2024. június 24., hétfő
FONTOS

Megkezdődött a tanév a Szent Gellért Szemináriumban

Léleknek és testnek

Féléves távollét után újra együtt vannak a Szent Gellért Szeminárium lakói, papnövendékek és elöljáróik. Rekollekció, majd együttlét a terített asztalnál – szeptember 19-én a tanév lelkiekben és testiekben megerősítő élménnyel indulhatott.
Online oktatás lesz az egyetemen, de a papnövendékek a szemináriumban együtt lakva kapcsolódnak be tanulmányaikba.

– Látnunk kell egymást, hogy megismerkedhessünk, együtt kell élni. Papnevelés nincs online – mondja Kovács József, a Szent Gellért Szeminárium rektora.

Készültek a nehézségekre. Veréb László témaválasztása idén nemcsak a pappá nevelődés szempontjából fontos: Félelmeink és bizalom. Mi mindentől félünk, hol vannak gyenge pontjaink, melyek azok a területek, ahol változtatni szeretnénk, és hogyan éljük meg a bizalmat Jézus felé? Jézus együtt van tanítványaival a viharban. „Miért féltek ennyire?” – kérdezi tőlük Jézus a szelet lecsendesítve. Ha Jézussal vagyunk, a viharral is szembe tudunk nézni. A beszélgetés alkalmat adott, hogy mindenki önmagába tekintsen, ránézzen a saját félelmeire a most következő feladatokkal, a jövővel, a papsággal szemben.

– Bár igyekszünk eltagadni őket, de fontosak ezek a reflexiók, ezek a sötét pontok, mert ezekben nemcsak a rossz tud belépni életünkbe, hanem itt várhatjuk, hogy a Feltámadott a fényességével megjelenjen. Ahol gyengék, sérülékenyek vagyunk, annál inkább be tud lépni hozzánk, hogy gyógyítson minket – fogalmazta meg a spirituális. A rekollekció arról szólt, hogyan találhatnak önbizalmat ezekben a nehéz helyzetekben.

Az ötödéves Farkas Tibort és a harmadéves Tompa Szabolcsot megérintette a téma. Tibor azt fogalmazta meg, felszabadító volt szembenézni félelmeinkkel, és keresni a megoldást. Erőt adó volt a rekollekcióra választott Szent Ignác életpéldája.

– Megmutatta, mennyi küzdelme van egy olyan embernek, aki át akarja magát adni Istennek.
Szabolcs annak az örömével kezdi tanulmányait, hogy a lelkinap segített neki megállni, ki tudta emelni a hétköznapokból, és arra irányította a figyelmét, ami a lényeg.

– Félelem és bizalom. Magamra tudtam ismerni, milyen vagyok, hova tartok, hogyan része ez a papságomnak – összegezte megtapasztalását.
Az online oktatásnak itt is megvannak a sajátos nehézségei. Serfőző Levente szerint a hittudomány különböző tantárgyaiban az órán kialakult vitakultúrában, dialógusban kell elsajátítani, megérteni összefüggéseket, ez az online tananyagátadásban nem lehetséges. Ugyancsak nehézség a módszertani tudásátadásban elengedhetetlen gyakorlat kiesése. Ezt úgy próbálják pótolni, hogy a Karolina iskola tanóráit filmre veszik, ezek megnézésével, elemzésével tudnak „hospitálni” a hallgatók. Tanítási gyakorlatra teremtenek lehetőséget, tágas térben, kis létszámban megvalósulhat az óratartás.

Miután befejeződött a rekollekció, már meg van terítve a szeminárium tetőteraszán, a bográcsban fő a halászlé – hagyományosan Kovács József rektor készíti. Évente négy alkalommal szerez ezzel ünnepet a szeminárium közösségének. Az asztalt az elöljárók – Kovács József, Veréb László spirituális, Serfőző Levente prefektus –, és meghívott vendégek, Kondé Lajos, a dóm plébánosa, Köllő Sándor káplán és a kispapok ülik körül. A tanév nem ígérkezik könnyűnek. Ezért különösen fontos, hogy közösségi együttlétek erősítsék az összetartozást.

Nézze meg ezt is:

Mit jelent az egyház számára az emberi méltóság?

A Hittani Dikasztérium április 8-án jelentette meg Dignitas infinita (Végtelen méltóság) című nyilatko- zatát, amely …