2022. augusztus 11., csütörtök
FONTOS

Elkezdődött a szinodális folyamat a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Növekedjünk együtt

Ferenc pápa 2021. október 10-én megnyitotta a XVI. rendes püspöki szinódust, melynek első szakaszában megkezdődött a magyar egyházmegyékben is a szinodális folyamat. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében webináriumot rendeztek, és elindították a párbeszéd, az együttgondolkodás útját. Papok, szerzetesek, hitoktatók, közösségvezetők, egyháztanács tagok kapcsolódtak a közösség, részvétel, misszió témákat középpontba állító online lebonyolított konferenciába.
Kondé Lajos pasztorális helynök az 1995-ben tartott egyházmegyei zsinat pasztorális eredményeit foglalta össze.

A rendszerváltás hozta szabadságban helyét, útját kereső egyházban akkor „rendkívüli” együttműködés indult. A zsinat előkészítésében papok és világiak részvételével szerveződött munkacsoport bejárta az egész egyházmegyét, minden egyházközséget bevontak a jövőtervező folyamatba.

– Az emberek megszólítottnak érezték magukat, ez tevékeny bekapcsolódásra sarkallta őket. A humán erőforrás kincsesbányája jött létre, amire építeni lehetett a jövőt. Így indult el a Megújulva megújítani folyamat az egyházmegyében – mutatta be Kondé Lajos a zsinat jelentőségét.

Serfőző Levente oktatási helynök fogalomtisztázással kezdte előadását: a szinodalitás egy mentalitást fejez ki, azt a módot, ahogyan jelen kell lennünk, az együtt haladás, együtt gondolkodás készségét jelenti. „Növekedjünk együtt” – erre hív a szinodalitás. Nem az irányok változtak meg, hanem a „lépteinknek kell felgyorsulni, bátrabbnak lenni” – idézte a helynök Ferenc pápát.

– A szinodális egyház Jézussal egységben halad, figyel egymásra és (meg)hallgatja egymást. Arra hív meg, hogy lépjünk párbeszédbe, nézzünk rá, hol tartunk, tanuljunk a tapasztalatokból, és a Szentlélekre bízva magunkat építsük együtt a jövőt.

Kiss Imre esperesplébános Egyház, Szeretet, Közösség címmel tartott előadása a közösség ars poeticája volt. Elmondta, egész életének vezérfonala volt a közösség, és plébánosként is legfőbb feladatának a közösségépítést tartja.
– Az igazi közösséget a szeretet hozza létre, az Istenben van és belőle születik. Így tud önzetlen, feltétel nélküli, a szenvedést is vállaló összetartozás lenni, ahol az ember valóban ember tud lenni.

Itt vagyok, Uram címmel Mázas Orsolya Marianna OP arról beszélt, hogyan élte gyerekként az ifjúsági közösségben és a plébánián, és éli meg ma a szentmisében a részvétel, bekapcsolódás folyamatát. Marianna nővér diákként kapott először őt a kisebb gyerekekhez delegáló feladatot a hittantáborban, melyben megélte, hogy számítanak rá, és feltette a kérdést, miben számít rá Isten. Ez vezette hivatása felismeréséhez. Domonkos nővérként minden napját önmaga felajánlásával kezdi, Jézussal egyesülve a szentmisében találja meg ehhez az erőforrást.

Együttműködő misszió mindenki-NEK címmel Ferentzi Csaba, a Házas Hétvége mozgalom tagja azt fogalmazta meg, Ferenc pápa evangelizációra hív, melyben a Mestert követve el kell indulnunk a lét perifériái, a nyomor, a magány és a bűn területei felé. Ferentzi Csaba ilyen tanúságtételként élte meg az eucharisztikus körmenetet: „A missziónk akkor tud vonzóvá válni, ha »békében, szeretetegységben« lépünk a világ elé. Hiszen arról ismerszünk meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást.”

Nézze meg ezt is:

Fénnyel varrott képek csodája

Egy korábban megnyitott és egy új időszaki kiállítás mellett tematikus sétákkal várja április második felében …