2021. október 25., hétfő
FONTOS

Női szereplők a liturgikus szolgálatokban

 

Ferenc pápa idén január 10-én kelt Spiritus Domini (Az Úr Lelke) című apostoli levele egyházjogilag is lehetővé teszi, hogy a nők intézményes keretek között vehessenek részt a liturgikus szolgálatokban.

Ferenc pápa saját kezdeményezésére kiadott intézkedése (motu proprio) elrendeli, hogy a nők is állandó, intézményesített formában láthassanak el bizonyos liturgikus feladatokat. „Azokat a világi hívőket, akik a püspöki kar határozatában megszabott életkorral és adottságokkal rendelkeznek, az előírt liturgikus szertartással, tartós jelleggel fel lehet venni a lektori és az akolitusi szolgálatra” – hangzik az Egyházi Törvénykönyv új megfogalmazása, amelyből a Szentatya a „férfi” megjelölést törölte el. Az egyházfő rámutatott, hogy a közös szolgálat a keresztség szentségében elnyert királyi papságban gyökerezik.

A lektor (felolvasó) feladata a liturgiában az evangélium kivételével az olvasmányok olvasása. Az akolitus alapvetően az oltár körül teljesít (ministránsi) szolgálatot, de három feladat ellátására kap megbízást: közösség építésre, igeliturgia vezetésére és áldoztatásra.

Maga a tény, hogy a liturgiában a nők és a lányok is aktívan szerepet vállalnak, természetesen nem új keletű dolog, ez ma már a világ számos egyházi közösségében a püspökök által engedélyezett gyakorlatnak számít. Mostanáig azonban mindezt érvényes intézményi felhatalmazás nélkül, csak ideiglenes jelleggel és szükség esetén gyakorolhatták.

A pápa döntését üdvözölte a női szerzetesrendek legfőbb elöljáróinak nemzetközi egyesülete (UISG), amely „az egyházat jellemző dinamizmusra adott válaszként” értékelte a lépést. Az egyesület közleményében kiemelte, hogy az intézkedés mindazon nők szolgálatának az elismerését is jelenti, akik ez idáig az egyházban ilyen feladatokat elláttak.

Az egyházfő döntését szintén örömmel fogadta Urban Federer OSB, a svájci Einsiedeln bencés monostorának apátja, a svájci püspöki kar liturgikus bizottságának elnöke. A főpap szerint bár a svájci katolikus egyház vonatkozásában nem jelent nagy változást ez a rendelkezés, mégis „a világegyház számos részének kérésére válaszolt Ferenc pápa”. Az apát reményét fejezte ki, hogy az intézkedés „még több férfit és nőt ösztönöz arra, hogy tevékenyen vegyenek részt az egyházi szolgálatokban”.

– A mai nap örömünnep a nők számára – nyilatkozta Giulia Paola De Nicola szociológus a SIR olasz katolikus hírügynökségnek a pápai döntés nyomán. Hozzátette: – Ez egy igazi ütés az üvegplafonra, amellyel a nők a mai napig szembesülnek a társadalomban és az egyházban.

Rámutatott, hogy a Szentatya pápasága kezdete óta kiemelt témaként kezeli a világi hívők szolgálatának új formáit. Elismerte ugyanakkor, hogy egyesek a hagyományok megsértésének tekinthetik a lépést.

Angelo Lameri, a római Pápai Lateráni Egyetem liturgika professzora szerint a módosítás csalódást jelenthet azok számára is, akik a nők pappá szentelésének ötletét támogatják, hiszen Ferenc pápa a Luis F. Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzett levelében, amelyben a döntését megindokolta, utalt Szent II. János Pál pápa szavaira, aki szerint „a szolgálati papság tekintetében az egyház semmilyen módon nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a papi rend szentségét a nőknek adja”. Lameri hangsúlyozta azonban, hogy nem szabad alulértékelnünk a jelen rendelkezés hosszú távú hatásait.

Nézze meg ezt is:

Bálint Sándor néprajzi látásmódja

  Teremtett világ és kultúra egysége Bálint Sándor a vallási kultúra első komoly hazai kutatója volt. Ennek …