2023. április 1., szombat
FONTOS

A szerzetesek áldozata a fény a környezetük számára

Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepén a Szeged-Csanádi Egyházmegye katolikus hívei is megemlékeztek arról, hogy Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. II. János Pál pápa kezdeményezésére február másodika negyed évszázada egyben a megszentelt élet napja is. Az ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálta a székesegyházban.

Ismét gyertyák fénye világította be a szegedi Fogadalmi templomot az Urunk bemutatásának ünnepén tartott liturgia kezdetén. A hagyományoknak megfelelően Kiss-Rigó László püspök megáldotta a gyertyákat, majd körmenetet tartottak a hívek részvételével.

– Az áldozat, a fény és a találkozás ünnepe. Az ószövetségi törvény előírásai szerint Mária és József a gyermek Jézust elvitték a jeruzsálemi templomba, hogy felajánlják őt Istennek. A bemutatott áldozat mind a zsidóságnál, mind más vallásoknál az értékeset szimbolizálja, amely fényt ad addig, amíg elég, megsemmisül. Jézus egész élete áldozat volt, s akkor világított a legfényesebben, amikor életét szó szerint feláldozta a kereszten. A kereszt az a gyertyatartó, amelyre az ő fényét helyezte Isten, s onnan beragyogja az egész emberiséget – fogalmazott az ünnepi szentmisén a püspök.
Hangsúlyozta, ez egyben a találkozás ünnepe is: három generáció – a gyermek Jézus, a szülei, valamint az agg Simeon és Anna prófétaasszony – áll együtt a templomban, ami által összekapcsolódik az Ó- és az Újszövetség. Az ünnep ugyanakkor előtételezi a húsvétot is, hiszen Simeon így szólt Szűz Máriához: A te lelkedet is tőr járja át – utalva arra, hogy az édesanya szemtanúja lesz fia keresztútjának. Simeon éneke a mai napig az egyház hivatalos esti imájának része: hálát adott, hogy megláthatta az ígért Megváltót a gyermek Jézusban, így már érdemes volt élnie, és készen áll arra, hogy találkozzon Istennel.

– Gondoljunk arra, hogy hány millió ember nem találkozott az Üdvözítővel: nemcsak a történelemben előtte élők, hanem azok, akik nem ismerik őt, a hitben sem tudtak vele találkozni – mondta Kiss-Rigó László. A püspök Pál apostol leveleit idézte, amelyek egyben intelmek napjaink keresztényeinek is: Krisztus szeretete, az ő lángja kell, hogy égjen bennünk is.
A misén résztvevő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén működő szerzetesközösségek, világi intézmények és az apostoli élet társaságának tagjai felé fordulva rámutatott, azért a szerzetesek ünnepe e nap, mert ők azok, akik egész életüket felajánlották Istennek: az ő áldozatuk, szeretetük a fény környezetük számára.

– Köszönjük szolgálatukat: imádkozzunk, hogy öröm és erő töltse el őket!

Nézze meg ezt is:

Kulturális mozaik

  Kettős bicentenárium Az idei január a kétszázas évszám bűvöletében telt: 1823. január 1-jén látta meg …