2024. április 24., szerda
FONTOS

Az energiaválság önkormányzatra gyakorolt hatásairól is tárgyalt a képviselő-testület

Több témában született döntés a csütörtök délelőtti képviselő-testületi ülésen.

A grémium meghallgatta a Mi egy Másért Közhasznú Egyesület idei évi beszámolóját és a 2023. évi munkatervét is az ifjúsági közfeladat ellátásáról. Szabó Enikő szakmai vezető elmondta, nem volt könnyű az idei év, de a fiatalok igyekeztek jól venni az akadályokat. A 2013-ban újraalakult városi diákönkormányzatban jelenleg 18-an vannak, és minden oktatási intézmény képviselteti magát. A kortárs segítő képzést másfél év kihagyás után 2022-ben újraindították.

A Hetedhét Játékváros 2023. évi megrendezését is támogatta a grémium. A tábor kéthetes programjában 7 és 12 éves általános iskolás diákok vesznek részt. Jövőre jubilál a rendezvény, a 15. játékváros témája: Földön, vízen, levegőben. Ezáltal is próbálják közelebb vinni a közlekedést a fiatalokhoz.

Döntés született a Gyulakonyha Nonprofit Kft ügyvezetőjének ügyéről is. Ambrus György 2022. július elseje és 2027. június 30-a közötti időre kapott megbízást a társaság ügyvezetésére megbízási jogviszonnyal. Ambrus György jelezte, hogy munkaviszonya a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában meg fog szűnni. Az ügyvezető kezdeményezte, hogy a korábbi megbízási jogviszony helyett 2023. január elsejétől 2027 június 30-ig munkaviszony keretében láthassa el ügyvezetői feladatait a Gyulakonyhánál.

A fő napirendi pontok között döntés született a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjéről is. Ködmön Zsoltot ismét 5 évre, 2023. február 1-től 2028. január 28-ig bizalmat kapott a testülettől.

Döntés született a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról is. A feladatellátásért az önkormányzat 5 évre összesen 30 millió forint biztosít az egyházak részére, ez évente 6 millió forintot jelent. A Gyula-Gyulavári Református Egyházközség 12 százalékban, a Gyulai Református Egyházközség, valamint a Gyulai Római Katolikus Egyházközség Nádi Boldogasszony Plébánia 40-40 százalékban, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye pedig a támogatási összeg 8 százalékában részesül.

A fő napirendi pontok között foglalkoztak a képviselők az energiaválság önkormányzatra gyakorolt hatásaival.

Görgényi Ernő elmondta a Gyulahús Kft, valamint a Gyulai Várfürdő energia költségét nem támogatja az önkormányzat, így az ő költségeik nem érintik az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Ezért az összes többi nonprofit kft, intézmény, valamint az önkormányzat áram-, és gáz költségeit kell figyelni. Az áram önkormányzati szinten 2021-ről 2023-ra kétszeresére nő, a gáz pedig ugyanazon időszakon belül 3 és félszeresére emelkedik.

Az ülésen még többek között elfogadták a város esélyegyenlőségi programját, valamint döntés született az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díjáról is.

 

Nézze meg ezt is:

Rendőrök és rendőrségi dolgozók vehettek át jutalmat a Rendőrség Napján

  Szent György nap, a Magyar Rendőrség Napja alkalmából 2024. április 23-án állománygyűlést tartottak a …