2024. július 19., péntek
FONTOS

Ritz Judit kitüntetése

Képünkön Ritz Judit és Martonyi János, a két kitüntetett között a díjak átadója, Batthyány-Schmidt Margit látható

 

A hivatása az élete

– Eddigi életpályám egyik legnagyszerűbb érzése volt olvasni a levelet, s abban a döntést, hogy a gróf Zichy Antónia-díjra érdemesnek tartanak. A díjat örömmel – és egyben végtelen tisztelettel és alázattal gróf Zichy Antónia munkássága iránt – elfogadom. A grófnő példamutatása: az emberi tisztesség, a családja iránti hűség, a haza és embertársai iránti tisztelet számomra is meghatározó – ezekkel a szavakkal vette át nemrégiben Ritz Judit, a Szeged–Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Szeretetszolgálatának intézményvezetője a Magyar Batthyány Alapítvány által létrehozott rangos elismerést.

A Magyar Batthyány Alapítvány felkérésére egy hét tagból álló bíráló bizottság tekinti át minden évben a beérkezett jelöléseket, és ez alapján teszi meg javaslatát a díjazottak személyére a kuratóriumnak. A gróf Zichy Antónia-díjat és párját, a Batthyány Lajos-díjat  olyan személyek kaphatják meg, akik kiemelkedő és példamutató tevékenységük révén korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus, a lehetőségekkel és a szükségszerűségekkel arányos választ adnak. A gróf Zichy Antónia-díj idei kitüntetettje Ritz Judit lett, akinek egész élete, hivatása és feladatvállalása az igazolás erre: az elismeréssel az idős, beteg és ezért kiszolgáltatott emberekért évtizedek óta végzett önzetlen, áldozatos gondoskodásért mondtak neki köszönetet.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Szeretetszolgálatának főigazgatója, a Gál Ferenc Egyetem címzetes docense életpályája kezdetétől fogva elkötelezettje az egészségügyi, illetve a szociális gondoskodásnak. Jelenleg az alapellátástól kezdve a hajléktalan ellátáson át a lakóotthoni ellátásig igen széleskörű és magas színvonalú szolgáltatást biztosító intézményrendszert vezet, amely az egyházmegye teljes szociális gondoskodását lefedi.

2022. október 6-án, a nemzeti gyásznaphoz és a díjhoz méltó helyszínen, a Batthyány család Fiumei úti sírkertben található mauzóleuma előtt ünnepélyes keretek között vehette át az elismerést a két kitüntetett. Az alapító, Batthyány-Schmidt Margit kiemelte, hogy a díjat mindig olyan emberek kapják, akiknek személye tíz-húsz évvel később is vállalható és megkérdőjelezhetetlen. Ezt követően ismertette a kuratórium döntését, amelynek értelmében a gróf Batthyány Lajos-díjat Martonyi János korábbi külügyminiszter, a gróf Zichy Antónia-díjat pedig Ritz Judit érdemelte ki. A kitüntetetteket Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára méltatta, aki úgy fogalmazott, hogy Ritz Judit életének minden pillanatát a kereszténységből fakadó önzetlen szeretet, az együttérzés és hivatástudat hatja át.

– A hűség, a kisközösségek, az idős emberek, az elesettek és a család egységének érdekében kifejtett rendkívüli gondozói és oktatói tevékenysége teszi érdemessé a gróf Zichy Antónia-díjra – hangsúlyozta.

– Munkám évtizedek óta az elesett és idős emberek gondozása ápolása. Ők is embertársaink, és nagyon fontosnak tartom, hogy az életük utolsó éveiben is megkapják azt a tiszteletet és gondoskodást, ami megilleti őket. Erre tettem fel az életemet, és ez a jövő feladata is számomra. Ez a csodálatos hivatás betölti a napjaimat. A díj kiemelkedő állomása a pályámnak, de megilleti az elismerés a mindenkori munkatársaimat is, akikkel dolgoztam és dolgozom. Köszönöm, hogy ezzel figyelmet kapott a szociális gondoskodás területe, amit együtt szolgálunk – mondta az elismerés kapcsán a díjazott.

Nézze meg ezt is:

Ötezer gyermeket ünnepelt az ÁGOTA Közösség

  Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek arcára csalt mosolyt az ÁGOTA Közösség gyermeknapon. Az ország 13 …