2024. május 18., szombat
FONTOS
A nevelőszülő otthont teremt a családját vesztett gyermeknek

Az ország legnagyobb gyermekvédelmi szolgáltatója lett a Szent Ágota

 

Januártól 13 megyében látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatait a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató,
amely az alapfeladatán túl számos szakmai és egyéb programmal segíti a lakás-otthonokban és nevelőszülőknél élő gyerekeket.

– 2010 óta érezteti a hatását egyfajta paradigma-váltó szemléletmód gyermekvédelemben. Ekkor Soltész Miklós államtitkársága idején a nevelőszülői hivatás népszerűsítésére helyezte a kormányzat a hangsúlyt: szakítva a túlintézményesült szemléleti struktúrával, ezúttal a családias nevelés került előtérbe – magyarázta Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója.

– „Minden gyereknek családban a helye” – ez volt az az üzenet, amelyet a kormányzat megfogalmazott a gyermekvédelmi szakellátás kapcsán. Olyan stratégiát valósított meg az akkori kormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén régóta tevékeny ÁGOTA Alapítvány koordinálásával, amely során többezer gyermek kerülhetett családhoz, az intézményi típusú ellátási forma helyett – részletezte lapunknak a főigazgató.

Ez a folyamat folytatódott az intézmények számának racionalizálásával és a nevelőszülői hálózatok férőhelyszámának bővülésével Czibere Károly államtitkársága alatt, illetve most is, amikor Fülöp Attila nevéhez köthető a szakmapolitikai irányítás. Ebben az időszakban olyan programok láttak napvilágot, amelyek a nevelőszülői hivatást népszerűsíttették, ilyen például a Befogadlak-kampány. Ezt a fajta családias nevelésre való figyelemfelhívást egészíti ki az a fenntartói feladatmegosztás, ahol a kormányzat a mindenkori történelmi egyházak számára átadja a gyermekvédelmi szakellátás működtetését, fenntartását. Így napjainkban görög katolikus, római katolikus és református gyermekvédelmi szolgáltatók látják el ezt a feladatot Magyarországon.

– Ezek közül kimagasló a római katolikus egyház és ezen belül is a Szeged-Csanádi Egyházmegye vállalása, melynek köszönhetően idén januártól 13 megyében és a főváros területén, Magyarország legnagyobb gyermekvédelmi szolgáltatója lett a Szent Ágota. Kiss-Rigó László püspök bátorságának és vállalásának köszönhetően több mint hétezer gyermeket gondozunk csaknem háromezer kollégával – mondta Kothencz János.

Hozzátette, éppen ezért óriási a felelősségük abban, hogy miként biztosítják ennek a szakellátási formának a jövőjét. A gyermekvédelmi szakember hangsúlyozta, az államtól átvett megyékben igen magas a nevelőszülők átlagéletkora, ez erőteljes elidősödést mutat, ráadásul ennek a korosztálynak időnként problémát okoz a kamasz gyerekek nevelése. Ezért komoly szakmai kihívás a toborzás, emiatt is elsődleges feladatuk, hogy fiatalítsák a nevelőszülői társadalmat.

– Fontos még elmondani – folytatta a főigazgató –, hogy nagyon sokan összekeverik az örökbefogadás intézményét a nevelőszülői hivatásvállalással. Az örökbefogadás végleges sorsrendezést jelent, míg a nevelőszülői hivatás átmeneti időszakban megvalósuló gondoskodás, ahol egy-egy család a saját családján belül neveli a szakellátásba bekerült gyereket. Ilyenkor a gyereknek joga és lehetősége van visszakerülnie a saját vérszerinti családjához, ennek alapja a kapcsolattartás és annak támogatása.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a szolgáltatónk hazagondozással kapcsolatos erőfeszítései sikeresek, sok gyermeket gondozunk haza. A végleges sorsrendezés tekintetében is sikeresek vagyunk, sok örökbefogadás indul meg a mi területünkön. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb és leghatékonyabban dőljön el a gyermekek végleges sorsa. Akik nálunk maradnak, akár nevelőszülőknél, akár kis létszámú lakásotthonokban, azokat mindenekelőtt gyógyítani igyekszünk; olyan támaszt nyújtunk nekik, amelynek eredményeképpen jóval egészségesebben fejlődnek. Ez a törődés, aggódás a garancia arra, hogy ezek a gyerekek úgy cseperedhetnek fel, hogy otthonra, hazára találjanak, és ne kallódjanak el – fejtette ki Kothencz János.

Nézze meg ezt is:

Keresztútjárás ÁGOTA Falván

    A húsvétot megelőző nagyböjt péntekjein országszerte keresztutat jártak a katolikus hívek. Az ÁGOTA Közösség …