2021. január 18., hétfő
FONTOS

A konferencia résztvevôi Szegeden tartotta tanulmányi napjait az MKPK Ifjúsági Bizottsága

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

Együtt tudunk tenni a fiatalokért

 

Tízéves hagyomány, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága tanulmányi nappal segíti az ifjúságpasztorció munkatársainak szolgálatát. Idén a Szegedi Dóm Látogatóközpontja adott otthont az országos összejövetelnek.

Február 17–19. között egyház­me­gyéink ifjúsági referensei, ifjúságpasztorációs munkatársai, egyetemi lelkészek, szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak ifjúsági felelősei találkoztak Szegeden, hogy előadások, műhelymunkák, csoportbeszélge­té­sek formájában közösen gondolkodjanak az ifjúság helyzetéről. A háromnapos együttlét gondolatiságát és a jövőtervezés irányait Ferenc pápa 2019-ban kiadott Christus vivit (Krisztus él) kezdetű apostoli buzdítása adta, melyet Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa ismertetett. A dokumentum két kiemelt témáját – a kísérést és megkülönböztetést – önálló előadások, a legfontosabb fókusztémákat – hivatáskultúra, online evangelizáció, fiatalok és istenkapcsolat, munkatársak a fiatalok nevelésében, generációk közötti kapcsolatok, jó ifjúságpasztorációs gyakorlatok, fiatalok bevonása a pasztorációba – csoportbeszélgetések dolgozták fel.

A résztvevők meg tudtak ismerni több jó gyakorlatot, így a vendéglátó egyházmegye szervezte Face2Face ifjúsági szentségimádást. Nagy ér­dek­lődést váltott ki a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő Forráspont Lelkigondozó Szolgálat bemutatkozása, mely egyéni kísérés, segítő beszélgetés, képzés formájában fogad életvezetési nehézségekkel küzdő fiatalokat.

Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági referense és oktatási helynöke, valamint Gábor Miklós, az MKPK Ifjúsági Bizottságának irodavezetője összefoglalóan elmondták, a tanulmányi napok arra nézett rá, milyen a fiatalok helyzete ma az egyházban, mi távolmaradásuk oka, mitől menekülnek az egyházban, mitől a világban, mi lehet a mi megoldásunk. Ferenc pápa útmutatásából kiindulva azt fogalmazták meg, ha hitelesen tudunk választ adni a fiatalok kérdéseire, akkor Krisztus mellett fognak elköteleződni.
– Meghallgatni és meghallani, amit mondanak. Szemben a mai gyakorlattal, ami megoldásokat kínál, anélkül, hogy meghallaná a fiatalok kérdéseit – mondta vendéglátó lelkipásztor. Gábor Miklós szerint fontos, hogy találkoztassuk a fiatalokat a valósággal. – Az igazságot kell képviselnünk, de ezt konkrét élethelyzetekre reagálva és főként hitelesen kell tennünk, megtalálva a kapcsolódási pontokat a fiatalok életéhez – tette hozzá Serfőző Levente.

A találkozón részt vett Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke és Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is. Palánki Ferenc a tanácskozást értékelve megállapította, sikerült új lendületet kapni, módszert tanulni.

– Megismertük egymást, láttuk egymás örömeit; bátorítást, biztatást tudtunk adni. Krisztus él, és éltetni akar bennünket, s rajtunk keresztül másokat: ez a legfontosabb okunk a bizakodásra. Együtt tudunk tenni a fiatalokért – értékelte a találkozót és jelölte ki a jövő feladatát a főpásztor

Nézze meg ezt is:

Máté evangéliuma a képernyőn

„Velünk az Isten” Immár ötödik éve megy az M5 csatorna műsorán az Evangélium című adás, …