2022. szeptember 28., szerda
FONTOS

Két diakónust szenteltek Gyulán

 

Tapodi Krisztiánt és Aleksza Jánost szentelte diakónussá Kiss-Rigó László püspök június 15-én a gyulai Nádi Boldogasszony-templomban.

Ez az esemény szolgáltatott apropót az egyházmegyei papság hagyományos éves találkozójának, de ekkor zajlott az olajszentelés szertartása, illetve köszöntötték a jubiláns papokat is.

A szerdai nap ellenére zsúfolásig megtöltötték a hívek, a rokonok és az egyházmegye papsága a gyulai belvárosi templomot. A szentmisét bemutató Kiss-Rigó László püspök homíliájában a szolgálat fontosságát hangsúlyozva szólt a diakonátus szentségében részesülő telekgerendási Aleksza Jánoshoz és a bordányi Tapodi Krisztiánhoz.

– Krisztus lelkipásztori szeretettel szolgálta az embereket, nem uralkodott felettünk, így nekünk is lelkipásztori szeretettel kell szolgálnunk őket. Lehet, hogy ezentúl majd Jánost és Krisztiánt tisztelendő uraknak, netán atyáknak fogják hívni. De ne felejtsük el Jézus szavát, ne nagyon hívassátok magatokat atyának, mert egy Atya van a mennyben, uraknak se nagyon, hanem szolgáljatok! A legnagyobb dicsőség az, ha Krisztusnak szolgálhattok, vagyis ha az emberek szolgálatára lesztek. Ezt kell bizonyítanotok egy éven keresztül, hogy ha Krisztus valóban arra hívott titeket, hogy a papság szentségében, küldetésében részesedjetek – hangsúlyozta Kiss-Rigó László.

A prédikációt követően a püspöknek tett fogadalomtétellel folytatódott a liturgia. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a Mennyei Atya áldását kérték a szerpapokra, majd a jelöltek arcra borulva, míg a hívek térdelve énekelték a litániát. Ezután Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Aleksza Jánost és Tapodi Krisztiánt.

– Hivatásom a plébániai közösségben és az ifjúsági táborokban született. Mindig is közel állt hozzám a fiatalokkal való foglalkozás, ezekben a táborokban pedig azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat kapok, de én is nagyon sokat tudok adni másoknak. Mindezt az Isten ajándékának tartottam. Úgy gondolom, hogy ha én ennyi mindent kaptam Istentől, akkor azt tovább kell adnom. Ezt a szolgálatot pedig a papságban találtam meg – mondta Tapodi Krisztián.
A telekgerendási származású Aleksza János felidézte, már a békéscsabai katolikus általános iskola kisdiákjaként nagy hatást gyakorolt rá II. János Pál pápa személye.

– Hogy mit várok ettől a szolgálattól? Mindenképpen egy nagy békességet, és azt, hogy megtapasztaljam, Krisztus hogyan működik rajtam, a szavaimon, a kezemen keresztül a mai világban – fogalmazott Aleksza János.
A koronavírus járvány miatt nagycsütörtök délelőtt helyett ezen a nyári szentmisén került sor az olajszentelés szertartására, vagyis a liturgiában a szentségek kiszolgáltatásakor használt olajok megáldására. Ezután az évfordulóhoz érkező papokat, az ezüstjubileumát ünneplő Bauer Csabát és Perlaki Györgyöt köszöntötték.

Ez a nap adott alkalmat az egyházmegyei papi találkozóra is, melyen a résztvevők kötetlenül beszélhették meg az őket érintő, aktuális ügyeket.

Nézze meg ezt is:

Egy hét az evangélium közelségében

Az ÁGOTA közösség egyik missziója, hogy a családjukat nélkülöző gyermekek és fiatalok létállapotához érzékenyülve közvetíti számukra …