2022. szeptember 24., szombat
FONTOS

Aláírták a közfeladat-finanszírozási szerződéseket a katolikus felsőoktatási intézményfenntartókkal

Kiss-Rigó László püspök és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter látja el kézjegyével a kormány és a Gál Ferenc Egyetem között létrejött szerződést. Mögöttük Kozma Gábor rektor és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, oldalt Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa látható.

Az egyházi felsőoktatás fejlődését segítő közfeladatfinanszírozási szerződéseket kötött a katolikus és a református felsőoktatási intézményfenntartókkal a kormány március 29-én, kedden a budavári Karmelitában

A dokumentumokban a felek megállapították a katolikus, illetve református felsőoktatási intézmények működésének kereteit és garanciáit, beleértve az egyházi fenntartók és intézményeik által vállalt minőségi mutatókat is, amelyek mentén a közösen kitűzött felsőoktatási célok teljesülése nyomon követhető.

Kitértek arra is, hogy a megállapodásokban rögzített keretjellegű és garanciális szabályok törvényi szintű szabályozása is indokolttá vált. Ezt a célt szolgálta az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló korábbi törvény kiegészítése a felsőoktatási közfeladat-ellátásra vonatkozó szabályokkal, valamint az egyházakkal a közösségi célok elérése érdekében történő együttműködésre vonatkozó rendelkezések sarkalatosítása.

Mindezek alapján – az egyházi fenntartókkal folytatott további egyeztetések eredményeként – írták alá március 29-én az egyes katolikus és református felsőoktatási intézmények hitéleti és világi képzéseinek a megállapított minőségi indikátorrendszerek mentén történő, a kiegyensúlyozott működést és a kitűzött szakmai célok elérését lehetővé tevő és garantáló egyedi közfeladatfinanszírozási megállapodásokat.

Az aláíró felek közös meggyőződése szerint ezzel a magyar felsőoktatás rendszerén belül az egyházi felsőoktatás is új, az eddigieket is felülmúló fejlődést lehetővé tevő pályára állhat.

 

 

 

Nézze meg ezt is:

Egy hét az evangélium közelségében

Az ÁGOTA közösség egyik missziója, hogy a családjukat nélkülöző gyermekek és fiatalok létállapotához érzékenyülve közvetíti számukra …