2024. május 24., péntek
FONTOS

A szívét is bele kell tennie az embernek

Kiss-Rigó László püspök 2022 augusztusában megalapította a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetét.

Az irodából intézeti rangra növekedés komplexebb feladatellátást tesz lehetővé, szabadságot és felelősséget jelent – mutatta be működésüket Serfőző Levente oktatási helynök, az intézet főigazgatója.

➜ Az októberben felálló intézet egyik első intézkedése volt, hogy a hitoktatók decemberi fizetése missziós pótlékkal egészült ki. Miért tartották ezt fontosnak?

➜ Az intézet első hónapjaiban több kezdeményezés született, az egyik a megvalósított bérfejlesztés. Az elmúlt évekre visszatekintve ez egy folyamatos szakmai fejlődést jelent. Eljutottunk oda, hogy a katekétáknak egy ún. missziós pótlékkal a pedagógus bértáblához igazodó juttatást tudunk biztosítani. Ilyen formában a megbecsülést is jelezzük feléjük. Ezzel szeretnénk honorálni azt a kiegészítő, plusz munkát, amit a hittanórák megtartása mellett nyújtanak, ugyanakkor tudjuk, hogy a hitoktatást nem lehet csak pénzzel megfizetni. Ebbe a szolgálatba a szívét is bele kell tennie az embernek.

➜ Hogyan indult, milyen tevékenységgel bővült az intézet működése?

➜ A főpásztor célja az volt, hogy ezentúl egy intézmény koordinálja, szervezze az egyházmegye hitoktatását, az ehhez kapcsolódó szakmai, közösségi, lelki programokat. E szerint bővült és komplexebb is lett a tevékenységünk. A jövőben az intézet kezeli a hitoktatás financiális területét, önállóan gazdálkodik a hitoktatásra kapott normatívákkal. Létrehoztunk egy spirituális-missziós modult, melynek saját felelőse lett. Egy tapasztalt szervezőt, Gyuris Gellértet, a Szent András Evangelizációs Iskola egykori programigazgatóját tudtuk megnyerni a feladatra, akivel a hagyományos lelkinapok, lelkigyakorlatok, találkozók, zarándoklatok mellett új utakat is keresünk. Már elindult az intézet arculattervezése. Új logónk lett, melyet rendezvényeken és ajándéktárgyakon is bátran tudunk majd használni.

➜ Az intézet feladatának tekinti a hitoktatók továbbképzésének biztosítását. Milyen programokkal fordulnak feléjük?

➜ Valljuk, hogy a hitre nevelés szolgálat. Meghíváson alapszik, a katekéta Isten eszköze, az evangélium munkatársa, aki szívébe fogadja ezt a meghívást és nap mint nap éli. Ebben a hivatásban kell kísérni a hitoktatókat. A katekétáknak szervezett programok egyik célja, hogy feltöltődésüket, lelki megerősödésüket segítsék, a másik feladat pedig szakmai fejlődésük biztosítása. A közösségi programok – találkozók zarándoklatok – egyházélményt adnak. Az ezeken való részvételért a hitoktató pontokat szerez, a pontgyűjtést anyagi juttatásokkal honoráljuk, de talán fontosabb az, hogy ő maga is fejlődik általuk. Biztatjuk a katekétákat, szervezzenek több település összefogásával hittanosaiknak programokat, ezek önkéntes munkaként beszámíthatók az óraszámokba.

➜ Milyen konkrét megmozdulások várhatók a közeljövőben?

➜ 2023 első negyedévében találkozásokra, lelkigyakorlatokra kerül-került sor. Januárban a programjainkon segédkező önkénteseket, a partnerszervezetek képviselőit hívtuk össze, Domaszék-Zöldfáson a domonkos nővérek vezetésével megtartottuk az első katekéta lelkigyakorlatot, februárban lelkinapot szervezünk a Szeged Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő iskolák pedagógusai számára. Márciusban ismét lelkigyakorlatra hívunk, a kenyérsütés titkán keresztül járunk be egy lelki utat. A nagyböjtben végre újra megtarthatjuk az egyházmegyei hittanos találkozót, melyre a pandémia miatt két éven át nem volt lehetőség. Több alkalommal lesz szakmai délutánunk, előadónk Sipos Edit lesz Gyermekbiblia témában, de lesz olyan szakmai program, ahol a kamaszokkal való foglalkozás módszertanát, a korosztályi jellemzőket ismerhetik meg a résztvevők. Indul szupervíziós csoport, elkezdjük a katekéta-koordinátor képzést.

Az egyházmegyét hitoktatás szempontjából 10 körzetre osztottuk, melyek életét egy-egy koordinátor segít majd szervezni. A képzéssel arra készítjük őket, hogy az egy körzethez tartozó kisebb települések hitoktatóit összefogják, és együtt szervezzenek programokat, tartsanak szakmai, módszertani tapasztalatcserét.

Bízunk abban, hogy a képzés megerősíti őket, és jó vezetővé válnak a körzetükben. Folytatódik a mentorprogramunk is, melyben tapasztalt katekétákat kérünk fel kísérésre. Sok tervünk van, a jól bevált programok mellett törekszünk új utak keresésére.

Nézze meg ezt is:

Eredményesen szerepelnek a szegedi utánpótlás csapatok

  Az eredményességet elsősorban abban mérjük, hogy a csapataink és a játékosaink mennyit tudnak egy adott évben …