2024. március 2., szombat
FONTOS

Lelkinap a püspökség dolgozói számára

 

 

„Ma a te házadban”

 

A püspökség több részlegéből, irodáiból érkeztünk: a Dóm Látogatóközpontból, a SZEGEKIF-ből, a Pasztorális Helynökségről, a SZEKIből és püspökség központi irodáiból.

Noha sokszor találkozunk egymással az épületben, a lelkinapot ismerkedő játékokkal kezdtük, hogy az igazán lényeges kérdésekben is ismerjük egymást és főleg azokat, akik más épületben dolgoznak: pl. hogy ki balkezes, ki főzött tavaly lekvárt és ki épített már homokvárat vagy hogy kinek milyen hosszú a haja vagy mi a cipőmérete.

Az ismerkedés után a témára való ráhangolódás következett, ahol először meghallgattuk Isten Igéjét, Jézus és Zakeus találkozását a vadfügefánál, ahogyan Lukács leírta. Majd elképzeltük, milyen élmény volt ez a találkozás több fontos és ritkán végiggondolt szempontból: Zakeus hűséges felesége, a vadfügefa, Zakeus tönkrement vagyona, egy beosztott vámos, egy károsult özvegy, Zakeus fényűző háza, egy felháborodott farizeus és végül Zakeus szemszögéből.
Ezeket az alakokat, szerepeket a két helynökség munkatársai formálták meg és adták elő számunkra egy-egy monológ formájában. Megszólító és új szempontok voltak ezek!

Majd megismerkedtünk Ivanics Zoltán atyával, a kecskeméti Szentcsalád Plébánia fiatal lelkipásztorával, aki a lelkinap előadását tartotta a számunkra. Biztató volt, hogy elmondása szerint a plébánia közössége szereti a rövid prédikációt. Ezen jót derültünk. Az előadásában kitért azokra az akadályokra, amelyekkel Zakeusnak meg kellett küzdeni, hogy felmásszon arra a fügefára, ahol találkozhatott Jézussal, és ezeket alkalmazta is ránk: a kis termete, a bénító szégyene a foglakozása miatt, és a zúgolódó farizeusok tömege. Nagyon örültünk annak, hogy Zoli atya egy lelki feladattal is ellátott bennünket: reagáljunk arra a helyzetre, ha Jézus nekünk mondaná „ma a te házadban kell megszállnom!” Írásban az ember – ha az időt is rászánja –, mindig tartalmasabb válaszokat ad, mintha csak gondolkodnánk ezen. Végül, ahogy kezdte, úgy is fejezte be Zoli atya az előadását: az Imával nyert csaták című filmből vetített le egy-egy erős és küzdő hitet bemutató jelenetet.

Ebéd után két program közül választhattunk: a csapat egyik fele egy interaktív rövid zarándoklaton vett részt a környék homokos útjain, ahol Zakeus története kapcsán beszélgettünk egymással. A másik fele pedig a helyszínen maradva egy Kett pedagógiai foglalkozáson vett részt szintén e bibliai részt feldolgozva.

Végül egy közös szentmisén vettünk részt, melyet Kondé Lajos és Serfőző Levente helynök atyák ünnepeltek velünk. A János evangéliumában feltűnő 38 éve beteg ember történetéhez fűzte hozzá a prédikációban Levente atya, hogy Isten nem nélkülünk cselekszik, hanem velünk együtt. A szentmisén közösen, énekekkel dicsértük az Urat gitáros kísérettel.
Egy igazán kreatív és sokoldalúan megszólító lelkinapon vehettünk részt. Reméljük, hogy egy ilyen közös élmény majd ismét megerősíti a püspökségi közösségünket.

Nézze meg ezt is:

A jó példát követik a fiatalok önkéntességben

  Az önkéntes munka szerepe és jelentősége a közösségfejlesztésben és az identitás megőrzésében – ez …