2023. május 29., hétfő
FONTOS

Befogadóbb egyházra van szükség

2022. október 27-én mutatták be a Vatikánban a szinodális folyamat második, kontinentális szakaszának munkadokumentumát, amelyet a világegyház minden tájáról érkezett visszajelzésekből állítottak össze a püspöki szinódus munkatársai.

Ferenc pápa idén októberben úgy határozott, hogy az ügy fontosságára való tekintettel a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlését nem egy ülésszak alatt, hanem két részben, 2023 októberében és 2024 októberében tartják meg Rómában a szinodalitás témájában. A püspöki szinódus ez alkalommal nem egy meghatározott témát fog megvitatni, mint például a család vagy az ifjúság kérdésköre, hanem az egyház életének szinodális jellegét, amely során előtérbe kerül a világi hívők meghallgatása, a velük való párbeszéd és aktív részvételük az egyház formálásában.

A szinodális út 2021 októberében indult el a világ minden egyházmegyéjében. Ennek során a hívők egyénileg és közösségben szólhattak hozzá az egyházi élet megújítását célzó folyamatokhoz annak érdekében, hogy az egyház minden tagja felismerje személyes felelősségét, a közösséget szolgáló szerepét és saját küldetését. A folyamat első, egyházmegyei szakaszának lezárását követően elkészült az a munkaanyag, amely összegzi a világ minden táján élő világi hívők, püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők visszajelzéseit, amelyeket korunk kihívásaival, problémáival kapcsolatban tettek.

A kulturális különbségek ellenére számos kérdésben meglepően hasonló visszajelzéseket adtak az egyes földrészek közösségei. Az angolul 49 oldalon 109 pontból álló dokumentum foglalkozik többek között a szegényekkel, a családokkal, az elvált és újraházasodott hívőkkel, az egyedülálló szülőkkel, a meleg emberekkel, a papság megreformálásának kérdésével, a nők egyházban betöltött szerepével, a szekularizációval és a keresztényüldözéssel. A szinodális út egyházmegyei szakaszában olyan kérdések kerültek elő, mint a fogamzásgátlás, a cölibátus, a fogyatékossággal élő embereknek az egyház életében való aktív részvételének lehetősége vagy a keresztényekkel szemben elkövetett erőszak fokozódása a mai világban.

A szöveg egy olyan egyházat tár elénk, amely „képes a radikális befogadásra”, amely meg tudja szólítani mindazokat, akik eltávolodtak az egyháztól, vagy akik mellőzöttnek érzik magukat az egyházban. A dokumentum fokozott erőfeszítéseket sürget annak érdekében, hogy a nőket még inkább bevonják az egyházi döntéshozatalba, és különböző szerepeket tölthessenek be az egyházban. Az anyagban ugyanilyen hangsúlyosan jelenik meg az arra való igény, hogy meg tudják szólítani a fiatalokat, illetve a rasszizmus és a szexuális visszaélések áldozatait.

A munkadokumentumot bemutató sajtótájékoztatón a püspöki szinódus főrelátora – a szinódus főtémájának felvezetője –, Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) elnöke hangsúlyozta, hogy az anyag „nem teológiai írásokból származik, hanem a megélt szinodalitás, a megélt teológia gyümölcse”. Kiemelték, hogy a szinodális folyamat célja az, hogy párbeszédet indítson el a helyi egyházak között, illetve a helyi egyházak és az egyetemes egyház között. A munkadokumentum összeállításában részt vett Anna Rowlands, az angliai Durhami Egyetem oktatója, aki hangsúlyozta: minden egyes beszámolót és egyéni hozzászólást „alaposan és imádságos lelkülettel” elolvastak, és figyelembe vettek az anyag összeállításakor.

A szinodális folyamat kontinentális szakasza 2023-ban januártól márciusig tart, amely során a földrészek püspöki konferenciái vitatják meg a most összeállított munkaanyagot. Ezek alapján készül el a püspöki szinódus munkadokumentuma (Instrumentum Laboris) – várhatóan 2023 júniusára.

Nézze meg ezt is:

Bor, orgona és a dóm titkai

A tavasz második felében különleges programokkal és új időszaki tárlatokkal várják a vendégeiket a Szegedi Dóm Látogatóközpont …