2021. június 13., vasárnap
FONTOS

Konferencia a plébániai közösségek megújulásáról

Élet a plébánián – fókuszban a közösség címmel szervezett konferenciát október 26-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége Szegeden.

„Szolgálatunkban fontosnak tartjuk, hogy éltető kapcsolatokat építünk: magunkkal, egymással és az Istennel, közösségben és közösségek között” – szerepel a pasztorális helynökség küldetésében. Ennek jegyében rendeztek találkozót a szegedi Katolikus Házban, közel száz résztvevővel. Nemcsak a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből, hanem a Temesvári és a Nagyváradi Egyházmegyéből is érkeztek érdeklődők.

A szervezők olyan előadókat hívtak meg, akik megújult lendülettel keresnek mai utakat a plébániai közösségek fejlődésére.

Kondé Lajos pasztorális helynök köszöntő szavai után elsőként Nyéky Kálmán, a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom plébánosa tartott előadást: az Újraépítve című könyv kapcsán, személyes példák és tapasztalatok alapján arról beszélt, hogy mit jelent a közösségek megújulása az egyházban. Az előadó interaktív kérdéssekkel vonta be a hallgatóságot a téma közös átgondolásába.

Ezt követően Süvegesné Rudan Margit és Süveges Gergő bemutatták, hogy a természetes közösségfejlődés rendszere (Natural Church Development, NCD) milyen lépésekben és eszközökkel tud segíteni a plébániai közösségek fejlődésében.

A nap műhelymunkákkal folytatódott: a kiscsoportos beszélgetések résztvevői olyan témákról folytathattak eszmecserét, amelyek különös odafigyelést igényelnek a közösségek életében, missziós tevékenységében.
A Süvegesné Rudan Margit és Piros Adorján által vezetett műhely az NCD rendszerét mutatta be: a természetes közösségfejlődés rendszere az ajándékalapú szolgálatot említi a közösségi élet egyik meghatározó jellemzőjeként, azon ajándékokra építve, melyeket a közösség tagjai a Szentlélektől kapnak. Süveges Gergő az egyházközségi médiáról, annak kihívásairól és missziós lehetőségeiről vezetett beszélgetést.

Az oltár körül szolgálók lelkiségéről szóló műhelyben – Nyéky Kálmán vezetésével – a liturgiában tevékenykedő világiak szolgálatának jelentőségéről, nehézségeiről és missziós hatásairól beszélgettek. A zenei szolgálattal foglalkozó műhelyben főként arról volt szó – Bucskóné Lehota Ágota, a pasztorális helynökség munkatársa irányításával –, hogyan tudja szolgálni a zene a liturgiát, és azt, hogy a híveket Isten felé fordítsa.

Nézze meg ezt is:

Ünnepek az egyetemi online valóságban Adventtől pünkösdvárásig

A betegek és a betegség miatti aggódással telt el egy év a Gál Ferenc Egyetemen is. A vírusjárvány …