2023. március 30., csütörtök
FONTOS

Karácsonyi köszönetmondás a gyógyítóknak

Jó szívvel, jó szóval a gyógyítókért mottóval indított karácsonyi akciót a Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata, melyben képeslapok küldésre kérik az egyházmegye híveit, hogy kézzel fogható módon kifejezzék megbecsülésüket a gyógyítók szolgálatáért.

Hálánkat és elismerésünket szeretnénk eljuttatni orvosoknak és ápolóknak a kórházakba, hogy jelét adjuk annak, látjuk, milyen hatalmas munkát végeznek nap mint nap – kezdi az karácsonyi akció bemutatását Bucskóné Lehota Ágota, a helynökség irodavezetője és Máramarosi Mária, a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata koordinátora. A szolgálat már tavaly is készült karácsonyi ajándékkal a kórházi dolgozóknak, adventi kalendáriumot küldtek a kórházakba. Idén arra kérik a híveket, hogy fogalmazzák meg személyes üzenetüket, egy-egy biztatást, köszönetet a gyógyítóknak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy érezzék, az ő munkájukat is figyeli és megbecsüli a környezetük.

A szolgálat több csatornán hirdeti a kezdeményezést. Kiemelten fordulnak az egyházmegyei és szerzetesi fenntartású iskolák, az egyetemi szakkollégiumok felé, kérik a diákokat, hogy vegyenek részt az akcióban. Arra buzdítanak, hogy ki-ki saját kezűleg készítsen képeslapot, és írjon rá néhány személyes szót. Eljuttatják felhívásukat azokra a plébániákra, ahol a településen kórház működik, és van kórházlelkészségi munkatárs.

A képeslapokat a kórházlelkészség viszi el a kórházakba. Ahogy tavaly, idén is a nővérpultra a teszik majd ki a képeslapokat.

– Ha egy pillantás erejéig tudjuk őket támogatni, biztatni, hogy velük vagyunk, talán tudunk egy kis karácsonyt vinni az életükbe. Amit a másikban nagyra becsülünk, nem elég magunkban megállapítanunk, fontos, hogy kifejezzük az érintett felé. A képeslap ennek eszköze. Eljuttatja a jó szót, biztatást. Azzal, hogy a lapot magunk készítjük, nemcsak mondunk, teszünk is valamit. Jelképes, ahhoz képest, ami most a kórházakban van, de egy reménysugarat talán hordoz – mondja Ágota.

Adventben is folytatódik a „Mert az orvos is ember” beszélgető kör, ahol orvosok találkoznak egymással. A helynökség munkatársai azt ismerték fel, az orvosok hatalmas terhelés alatt állnak, az állandó változás nagy lelki megpróbáltatást jelent számukra. Ezért kínálják fel lehetőséget, hogy egyszerűen összeüljenek egymással különböző területek képviselői, és beszélgessenek a munkájukról.

– Ez nem terápia, nem szupervízió, egyszerűen társalgás a felelősség súlya nélkül a maguk közegében – mondja a szolgálat koordinátora.

A Pasztorális Helynökség számára a pasztoráció éltető kapcsolatok építését, erősítését jelenti Istennel, önmagunkkal, egymással a közösségeinkben, és közösségek között az egyházmegyében. Munkájuk harmadik lába a plébániai pasztoráció és a családpasztoráció mellett a kórházlelkészi szolgálat, mely éltető kapcsolatot tart fenn a betegekkel, és abban segít nekik, hogy éltető ők is éltető kapcsolatba kerüljenek a Jóistennel és önmagukkal.

„Beteg voltam és meglátogattatok” – Jézus egyértelműen felszólít, hogy küldetésünk van a betegek felé. A kórházlelkészi szolgálat ezt a küldetést végzi 2018 óta állami támogatással, mely forrásokat biztosított a kórházlelkészi szolgálatok kiépítéséhez. A helynökség így tudott munkatársakat alkalmazni, képezni, és kiépült a Szeged-Csanádi Egyházmegyét lefedően a segítségnyújtás rendszere. A kórházlelkészség munkatársai jelen vannak Szeged, Gyula, Szentes, Békéscsaba, Orosháza, Hódmezővásárhely, Makó és Deszk kórházaiban.

Nézze meg ezt is:

Bemutatjuk a Gelsey-díjazottakat

  Előcsalogatjuk a diákok tehetségét, együtt keressük hivatásukat Barlay Bence 11 éve igazgatója az egyházi középiskolák …