2023. december 4., hétfő
FONTOS

Sajtóközlemény – A Békés Megyei Központi Kórház gyulai rendelőintézetében elkezdődtek a felújítások – 2022.10.05.

A Békés Megyei Központi Kórház az EFOP-2.2.19-17-2017-00105 számú projekt keretében megkezdte az ellátás korszerűsítését célzó „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban” című projekt megvalósítását. Az EU által támogatott projekt 290,20 millió Ft összköltséggel, vissza nem térítendő támogatásként, 2022.02.01 – 2023.05.31 között valósul meg.
A Békés Megyei Központi Kórház székhelyén (Gyula, Semmelweis utca) működő járóbeteg szakellátó rendelő épületét átadták a kivitelezőnek, a felújítási munkálatokat hamarosan elkezdődnek.

Az épület elektromos hálózata ma már nem felel meg az egészségügyben alkalmazott eszközök biztonságos működtetéshez szükséges előírásoknak. Az elektromos hálózat teljes cserére szorul. Az épület lapos tetős szerkezete miatt az utóbbi időben többször okozott gondot az épület beázása. Nagyobb viharok és heves esőzéseket követően a beázások veszélyeztették a rendelések biztosítását, illetve az orvosi eszközök, gépek üzemeltetését. Az épület tetőszerkezetének szigetelésére kerül sor, ami magában foglalja a víz-, és hőszigetelést és a csapadékvíz elvezetés biztosítását is.
A korszerűsítés érinti a vízvezeték hálózat cseréjét is. Az elmúlt évtizedekben a korrózió csaknem a teljes vezeték rendszert károsította. Az épület közforgalmú vizesblokkjainak szaniterei és pipere tárgyai megújulnak, és elektromos kézszárítók kerülnek felszerelésre. Az energiatakarékosság céljából a teljes üzemi világítási hálózat korszerűsítése is megvalósul, amely energiatakarékos LED-es fényforrással rendelkező lámpatestek felszerelését jelenti. A felújítás teljes tisztasági festéssel fejeződik be tervezetten a jövő év (2023) tavaszán, amikor valamennyi járó beteg szakrendelés visszaköltözik az épületbe.
A fejlesztés eredményeként a mintegy 4170 m2 alapterületű járóbeteg szakrendelő korszerűsítése, felújítása valósul meg. Az európai uniós támogatás segítségével összesen 16 orvos szakmai területen javulnak az infrastrukturális feltételek és hozzáférhetővé válnak azok az új orvostechnikai műszerek és módszerek, amelyek a járóbeteg ellátás feltételrendszerét biztosítják.
Az orvos technológiai eszközök beszerzése modern orvos technikai lehetőségek alkalmazását teszi lehetővé. Az eszközbeszerzés keretében egy új direkt digitális röntgen készülék, urológiai ultrahang, valamint a szemészeti és a szájsebészeti szakellátásban használatos kézi műszerek beszerzésére kerül sor. A gép-, műszerbeszerzések fő célja a betegségek korai diagnosztizálása, ezáltal a későbbiekben kialakuló szövődmények, társbetegségek megelőzése. További cél a fekvőbeteg ellátásba történő továbbküldések csökkentése. A műszerfejlesztéssel elérhető cél a várakozási idő minimalizálása és a betegelégedettség növelése.

A projektről bővebb információt a www.bmkk.eu oldalon olvashatnak.

Nézze meg ezt is:

Sajtóközlemény – „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Békés Megyei Központi Kórházban”

EFOP-2.2.23-21-2022-00014 Békés megye lakosságának gyógyításában a Békés Megyei Központi Kórház biztosítja a szív-,érrendszeri és onkológiai …