2024. április 18., csütörtök
FONTOS

Kiss-Rigó László püspök üzenet

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek!

A húsvét utáni napokban, hetekben, amikor készülünk Pünkösd ünnepére, a napi evangéliumok többnyire arról szólnak, hogyan készítette fel Jézus apostolait, tanítványait arra az időre, amikor ő fizikailag már nem lesz velük.

Elsősorban azonban nem utasításokat ad nekik arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan tegyenek majd nélküle, hanem ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy továbbra is élő kapcsolatban marad velük, sőt mindazokkal, akik a történelem folyamán megismerik őt és hisznek benne. Egyrészt azt ígéri, hogy lélekben velük lesz, velük marad mindenhol, minden körülmények között egészen a történelem végéig. Másrészt a távozása utáni időre egy mindennél értékesebb ajándékot ígér nekik: a Szentlelket, aki szintén mindig velük marad és végigkíséri őket a történelem útjain.

Jézus ígérete szerint a Szentlélek tanúságot tesz róla azok számára, akik ismerték őt földi életében, és azok számára is, akik soha nem találkoztak vele, mint például mi magunk a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a XXI. században. Idézzük fel Jézus Tamáshoz intézett szavait, amikor feltámadása után találkoznak: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” A Szentlélek tanúskodásának köszönhető, hogy mi is boldogok lehetünk, mert ugyan nem láttuk Jézust, de megismertük őt és hiszünk benne. De a Szentlélek nyújt segítséget, szellemi és lelki erőt ahhoz is, ami mindannyiunk küldetése és feladata, akik keresztségünk óta Jézushoz tartozunk, hogy tudniillik tanúságot tegyünk róla, személyéről és az ő értékeiről az emberek előtt, környezetünkben, a társadalomban. Nem propagandát, agitációs tevékenységet vár tőlünk, nem is azt, hogy próbáljuk őt népszerűsíteni vagy reklámozni, hanem hogy hiteles tanúságot tegyünk róla, nem feltétlenül szavainkkal, hanem egész életünkkel.

Jézusnak a megígért ajándékát, a Szentlelket az apostolok mintegy ötven nappal az ő feltámadása után Jeruzsálemben, egy ószövetségi ünnep alkalmából fogadták és kapták meg nagy nyilvánosság előtt, látható és tapasztalható jelek kíséretében. Jézus közössége, az egyház, annak egyes tagjai azóta is a Szentlélek segítségével és erejével próbálnak – ha sokszor nagyon gyarlóra sikeredett, néha álszent módon is, de – tanúságot tenni a Feltámadt Krisztusról, aki mindenki számára az út, az igazság és az élet.

Az első Pünkösd óta Jézusnak a megígért ajándékát, a Szentlelket sajátos módon mindenki megkapja életében, aki tudatosan megvallja hitét Jézusban a bérmálkozáskor, a bérmálás szentségében. Ennek ünneplése a járvány okozta szükségintézkedések miatt a mi egyházmegyénkben is már egy éve szünetel. A körülményekre tekintettel mindazok, akik az egyházmegyében az elmúlt esztendőben szándékoztak bérmálkozni, vagy az idén készülnek rá, május 22-én, a Pünkösd előtti szombaton délelőtt bérmálkozhatnak ünnepi szentmise keretében a szegedi Szent Gellért Fórumban. Előzetesen több mint 200 fiatal jelentkezett be, és úgy tűnik, a szükséges, járvánnyal kapcsolatos intézkedések betartásával nem lesz akadálya az egyházmegyei ünnepségnek. Akik számára ez az időpont nem alkalmas, azok saját plébániatemplomukban részesülhetnek majd a bérmálkozás szentségében június folyamán vagy ősszel.

Imádkozzunk minden bérmálkozóért, hogy a Szentlélek segítségével egyre jobban megismerjék Jézus Krisztust, és hiteles tanúságot tegyenek róla életükkel. Mi pedig mindannyian, akik már korábban megkaptuk a bérmálkozáskor a Szentlélek ajándékát, Pünkösd napjaiban különösen is élesszük fel magunkban az örömet, hogy megismerhettük Jézust, és az ő tanúi lehetünk a társadalomban.

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

  Kiállítás-panoráma a Magyar Kultúra Napján Két kiváló fotóművész tárlata indította a kulturális újesztendőt. A szegedi Somogyi-könyvtárban Schmidt …