmegye tekintetében is a 2019. év rendkívül sikeres volt. Folytatódott a szegedi székesegyház felújítása; új templomok épültek és újultak meg az egyházmegyében; átadták a Szent Gellért Fórumot és még sorolhatnánk az eredményeket…

➜ Valóban. Évek óta építkezünk, kápolnák, templomok, rendezvényközpont épül, újul meg, mi pedig megpróbálunk ehhez felnőni. Fizikai, lelki és szellemi építkezés folyik. Örömmel gondolok Békéssámsonra, Nagylakra, Öttömösre, Derekegyházára, Tarhosra, ahol templomot szentelhettünk. De Hódmezővásárhelyre is, ahol városrész és iskola kapott templomot. Így méltó otthont kapott a közösség az Istennel való találkozásra, teret, ahol elhangozhat Isten szava, mely mindannyiunk számára életöröm-, erő- és energiaforrás. Az a célunk, hogy azokon a helyeken, ahol nincs vagy nem megfelelő a templom, legyen az akármilyen kicsi falu, városrész, és a közösség kifejezi a szándékát, vágyát, akkor segítünk ennek a megteremtésében. Kiindulásunk az, hogy a lakosság szándéka erős legyen, hogy építhessünk a közösség és az önkormányzat közötti együttműködésre, és minden fél vegye ki a maga részét a megvalósításból. Az alapot az egyházmegyének nyújtott kormányzati támogatás jelenti, de hozzá­járul az önkormányzat, és a helyi közösség is lehetőségei szerint. Falakat emelünk, de a siker nem ez önmagában, hanem a személyes, társadalom javát érintő szolgálat, amit a beruházások lehetővé tesznek. Remélem, ezekben is helyt állunk, és valóban sikeresnek lesz mondható, amit teszünk.

➜ Az egyházmegyében eddig is nagy figyelmet és támogatást kapott a diáksport és a szabadidő hasznos eltöltése. Milyen új lehetőségeket nyújt ebben a törekvésben a 2019-ben átadott Szent Gellért Fórum?

➜ Szeptemberben adhattuk át a Szent Gellért Fórumot. Egyedülálló talán még Európában is a létesítmény, korszerű, a 21. századi követelményeknek megfelelő kulturális, szabadidős és sportközpont. Tíz hektáron jött létre. Része a többfunkciós, 8000 férőhelyes labdarúgó-stadion, ahol többek között az egyházmegye futballakadémiájának közel 600 játékosa és az egyházmegye felnőtt csapata léphet pályára. Vannak edzőpályák, teniszpályák, felnőtt kondipálya, játszótér, am­fiteátrum, szabadtéri színpad, közel 1000 fő részvételét biztosító konferenciacsarnok, és természetesen kápolna. 2020-ra épül meg egy hozzá tartozó szálloda. Óriá­si lehetőség ez az egyházmegye, intézményeink, plébá­niáink közösségei számára. Helyet kapnak itt a pasztorális helynökség szervezte családos és ifjúsági kezdeményezések, és a fórum a helyszíne az egyetemi lelkészség programjainak, szabadidős és sporteseményeinek.

➜ Az egyházmegye területén a katolikus egyház által működtetett közoktatási és felsőoktatási intézményekben több mint 15 000 fiatal tanul. Az intézmények folyamatosan újulnak meg. Milyen fejlesztések várhatóak a továbbiakban?

➜ Köznevelési intézményeink száma az utóbbi években kilencvenre emelkedett, benne általános iskola, gimnázium, szakközép- és szakiskola, kollégium, így elvezetnek az óvodától az érettségiig. Hálózatuk kiterjed az egész egyházmegyére, lehetőséget adva a híveknek a választásra. A köznevelés mellett jelen vagyunk számos intézménnyel a felsőoktatásban is. Szegeden teológiai, Szarvason pedagógiai, Békéscsabán gazdasági, Gyulán egészség- és szociális tudományi, Mezőtúron mezőgazdasági karunk működik. Jelentősnek tartom, hogy kistelepülések iskoláit sikerült megmentenünk, melyek az egyházmegye anyagi támogatása nélkül már bezártak volna.

Átvenni egy-egy intézményt nem expanziós törekvés számunkra. Csak ott vállaljuk fel az iskolát, ahol a helyi közösség – az érintett pedagógusok és szülők 90 százaléka – írásban kéri. Így fennáll a harmonikus együttműködés lehetősége, ami lehetővé teszi a hatékony színvonalemelést. Ehhez járul hozzá, hogy kormányzati támogatás révén az egyházmegyének megvannak az infrastrukturális fejlesztési lehetőségei. Főiskolánk pedagógia kara, pedagógiai intézetünk szerves együttműködésben dolgozik a köznevelési intézményfenntartó hálózattal, biztosítva az iskolák számára mind szakmai­ságban, mind szellemiségben való megerősödést. Alapvető törekvésünk, hogy a keresztény értékrendet deklaráltan és hitelesen kép­viselve, arról tanúságot téve tudjuk végezni az oktatás-nevelés feladatát, hogy elősegítsük az alapokat adó, az élet értelmébe vetett hit, életcél, pozitív jövőkép megteremtését. Iskoláinkban nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, minden olyan kezdeményezést üdvözlünk, ami csökkenti a távolságot a gyerekek között. Fontosak ezért a társas élményeket nyújtó szabadidős programok. Elindult egy komoly beruházásunk a Szent Gellért Fórum mellett. Épül egy 36 tantermes iskola­központ, mely egy nyolcévfolyamos általános iskolából és négy­évfolyamos, kéttannyelvű gimnáziumból áll. Magyar–
román, magyar–szerb, magyar–szlovák és magyar–ukrán csoportokat tervezünk, és minden diák angolt is tanul majd emelt óraszámban, arra felkészítve, hogy az itt szerzett érettségit külföldön is elfogadják.

➜ A jövő esztendőben Magyar­ország lesz a házigazdája a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Hogyan készül erre az eseményre az egyházmegye?

➜ Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ad otthont a világ­ese­ménynek, ők a főszervezők. A többi egyházmegye nemcsak segítséget nyújt a szervezésben, hanem a világ- és magyar egyház ezen kitüntetett eseményét együttműködésben valósítjuk meg. Nálunk a felkészülést a www.corunum2020.hu címen elérhető honlap fogja össze. Az evangélium alaptörvénye, hogy mindig keresnünk kell hitünkben a megújulást. Minden olyan esemény segít tudatosítani, erősíteni a hitünket, értékeinket, ahol közösen valljuk meg azt. Megerősödve keresztény identitásunkban tudunk megküzdeni a kor negatív veszélyeivel.  A Krisztussal megélt személyes kapcsolatunk biztosítja a lehetőségét annak, hogy jobb, értelmesebb, emberhez méltóbb és a végső célba torkolló életet élhessünk. Ezt a célt szolgálja a felkészülés. A programok, mint az egyházmegyei zarándoklat, a különböző településeken indított szentségimádás iskolája, a missziós kereszt körútja, a bekapcsolódás országos eseményekbe, a Face2Face imaestek is.

➜ A 2020-as esztendő szomorú évforduló a magyarság számára. Száz évvel ezelőtt írták alá Magyarországgal az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződést, amelynek következtében megcsonkították hazánkat, magyarok mil­lióit szakítva el hazájuktól. A békediktátum a történelmi Csanádi Egyházmegyét is három részre szakította. Miként emlékezik meg a centenáriumról az egyház­megye?

➜ Számos évfordulót ünneplünk 2020-ban. Így az egyházmegye alapításának 990. évfordulóját, a székesegyházunkat, melyet 90 éve, 1930. október 24-én szentelt fel Glattfelder Gyula püspök. Ebben az időszakban épült a Dóm tér a püspöki palotával és az egyházi, egye­temi épületekkel, s lett 1982-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye székhelye. És emlékezünk Trianonra is. Sajátos többletet ad jelen életünkhöz, ha a múltat megismerjük, elhelyezzük az üdvtörténet távlatában, így tudjuk fájó sebeinket is kezelni. Fontos, hogy az évfordulókat felhasználjunk a gazdagodásra, hogy fizikai, szellemi és lelki építkezést végezzünk. Az alapításkori Csanádi Egyházmegyének három utódja, szellemi-lelki örököse – a Nagybecskereki, a Temesvári és a Szeged-Csanádi Egyházmegye – megkezdte a készületet a millenniumra. Barátiak a kapcsolataink, közösek az erőfeszítéseink a felkészülésben. Mindhárom egyházmegyét megmozgatja, hogy a Temesvári Egyházmegyében Nagycsanádon, az ősi püspöki székhelyen zarándok- és látogatóközpontot építünk.

➜ A Szeged-Csanádi Egyházmegye az elsők között indított el gyűjtést a Közel-Keleten, elsősorban Szíriában és Irakban élő keresztény közösségek javára. A közelmúltban újabb gyűjtést indítottak, mi a támogatandó cél?

➜ Első ízben, 2016-ban több mint 10 millió forint volt  a gyűjtés eredménye, mellyel egy szíriai közösséget segítettünk. Kérésükre személyesen vittük el a támogatást. Nagy élmény volt a közösséggel való találkozás. Az­óta folyamatosan segítjük ösztöndíjakkal a háborús országokból érkező, kiszolgáltatott sorsú, főként keresztény, katolikus hallgatók szegedi egyetemi tanulmányait. Legújabb gyűjtésünkkel egy libanoni katolikus iskola mellé álltunk. Átvállaljuk azok tandíját, ahol a család nem képes biztosítani a gyerek taníttatását. Az a célunk, hogy egyszerre támogassuk az újjáépítést, de ugyanennyire fontos a leendő elit képzése, akik majd építői lehetnek a romba döntött városoknak.

➜ 2009-ben ön volt a kezdeményezője, elindítója a X. évfolyamába lépett Torony­irány Magazinnak és Kalendárium­nak. Hogyan értékeli az egyház­megyei kiadványok elmúlt évtizedét?

➜ A médiakutatások szerint napjainkban folyamatosan erősödik a helyi média szerepe. Jelentősége, hogy a tájékoztatás és ismeretterjesztés segítségével hiteles eszköze lehet az összetartozás, a keresztény identitás és küldetéstudat erősítésének. Ezzel a céllal hoztuk létre 2009-ben mind a negyedévenként megjelenő magazint, mind az évre visszatekintő, azt átfogóan összegző kalendáriumot. A Toronyirány – amellett, hogy hitéletünk tükre – szolgálja a keresztény hitünkről való ismeretterjesztést, így kapcsolatot teremt az egyén és a keresztény hitet valló közösség között. A lap küldetése, hogy képet adjon egyházmegyénk életéről, hogy az eseményekről való beszámoló útján egyfajta „üzenetet” közvetítsen a hívők felé, és segítsen az élet különféle helyzeteiben megérteni és megélni a keresztény látásmódot. A szerkesztői elkötelezettek abban, hogy bemutassák életünk sokszínűségét, kapcsolódásunkat a magyar és világegyház egészébe.

➜ Püspök úr, mit üzen az egyházmegye híveinek, közösségének a 2020-as esztendőre?

➜ Természetesen az egyházmegye közösségének nem a Kalendáriumon keresztül üzenek, de ez is jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk közös feladatainkat. Ezek közül most hármat említek. Jövőre, 2020-ban emlékezünk a trianoni tragédia 100. évfordulójára. A szégyenletes események következtében az egyházmegye három részre szakadt és jelenleg három országban, immár három egyházmegyében él a közösség. Közösen fogunk emlékezni, és hálával ünnepelni, hogy hitünk és közös gyökereink határoktól függetlenül is egymással szolidáris testvéri közösségévé forraszt minket.

Másrészt 2020-ban ünnepeljük az egyházmegye alapításának 990., és a szegedi székesegyház felszentelésének 90. évfordulóját. Egyúttal meghatározzuk a millenniumi ünnepségekre történő tízéves időszak feladatait, cél­kitűzéseit. Végül a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeibe való bekapcsolódással törekszünk hitünk megújítására és megerősítésére, hogy erőt meríthessünk a hitelesebb tanúságtételhez.

 

 

Nézze meg ezt is:

Isten irgalma tesz minket a remény hordozóivá

Ismét vírushelyzetben készülünk a húsvétra. Kovács Józseftől, a Szent Gellért Szeminárium rektorától kértünk megerősítő húsvéti …