2022. augusztus 11., csütörtök
FONTOS

A gyermekek és a családok védelemért kiáltanak

A Biblia újszövetségi részének talán legszebb sorai, amelyekben Jézus a gyermekekről, azok szeretetéről és tiszteletéről szól, ami az Írásban többször is előfordul. Ezzel egyidőben keményen elítéli azokat, akik a védtelen kicsiket megbotránkoztatják és félrevezetik.

A tanítványok versenyeznek, hogy ki lesz a legnagyobb a mennyek országában. Jézus erre egy gyermeket hívott oda, és rámutatva így szólt: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.” (Mt 18,3-6)

Egy másik helyen, Márk könyvében pedig: „Hagyjátok mondotta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, ilyeneké a mennyek országa. Igazán mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyerek, nem jut be oda. Azután ölébe vette, és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,13-16)
A Biblia ezen megrendítő sorai juthatnak eszünkbe, amikor egy-egy botrányos, szexuális tartalmú televíziós műsor kapcsán a gyermekes szülőkben fellángol a féltő, óvó szeretet. De ugyanezen aggodalmak izzhatnak fel bennünk, amikor nap mint nap, óráról órára, ömlesztve, mint a csapból a víz, áramlik a gyermekek felé papíron és elektronikus úton, mobiltelefonon, interneten, televíziós csatornákon, reklámokon, tableteken keresztül, ellenőrzés nélkül a hamis szexuális ingerek áradata. A kicsinyeket érő korai szexuális, félrevezető ingerek hamis képet sugallnak a testiségről, a szeretetről.

A keresztény/keresztyén, zsidó, de a többi világvallások értékrendjében a szexualitás Isten ajándéka, amellyel a házastársak egymást megajándékozzák, házasságukat megünneplik. Ugyanakkor nyitottak az élet továbbadására.
A korai szexuális behatások – nem beszélve azok sokszor silány, közönséges voltáról – torz képet adnak a testi kapcsolatról. Arra buzdítják a gyermekeket, hogy idő előtt, a felelősségtudat kifejlődése előtt, alapvető ismeretek nélkül kezdjenek szexuális életet. Ezen gyakorlat velejárói a fertőzések, melyeket sokszor nehéz vagy lehetetlen kezelni, a meddőség, koraszülés, terhesség-megszakítások, lelki sérülések és azok életre szóló következményei, családok felbomlása, végső soron a demográfiai krízis.

Ennek megelőzése, a felvilágosítás az állam, iskolai, civil, egészségügyi és egyházi intézmények együttes fellépésével lehetséges.

Nézze meg ezt is:

Fénnyel varrott képek csodája

Egy korábban megnyitott és egy új időszaki kiállítás mellett tematikus sétákkal várja április második felében …