2022. augusztus 17., szerda
FONTOS

Felszentelték a pusztaszeri Szentháromság-templomot

Az 1934-ben önállóvá vált Pusztaszer lakói régóta szerettek volna katolikus templomot, amelynek helyét egykor kijelölték, ám később beépítették.

A templom építéséért a helyiek 2012-től 2019-ig lovas zarándoklatot szerveztek Pálosszentkútra, és egy kopjafát állítottak, melyre minden zarándoklat alkalmából újabb rovátkát véstek. 2017. június 24-én e zarándoklat alkalmával tették le a templom alapkövét is. A Szentháromság-templom első kapavágási ünnepségét 2018 májusában tartották, majd augusztusban elkezdődött az építkezés.

– Amíg épül templom, addig él a nemzet. Amíg épülnek templomok, addig él a népünk, ez a mi örömünk és ez a mi erősségünk. Most itt, Pusztaszeren egy újabb erősségnek, a templom felépülésének örülünk – szögezte le az ünnepi szentmise kezdetén Antal Imre plébános.

Szavait mi sem bizonyította jobban, hogy nemcsak a templom liturgikus tere, hanem az épület mögött felállított sátor is megtelt a hívekkel, az érdeklődő vendégekkel.

Imre atya így a kivetítőn keresztül is köszöntötte Kiss-Rigó László püspököt, Kovács József általános helynököt, a jelenlévő paptestvéreket, papnövendékeket, Farkas Sándor miniszterhelyettest, országgyűlési képviselőt, Csongrád-Csanád megye és Kistelek járás településeinek elöljáróit, a meghívott vendégeket, Pusztaszer község lakóit és minden kedves megjelentet, majd a püspök vette át a szót.

– Egy rendkívüli alkalomra jöttünk most össze. Habár az elmúlt időben a helyi közösség tagjai már összejöhettek itt szentmisére, most, a mai napon Isten áldását kérjük ünnepélyesen erre az új templomra, és sokkal inkább a közösségre, melynek szolgálatára építettük ezt a templomot.

Ezt követően köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak, hogy a templom átadásra kerülhetett. A magyar kormánynak, amely a forrást biztosította, Máté Gábor polgármesternek, aki a szándékot elindította, a tervezőnek, a kivitelezésben résztvevőknek és mindenkinek, aki a megvalósulásban részt vett, imádsággal, művészettel, bármivel – majd az Úr áldását kérve felszentelte a templomot.

Máté Gábor polgármester ünnepi beszédében visszaemlékezett a korábbi évtizedekre is. A rendszerváltozás után, a választásokkor a kortesbeszédek nagy része ígéretet tett arra, hogy a választást követően Pusztaszeren templom fog épülni.

– Szeretném megköszönni, hogy ez az épület fölépült, hogy a püspök úr meghallgatta a zarándokok igényét. Köszönöm püspök úrnak azt is, hogy három fiatal papot rendelt körzetünkbe. Imre atya bölcsessége annyira magával ragadó tud lenni, hogy az idősebb emberek számára is komoly összefüggéseket, modern gondolatokat tud feltárni. Köszönöm, hogy ide rendelte Zoli atyát, aki maga köré tudja terelni a fiatalságot a gitárjátékával,  a zarándokútjaival, a különböző szabadidős szervezéseivel. Nagyon köszönöm azt is, hogy Brendon atya is itt van közöttünk, akinek a beszédmódja, a hanglejtése, a dinamika, ami az ő beszédjében van, az a szentbeszédjét dallá változtatja. Köszönöm ezt a fiatal papjainknak is, azt hogy így viszik a hátukon ezt az értékrendet és a falu sorsát. Kívánom, hogy a későbbiekben is olyan látogatottsága legyen a templomnak, mint amilyen az elmúlt néhány hétben volt.

Nézze meg ezt is:

Fénnyel varrott képek csodája

Egy korábban megnyitott és egy új időszaki kiállítás mellett tematikus sétákkal várja április második felében …