2024. február 23., péntek
FONTOS

Évértékelő értekezlet a Békés Vármegyei Főügyészségen

A Békés Vármegyei Főügyészség 2022. évi tevékenységének értékelésére került sor a 2023. március 22-én megtartott összügyészi értekezleten, amelyen jelen volt dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes is.

A koronavírus járvány miatt legutóbb hasonló formában 2019-ben került sor évértékelő értekezlet megtartására, ezért dr. Berg Márta főügyész beszámolójában kitért az azóta eltelt időszak kihívásaira. Kifejtette, hogy a Békés vármegyei ügyészi
szervezet jól alkalmazkodott a pandémia, majd az orosz-ukrán konfliktus okozta nehézségekhez. A főügyész kiemelte, hogy a jelentős informatikai fejlesztések lehetővé tették, hogy az ügyészek otthondolgozás keretében is a korábbi évekhez
hasonló színvonalon végezzék el feladataikat, emellett a racionális gazdálkodás érdekében is számos, eredményes intézkedés megtételére került sor.

A büntetőjogi szakági tevékenység értékelése során dr. Havrán Ákos főügyészhelyettes beszámolt arról, hogy az utóbbi években jelentős teret nyertek a büntetővégzés meghozatalára irányuló ügyészi indítványok, amellyel párhozamosan
csökkent azon terhelteknek a száma, akiknek ügyét tárgyalás keretében kell elbírálni.

Kiemelte, hogy a főügyészség váderedményessége az előző évben 99,32 % volt, ami meghaladta az országos átlagot.
A közérdekvédelmi feladatok értékelése során dr. Juhász Lajos közjogi főügyészhelyettes kitért arra, hogy mind a törvényességi ellenőrzési, mind a magánjogi területen jelentősen nőtt az ügyészi kezdeményezésre indult ügyek
száma. A járványügyi szabályok változása folytán lényegesen nagyobb arányban folytattak le a büntetés-végrehajtási szakterület ügyészei is vizsgálatot, illetve ellenőrzést az előző évben.

Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes előadásában kifejtette, hogy a beszámoló adatai alapján a vármegye ügyészei szakszerűen, jogszerűen és időszerűen végezték el a feladataikat az előző évben, és megköszönte a vármegyei ügyészség
valamennyi munkatársának az elmúlt évek nehézségei között tanúsított helytállást.

Nézze meg ezt is:

Húsz éve szentelték püspökké Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspököt

Kiss-Rigó Lászlót II. János Pál pápa 2004. január 24-én pudenzianai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti …