2024. február 25., vasárnap
FONTOS

Kiss-Rigó László püspök üzenete

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvèrek!

Pál apostol az 50-es években az egyik első keresztény közösséghez írt levelében azt írja, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor mi, keresztények szánalmasabbak, sajnálatra méltóbbak, szerencsétlenebbek lennénk mindenki másnál. De Krisztus feltámadt a sírból, legyőzte a halált és feltámadásával nemcsak ellenségeit győzte le, hanem megmutatta, mi az ember abszolút jövője, ami csak rajta keresztül érhető el. Ezért lehet különböző véleményük arról, hogy kinek melyik ünnep áll közelebb a szívéhez – a hangulat, az ünneplés szokásai, hagyományai alapján –, a Karácsony vagy a Húsvét, de az tény, hogy a keresztények legnagyobb, legfontosabb ünnepe Húsvét.

Jézusnak feltámadása után nem a lelke lebeg valahol, ő nem tanítványai álmában, valamilyen szellemi látomásban, lelki vízióban találkozott apostolaival, hanem valóságos, megdicsőült emberi testével jelent meg nekik, együtt étkezett velük, megtapintották sebhelyeit, mint Tamás apostol, aki korábban kételkedett. A tanúk tapasztalata, élménye és tanúságtétele jutott el hozzánk is, ezért vagyunk keresztények.
Jézus azonban feltámadása után nem a mi földi életünket folytatta, hanem megmutatta, hogy mi vár ránk a halál után: ha kitartunk mellette, követjük őt életünkben, akkor halálunk után bennünket is – testünket-lelkünket, egész emberségünket – részesít az ő győzelmében, az élet teljességében.

Amikor feltámadása után találkozott apostolaival, követőivel, soha nem szidta őket, amiért nem álltak ki mellette, soha nem szégyenítette meg őket. Ellenkezőleg, mindig békét, harmóniát, lelki erőt sugárzott. Nem azt a békét, amit mi szeretnénk látni például a szomszédos Ukrajnában, és amely józan, közös emberi hozzáállással megvalósítható lenne. Jézus olyan belső, lelki békét sugárzott, melyet senki más, csak ő tud adni, s melyet akár a legnehezebb, legtragikusabb helyzetben, a legviszontagságosabb körülmények között is megtapasztalhatunk. Másrészt feltámadása után mindig feladatot is adott mindenkinek, akivel találkozott, azt a feladatot, illetve küldetést, hogy tanúskodjanak róla.

Én is a feltámadt Krisztus békéjét kívánom egyházmegyénk közössége minden tagjának, és arra buzdítok mindenkit: tegyünk életünkben hiteles tanúságot a Feltámadt Krisztusról!

Nézze meg ezt is:

A jó példát követik a fiatalok önkéntességben

  Az önkéntes munka szerepe és jelentősége a közösségfejlesztésben és az identitás megőrzésében – ez …