2024. május 28., kedd
FONTOS

Szerethető terek

Vesmás Péter

2021 őszén rangos elismerés, a Magyar Építőművész Szövetség „Az Év Háza” díja került Szegedre Vesmás Péter és megválhatatlan alkotótársa, Zákányi Ildikó tevékenységének köszönhetően.

Az építészházaspár Móra-park- és Stefánia-rekonstrukciós elképzeléseinek legfőbb méltatója azonban a nagyközönség, amely önfeledten leng a hintapadokon, és szeli át – mindennemű tilalom ellenére – a múzeum előtti szökőkutat.

➜ Megtévesztő a díj elnevezése, hisz nem csupán egy épület, de majdhogynem egy egész városmag rekonstrukciójáról beszélhetünk.

➜ VZI: A Móra Ferenc Múzeum és a Vármúzeum felújítása szerencsés módon beleágyazódott egy zöldterületi rekonstrukcióba. És mindezt sikerült egységbe hoznunk a korábbi partfal-rekonstrukciós terveinkkel.

➜ VP: Az árvíz utáni Mária Terézia-kapuból – azaz a szegedi vár egyetlen fönnmaradt részletéből – látogatóközpont, régészeti látványtár vált. A lebontott, klasszicista szárnyat pedig igyekeztünk visszaidézni a maga eredeti arányaiban. Kivételes lehetőség, hogy húsz év elteltével ismét megadatott a számunkra, hogy újból mi foglalkozhassunk ezzel a számunkra jól ismert területtel.

➜ Tér-rekonstrukcióról lévén szó fölvetődik a kérdés: melyik történelmi állapotot kell visszaállítani? Milyen legyen például az utcabútorok stílusa?

➜ VZI: A történelem során készült képeket átnézve egy olyan kép vált kiindulópontunkká, ahol a múzeum tükröződik a szökőkút vizében. A másik meghatározó élményünk 1989. március 15-e, amikor szinte hitetlenkedve hallgattuk az itt elhangzott, merész szónoklatokat. Számunkra akkor vált világossá, hogy ez a múzeum előtti térség igazi fórum, valódi közösségi gyülekezőhely lehet. A mostani térkiképzés ebből a megérzésből indult ki. A másik kiindulópontunk a vármaradvány középkorisága volt. Szegeden nemigen maradt fenn más emlék a város gazdag középkori múltjából. Mindeddig a föld alatt rejtőzött a középkori vártemplom. A Vármúzeum mai bejárata ennek a jelenlétét hangsúlyozza. De ugyanennyire fontosnak tartom, hogy frizbiző, labdázó emberek vették birtokukba a zöldterületeket. Bár megosztja a véleményeket, a magunk részéről a szökőkútban szaladgáló gyerekek is az eredeti koncepciót igazolják…

➜ VP: Az a kérdés, hogy kinek és hogyan kell megfelelnünk. Az építésznek látnia kell az adott terület múltját és jövőjét. Az alapkérdés az, hogy mi lesz jó az embereknek? Jönnek-mennek az évtizedek, és akárcsak egy háztartásban, egy város esetében is eljön az ideje, hogy fölújítsuk a környezetünket.

➜ A Móra-park padjai az előző századforduló hangulatát idézik. A világítótestek ellenben XXI. századiak, a hi-tech jegyében fogantattak. Törekvés volt ez a lezser eklektika?

➜ VZI: Úgy vélem, ez a kettő nem vész össze. Sokkal ellentmondásosabb volna, ha két, össze nem illő történelmi korszak tárgyai kerültek volna egymás mellé.

➜ A rekonstrukció szívében álló intézmény, a Móra Ferenc Múzeum a múlt letéteményese. Kellett-e alkukat kötni múlt, hagyományőrzés és korszerűség között?

➜ VZI: A múzeumiak által megálmodott kilátót az üvegkupola körül a műemlékvédelem kitartóan ellenezte, így más megoldáshoz kellett folyamodnunk, ami lentről nem látható. És – ha nem is a teljes kiállítótérben – sikerült megoldanunk a legkényesebb műtárgyak bemutatásához szükséges múzeumi terek igényét.

➜ A rekonstrukció Szeged két legnépszerűbb játszóterét is magában foglalja. Nem csupán a játszóeszközök cseréje zajlott le, de érdemi térszervezési változások tanúi lehetünk.

➜ VZI: Ritkán adatik meg, hogy a tájépítész egyben kezeljen nagy területeket. Az egyik szervező elv a Dóm tér irányába vezető Hild-tengely megnyitása volt. A másik a hídföljárók arénaszerű belépcsőzése.

➜ VP: Mindvégig az a törekvés lebegett a szemünk előtt, hogy az egész rekonstrukció az embereknek készüljön. A legnagyobb öröm, ha erre járva azt látjuk: az emberek szeretik, birtokukba vették a megújult tereket. Eleinte nem is gondoltuk egészen komolyan, de a kétszemélyes hintapadok népszerűsége egészen elképesztő. És nemcsak a fiatalok bandáznak rajtuk! A legnagyobb örömömre az szolgált, amikor két idősebb hölgy érkezésének voltam tanúja, akik párnákkal és takarókkal fölszerelkezve érkeztek, hogy használatba vegyék őket. Ennél nagyobb elismerésről építész nem is álmodhat!

Nézze meg ezt is:

Együttműködési megállapodás a római Pápai Szalézi Egyetemmel

  Április 11-én ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a római Pápai Szalézi Egyetem és …