2024. július 21., vasárnap
FONTOS

Jézus az út az igazság felé

 

A kereszténység legnagyobb ünnepén tartott szentmisén Kiss-Rigó László püspök prédikációjában arra emlékeztetett, hogy tanúk hosszú láncolatán keresztül kerültünk kapcsolatba a feltámadt Krisztussal.

Megtelt a szegedi fogadalmi templom a húsvétvasárnapi szentmise alkalmából. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke szentbeszédében hangsúlyozta, Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelében azt üzente, hogy ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor mi keresztények szerencsétlenebbek, szánalomra méltóbbak lennénk mindenki másnál, hiszen ez esetben csak illúziókat kergetnénk. Az evangélium viszont pont az az örömhír, hogy Krisztus feltámadt, megmutatta számunkra az emberi jövőt, az egyén és a történelem végső célját. Hozzátette, tisztázni kell azonban azt is, hogy mit értünk a Megváltó feltámadása alatt.

– Nem azt, hogy meghalt, feltámadt, majd tanítványainak, barátainak álmában megjelent, és elmondta, hogy él. Nem azt, hogy ő a fellegek között a világmindenségben lebeg, hanem azt, hogy ő valóságosan, megdicsőült emberi testével találkozott az övéivel. Együtt ettek, megtapintották a szögek nyomát testén: megtapasztalták, hogy emberként is él – mondta a püspök. – Mindez több annál, minthogy egy jogtalanul kivégzett embernek igazságot szolgáltattak – ez az emberi test győzelme volt a halál felett, a mi emberi testünk megdicsőítése is.

A Megváltó azonban Alexander Dumas világhírű regényének főhősével, Monte Cristo grófjával ellentétben nem azért támadt fel halálából, hogy bosszút álljon azokon, akik rosszat tettek ellene – Jézus a feltámadása után is meghagyta mindenkinek a szabadságát.

Jézus Krisztus tanítványaival való halála utáni találkozásaival kapcsolatban három fontos jellemzőt emelt ki prédikációjában a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Elsőként azt, hogy nem hánytorgatta fel a múltat: nem kérte számon Pétert, mert háromszor is megtagadta őt, nem tette nevetségessé Tamást, mert nem hitte el, hogy társai találkoztak Krisztussal. Az utóbbi tanítványnak is csak annyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Másodsorban arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig e szavakkal köszöntötte övéit: „Békesség veletek!”

– Ez nem az a béke, amelyre számítunk az ukrán fegyverszünet esetén, hanem ez az a belső béke, amit akkor is megtapasztalhatunk, ha éppen embertelen küzdelmek zajlanak körülöttünk. Krisztus lelki békét tud adni azoknak, akik kapcsolatba kerülnek vele – mondta a püspök. Legvégül azt említette, hogy a tanítványaival történő minden egyes találkozása során küldetést adott nekik: tegyenek róla tanúságot. Nem reklámozást, propagandatevékenységet kért tőlük, hanem azt, hogy tanúskodjanak róla szavaikkal, de legfőképpen életükkel.

– Mi ezeknek a tanúknak a hosszú láncolatán keresztül kerültünk kapcsolatba a feltámadt Krisztussal – mondta. Hangsúlyozta, e húsvéti szentmise résztvevői sem bűntelenek, hibátlanok, de van egy fontos tulajdonságuk: többek a kultúrkeresztényeknél. Azaz nemcsak műveltségükön, neveltetésükön keresztül kötődnek az egyházhoz és ismerik el annak kétezer éve során felhalmozott értékeit, hanem megismerték a Megváltó szavait, tanításait, tetteit. Kiss Rigó László emlékeztetett arra, hogy Jézus feltámadása többet jelent annál, hogy tettei szépek és jók voltak. Ez az esemény azt bizonyítja, hogy ő az út az igazság és az élet felé, ezért érdemes benne hinni és őt követni.

A szentmise végén a résztvevők megújították keresztségi fogadalmukat.

Nézze meg ezt is:

Országjáráson vettek részt egyházmegyei iskolák diákjai

Ebben a tanévben az egyházmegye fenntartásában működő négy általános iskola tudott bekapcsolódni a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) …