2021. február 25., csütörtök
FONTOS

Új lehetôségeket kaptunk – jubileumokban gazdag évet zártunk

Évfordulókban, építkezésben, szolgálatban és megpróbáltatásban is kiemelkedő évet tudhat maga mögött a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A Toronyirány évértékelésre kérte Kiss-Rigó László püspököt.

➜ Idén emlékeztünk meg a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójáról. Szegeden akkoriban sokkal több történt, mint berendezkedés a túlélésre. Mit kell újra és újra tudatosítunk Glattfelder Gyula és Klebelsberg Kunó máig meghatározó egyház- és országépítő tevékenységéből?

➜ Szeged – a város és az egyházmegye is – különösen is érintett Trianon következményeiben. Trianonban bezárult előttünk egy ajtó, de Isten ki is nyitott egy másikat. Új lehetőségeket is adott, amiért hálát kell adnunk. Túléltük és itt vagyunk teljes szabadságban, és gazdagítani, szolgálni tudjuk a nemzeti összetartozást, ami nem ismer határokat. Erre emlékezünk itt Szegeden. De ünnepelünk is, az egyházmegye fennállásának 990. évfordulóját, és egyre jobban tudatosul bennünk, hogy közeleg az 1000 éves évforduló. Az egyházmegye felsőoktatása is jubilált. A Gál Ferenc Egyetem – idén augusztusban vált főiskolából egyetemmé – most kezdi 90. tanévét. Így a szegedi 90 éves jelenlétünket is ünnepeljük. Idézőjelbe kell tennem az ünneplés szót, mert a járvány megakadályozta a hagyományos értelemben vett ünneplést, amit szeretnénk pótolni tavasszal, nagyobb léptékben. Mi történt 1930-ban? Átadták a dómot, a Dóm teret, az egyetem épületét, az egyházmegyei székhely létet biztosító épületeket. Sokkal nehezebb anyagi helyzetben, erkölcsi szempontból lesújtott állapotban össze tudott fogni a város, az egyházmegye és a kormány Klebelsberg Kunó kultuszminiszter révén, és csodát lehetett tenni. Felkiáltójel és felszólítás az utókor számára, hogy próbáljunk együtt gondolkodva, cselekedve összefogni, és sok jót tenni. Ezt ünnepeltük szeptember 24-én. Szűkített létszámmal tudtunk ünnepelni, középpontba állítva szentmisét az egyházmegye papságának jelenlétében.

➜ Glattfelder Gyula számára nagyon fontos volt az elszakított magyar közösségekért való felelősségvállalás. Az önnek ítélt Duna-díj jelzi, önnek is szívügye a magyarság összetartozásáért tevékenykedni. Mik voltak idén ennek kiemelkedő eseményei?

➜ Összetartozásunk éltetése mindannyiunk kötelessége. Szép megnyilvánulásai és hagyományai vannak az egyházmegyében. Minden évben Szent Gellért napján a határ romániai oldalán lévő Őscsanádon, az egyházmegye eredeti székhelyén összejön a három utódegyházmegye püspöke – Szegedről, Nagybecskerekről és Temesvárról –, hogy hálaadó szentmisével együtt ünnepeljenek. Sajnos ennek is el kellett maradnia idén. Kisebb létszámmal és óvintézkedések mellett folytattuk a plébániák között fennálló szerteágazó kapcsolatokat. Folytatódtak határon átívelő programjaink, projektjeink. Ilyen például az a többéves hagyomány, melyet az idén is folytattunk, hogy Szent Gellért püspök ünnepén, a  szegedi dómból közös lebonyolítású hangversenykörút indul. Januárban ötéves tematikus programsorozatot indítottunk Szent István 2025 címmel az államalapító magyar király életművének megismertetésére. Ahhoz ugyanis, hogy az ország, a nemzet és a társadalom minden tagja szilárd identitással rendelkezzen, fontos hogy ismerje a közös múltat, gyökereit és a közösség értékrendjét. Azt látjuk, hogy vírus visszafog programokat, de a jó szándékú együttműködést semmi nem tudja megakadályozni.

➜ A szegedi dóm körüli terület a klebelsbergi elképzelés szerint a magyar kereszténység, a magyar állam és a magyar tudomány ezeréves megbonthatatlan egységének a jelképe. Hogyan vihető tovább az egyházmegye, a város és az egyetem együttműködését célzó klebelsbergi örökség?

➜ Folyamatosan törekszünk az együttműködésre. Az a klebelsbergi törekvés, hogy Szeged egy alföldi katolikus, tudományos és kulturális centrum legyen, ma az egyházmegye számára is kiemelt szándék. Az egyházmegye számára nagyon fontos, hogy szerepet vállaljon az oktatás-nevelésben, ezért fogadja el iskolák fenntartásba vételét. Megvan minden lehetőségünk arra, és elvárható is az egyháztól, hogy az ifjúság nevelésében aktív szerepet vállaljunk, úgy a köznevelés terén, mint a felsőoktatásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye 84 helyen lát el köznevelési feladatot óvodás kortól a szakoktatáson keresztül az érettségiig. Idén egyetemmé vált a 90 éves, Glattfelder Gyula püspök által alapított „anyaintézmény”, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, amely önálló egyetemi karokkal rendelkezik Gyulán, Békéscsabán és Szarvason. Szakmai szempontból mindent megteszünk a színvonalas oktatás biztosítására, és a keresztény értékrend képviselete érdekében.

➜ Az építkezések, fejlesztések az egyházmegye teljes területét lefedik, szinte alig akad olyan település, ahol ne történne valami. Mik a legfőbb eredmények, és megbecsüljük-e eléggé a Gondviselés nyújtotta építkezés időszakát?

➜ Az egyházmegyében tíz év alatt nyolc templom épült. Örömteli maga a látvány, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a fizikai építkezést lelki-szellemi megújulásnak kell követni. Minden infrastrukturális beruházás célja, hogy segítse ezt a lelki-szellemi építkezést, így van értelme. A templomnak abban kell segíteni az embereket, hogy személyes kapcsolatuk legyen Krisztussal, és közösségé forrjanak össze. Nagy érték, hogy az építkezésekre, felújításokra lehetőségünk van. Két gyöngyszem a földeáki erődtemplom és a kiszombori templom. Az óföldeáki, Szűz Mária Keresztények Segítsége elnevezésű erődtemplomot mai formájában a 15. század második felében, Hunyadi Mátyás uralkodásának időszakában emelték. Ez a templom a térség egyetlen falusi gótikus temploma, a magyar művelődéstörténet országosan is számontartott, egyedülálló műemléke. A kiszombori rotunda a kutatások szerint a 12. század második felében épült, a Dél-Alföld leginkább épségben megmaradt kora középkori építészeti emléke. A spirituális építkezés része, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként összegyűjtjük, és egy kiállítás keretében megmutatjuk az 1938-as kongresszus emlékeit.

➜ „Aranykor hirdetése helyett ma inkább riadót kell fújnom” – mondta Orbán Viktor évértékelő beszédében. Az egyház szerepe mi lehet a válságterületek kezelésében?

➜ Ez a feladat az egyház számára nem új. Az egész történelemben szembe kellett néznie kihívásokkal. Már az első évtizedekben az apostol arra figyelmeztette a keresztényeket, hogy ne úgy éljenek, mint a pogányok. A józan eszüket használva próbáljanak értelmesen élni. Ma is a kötelességünknek eleget téve kell élnünk.

➜ Változások történtek az egyházmegye oktató-nevelő tevékenységében, a családból kiemelt gyerekekről való egyházmegyei gondoskodásában…

➜ Az egyház kötelessége, hogy meglévő erőit használva vállaljon szerepet a rászorulók életének jobbá tételében. Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek nem a vér szerinti családjában él. Az egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója júliustól már nyolc hazai megyében és a fővárosban látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatait, a jövő év januárjától pedig a kormányzat felkérésére újabb öt megyével tizenháromra bővül a feladatvállalásunk. Ezzel az egyházmegye 8000, családból kiemelt gyerekről gondoskodik.

➜ A járvány következtében rendezvények sokasága maradt el. A Szent Gellért Fesztivál nem, és a szegedi dómból hangversenykörút indult. Visszatekintve hogyan értékeli ezeket?

➜ Arra törekedtünk, hogy amire a jogszabályok lehetőséget adnak, az ne maradjon el. A szabályozás figyelembevételével tartottuk meg a XIII. Szent Gellért Fesztivált. Idén külföldről nem jöhettek zenészek, és szimfonikus zenekar sem tudott szerepelni. Helyette élvonalbeli magyar művészeket sikerült megnyernünk, akik örömmel jöttek Szegedre. Az idei szezont Yoon Kuk Lee művészeti igazgató Ludwig van Beethoven életműve köré szervezte. Nekem a zene gyerekkoromtól fontos. Nagymamámnak köszönhetően énekeltem a rádió gyermekkórusában, hegedülni is tanultam. Hálás vagyok, hogy ebben részem volt. Azóta is élményforrás számomra a zene. t. é.
Sokkal nehezebb anyagi helyzetben, erkölcsi szempontból lesújtott állapotban össze tudott fogni a város, az egyházmegye és a kormány Klebelsberg Kunó kultuszminiszter révén, és csodát lehetett tenni. Felkiáltójel és felszólítás az utókor számára, hogy próbáljunk együtt gondolkodva, cselekedve összefogni, és sok jót

Nézze meg ezt is:

Kiss-Rigó László püspök üzenet

  Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek! Mint minden korban, így napjainkban is vannak szinte mindenki által …