2021. április 20., kedd
FONTOS

Sikeres magyar doktori védés a római Pápai Szalézi Egyetemen

A kép közepén a doktori címét sikeresen megvédô Serfôzô Levente látható

Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási püspöki helynöke és ifjúsági referense sikeresen védte meg doktori dolgozatát január 21-én Rómában, a Pápai Szalézi Egyetemen.

„A katekétaképzés és a mentorálás kapcsolata Magyarországon. Módszertani és kataketikai paradigmaváltás az emberi érettség és a spirituális kísérés aspektusai mentén” című doktori disszertáció védésére a római Szalézi Egyetemen került sor. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotharingiai Eduard, Magyarország szentszéki nagykövete; Érszegi Márk Aurél, a szentszéki nagykövetség első tanácsosa; Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora; a Rómában tanuló és szolgálatot teljesítő magyar lelkipásztorok, az egyetem hallgatói, valamint a doktorandusz megyés­társai.

A Pápai Magyar Intézet egykori növendéke egy aktuális kateketikai témát dolgozott fel. A dolgozat első része hazai kontextusba helyezve mutatja be a katekézis tapasztalatait és a katekétaképzés gyakorlatát, ismerteti a Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatói körében végzett kutatás eredményeit, valamint az ez alapján megfogalmazott következtetéseket. A kutatást értékelve a katekétáknak segítő-támo­gató, szakmai és pasztorális kísérésre van szükségük, melyre leghatékonyabban egy mentori folyamat nyújthat megoldást.

A dolgozat szerzője interdiszciplináris megoldást javasol, melyben a teológiai kritériumok segítenek megőrizni a biblikus, ekkleziológiai és kateketikai kereteket, míg a humántudományokból kiemelt szempontok jelentősen hozzájárulnak az ember életében végbemenő változások és belső folyamatok helyes értelmezéséhez. A két terület dialógusából új mentor–kateketikai modell született, melynek pontjait és fázisait strukturált formában dolgozták ki.

Nézze meg ezt is:

Szent József ünnepe

  A Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évben a szeminárium közössége kilenceddel és ünnepi szentmisével …