2023. február 1., szerda
FONTOS

Szentmisével és elismerésekkel kezdődött a tanév a Gál Ferenc Egyetemen

A Veni Sancte szentmisét Kiss-Rigó László püspök mutatta be a dómban

„…ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája.”

 

Távolléti oktatás formájában megkezdődött az új tanév a Gál Ferenc Egyetemen (GFE). Az egyetemi közösséget képviselő egyetemi polgárok a szegedi dómban Veni Sancte ünnepi szentmisén vehettek részt, amit szeptember 11-én Kiss-Rigó László püspök celebrált az egyetem paptanárainak közreműködésével és a rektor diakónusi szolgálatával. Egyházmegyénk felsőoktatási intézménye 90. szegedi tanévét kezdte meg, ami egyetemként az első tanéve.

A Veni Sancte szentmisét követően adta át Kozma Gábor rektor az egyetemi Szenátus által adományozott elismeréseket, díjakat. Ezek is kifejezték azt, hogy mennyire fontos az olyan egyéni teljesítmény, ami a közösség javát szolgálva követi az új tanév jelmondatául választott szakaszt: „Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” (Mk 10,43-44).

Közszolgálat és tudomány –Takács Árpád professzori címe

Címzetes egyetemi tanári cím elismerésben részesült Takács Árpád, aki 2017-től kormánymegbízottként vezeti a Békés Megyei Kormányhivatalt. Takács Árpád mérnök, jogász, katasztrófa- és tűzvédelmi szakember, tűzoltó dandártábornok. Korábban katasztrófavédelmi megyei igazgató, az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság főigazgató-helyettese volt, a nagy természeti és ipari katasztrófák során szolgálva. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy jelenleg Békés megye mind több gazdasági, önkormányzati, civil szereplője aktív résztvevője a megye javát szolgáló programoknak. A GFE számára a legfontosabbak a munkapiaci igényekre tekintő fórumok, amiken az egyetem tevékenyen végezheti társadalmi szolgálatát. A lormányhivatal együttműködési megállapodást kötött az egyetemmel, kiterjedve a felsőoktatási képzésekre. Takács Árpád megszervezte és vezeti a kormányhivatal Tudományos Tanácsát, aminek testületébe és vezetésébe meghívta az egyetem képviselőit is. Takács Árpád személyesen is bekapcsolódott a Gál Ferenc Egyetem tudományos és szakmai életébe, ahol az egyetemi konferenciák rendszeres előadója, társszervezője, a szakmai célok kezdeményezője.

Főkapitány a katedrán – Polyák Zsolt professzori elismerése

Címzetes egyetemi tanári elismerést vett át Polyák Zsolt, aki 2012 óta Békés megyei rendőrfőkapitány. Polyák Zsolt jogász, rendőrségi főtanácsos, rendőr dandártábornok, aki korábban a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatója volt. Meghatározó szerepe van abban, hogy a Békési, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságok egyetemünkkel együttműködésben létrehozták a „PREVENCIÓS TÖBB-SZÍN-TÉR – Biztonság a valós világban” elnevezésű felsőoktatási programot. Polyák Zsolt személyesen irányította a program szakmai tervezését, majd a kurzusok szegedi és szarvasi oktatását is megszervezte. Főszerkesztésével és szerzőségével egyetemi jegyzetet adtak ki, és újabb is készül. Polyák Zsolt elkötelezett oktatói és képzésfejlesztési tevékenysége példája annak, hogy a hallgatók számára konkrét és gyakorlatias ismereteket kell és lehet nyújtani a társadalom minden értelmű biztonságát szolgálva.

Gyermekvédelem professzori szinten – Kothencz János elismerése

Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának főigazgatója is címzetes egyetemi tanári elismerést kapott. Kothencz János teológus, pedagógus, szociológus, a terapeutikus alapú pedagógiai rendszertan kidolgozója. Az állami gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok életállapotának és problémáinak megoldását célzó hatékony módszerét az állam is elismerte. A Kothencz János által szervezett és vezetett intézmény Országos Egyházi Módszertani Intézményként működik. Több éve egyetemünk oktatója, valamint részt vesz az egyetem képzésfejlesztési projektjeiben.

Pedagógusi gyakorlat – egyetemi szinten. Bíró Gyula címzetes docens lett.

Bíró Gyula címzetes egyetemi docensi címének adományozása egy kiemelkedően eredményes oktatói munkát ismert el, amit felkészültsége mellett pedagógusi munkája is hitelesít. Bíró Gyula óvodapedagógus, tanító és tanár, közoktatási szakértő. Vezetése alatt a szarvasi Gyakorlóintézmény a pedagógusok gyakorlati képzésének és a gyermeknevelésnek országosan elismert műhelye lett, mintaprogramjait módszertani bázisintézményként is átadja más óvodáknak, iskoláknak. Egyetemünk szakjain sok éve oktat, továbbképzések, konferenciák országszerte elismert előadója. Szervezi a fenntartó, az egyházmegye köznevelési programjait a tankönyvírástól, a kárpát-medencei pedagógusok továbbképzésén át a Vodafone digitális oktatási mintaprogramjáig, felügyeli a szakképzést is. Egyetemünk képzésfejlesztési igazgatója, a korszerű képzési kínálat és tartalmak felelőse.

A pedagógia mestere – Moldován-Garas Helga békési mesteroktató

A Gál Ferenc Egyetemnek technikuma is van Békésen és Szegeden működve, a fővárosi indulást előkészítve. A szakképző intézményt a mesteroktató címet most elnyert Moldován-Garas Helga vezeti. Igazgatói munkája mellett jelenleg is testnevelő tanár, kézilabda edző, a rendész szakképzés felelőse, aki az intézményt az egyetem bázisiskolájává fejlesztette, megszervezve a speciális pedagógiai kutatások és gyakorlat műhelyét, különösen is eredményesen a hátrányos helyzetűek képzésében, nevelésében.

Az új címzetes egyetemi tanárok balról jobbra: Kothencz János, Kozma Gábor rektor, Takács Árpád, Polyák Zsolt és Kiss-Rigó László püspök

 

Nézze meg ezt is:

Adventkor is nyitva a Dóm Látogatóközpont

  Más múzeumokkal ellentétben a Szegedi Dóm Látogatóközpont nem zár be a fűtésszezonban, gazdag programokkal várja továbbra …