2024. május 28., kedd
FONTOS

Békés vármegyei rendőrök kaptak országos elismerést

Szent György, a Magyar Rendőrség Napja alkalmából Magyarország belügyminisztere, dr. Pintér Sándor Humánigazgatási kategóriában „Év Rendőre Miniszteri Díj” kitüntetést adományozott Berczi László r. ezredesnek a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetőjének.

Berczi László r. ezredes 1989-ben a határőrségnél kezdte hivatásos pályafutását, majd 1990-ben a rendőrség kötelékébe került. Kezdetben a Sarkadi Rendőrőrsön, majd a Gyulai Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, majd 2008-tól a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Alosztályának vezetője lett. Két évvel később 2010-ben a Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetőjévé nevezeték ki és ezt a beosztást látja el a mai napig is. Berczi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos elismerésre méltó eredményeket ért el az elmúlt esztendőkben a szolgálat élén. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a rendőr és a szerződéses határvadászok toborzására, a hivatás iránt érdeklődő fiatalok rendőri pályára történő orientálására. Vezetői munkája során szerzett szakmai, elméleti és gyakorlati ismeretei példaértékűek, kiváló felkészültséggel, komplex gondolkodásmóddal, lelkiismeretesen, hatékonyan és eredményesen irányítja a Humánigazgatási Szolgálatot.

Bűnügyi technikus kategóriában is Békés vármegyébe került az „Év Rendőre Miniszteri Díj”.  Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere ezt a kitüntetést Tokai Sándor r. főtörzszászlósnak adományozta. Tokai Sándor rendőri pályafutását 1996-ban Csongrád megyében, a Makói Rendőrkapitányságon kezdte nyomozóként, majd 2008-tól Békés megyébe került, ahol a Sarkadi Rendőrkapitányság állományába került. Itt kezdetben az ügyeleti csoportnál, majd a bűnügyi osztályon volt technikus, majd 2013-ban a Bűnügyi- Technikai Csoport csoportvezetője, 2015-től csoportparancsnoka lett.

Tokai Sándor r. főtörzszászlós a bűnügyi technikai munka végzéséhez kimagasló elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik. Forrónyomos csoport tagjaként jelentősen hozzájárult a Sarkadi Rendőrkapitányság felderítési eredményességéhez. A vezetők részéről mindig pozitív visszajelzések érkeztek munkájáról, viselkedéséről, hozzáállásáról. Munkabírása, terhelhetősége átlagon felüli. Parancsnokai munkáját, hivatástudatát, rendőri és magánéletbeli viselkedését elismerik és példaként állítják a kollégák elé.

Szolgálata példaértékű ellátásáért dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere Szent György Érdemjelet adományozott Toszeczki Pál Róbert r. törzszászlósnak, a Sarkadi Rendőrkapitányság nyomozójának. Toszeczki Pál Róbert r. törzszászlós 1998-ban kezdte hivatásos pályafutását. Több mint egy évtizede bűnügyi szakterületen dolgozik, ahol munkáját nagy szaktudással és példaértékű szorgalommal végzi.

Szintén Szent György Érdemjelet kapott Magyarország belügyminiszterétől Molnárné Dr. Szénási Ilona r. alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálat Határrendészeti Osztályának vezetője. Az alezredes több mint három évtizede teljesít hivatásos szolgálatot a Határőrség, majd 2008. január 1-től a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. A határrendészeti szolgálati ág elhivatott szakembere, aki osztályvezetőként kimagasló munkát végez.

A Rendőrség Napja alkalmából dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere két, Békés vármegyében szolgálatot teljesítő rendőrnek adományozott tanácsosi címet. Egyikük Somogyi Ferenc r. alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának vezetője. Az általa vezetett osztály országosan elismert, kiváló színvonalon működik.   Vezetésével 2018-ban Békés megye csapata a TIK szakmai versenyen első helyezést ért el.  2019-ben az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály az év TIK osztályvezetőjének választotta. Az irányítása alá tartozó állomány tiszteli, kérdéseikkel, problémáikkal bátran fordulhatnak hozzá. Példás az együttműködése a társosztályokkal és a szakirányító osztályokkal.

A másik tanácsosi címet Vári Zoltán r. főtörzszászlós a Békéscsabai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka érdemelte ki, aki közel 30 éve teljesít szolgálatot a városban. Kiemelkedő hely és személyismerettel rendelkezik Békéscsaba város illetékességi területén. Jellemző rá a kreatív gondolkodásmód, munkabírása átlagon felüli, kiemelkedő színvonalú munkát végez.

A Rendőrség Napja alkalmából több Békés vármegyében szolgálatot teljesítő rendőr és rendőrségi dolgozó részesült országos rendőrfőkapitányi elismerésben. Ádám Péter László rendvédelmi igazgatási alkalmazott közel 20 éve dolgozik a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság állományában, pályáját ezidáig mindig a személyügy területén töltötte. Az általa végzett munkát mindig kiemelkedő szinten hajtja végre. Felelősség- és hivatástudata kiemelkedő, munkavégzésére a pontosság és igényesség jellemző. Példamutató munkavégzéséért dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány elismerésben és jutalomban részesítette.

dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, a Rendőrség Napja alkalmából két Békés vármegyei rendőrt rendfokozatba történő előléptetéssel jutalmazott. Német Ildikó r. őrnagyot, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának kiemelt főnyomozóját r. alezredessé, Tóth – Greksza Csilla r. hadnagyot a Békéscsabai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának fővizsgálóját r. főhadnaggyá léptette elő.

Az elismeréseket a díjazottak 2024. április 26-án, és április 29-én Budapesten tartott központi ünnepségeken vehették át. A rendfokozatában előléptetett rendőröknek országos rendőrfőkapitány úr nevében Vörös Ferenc r. dandártábornok adta át a kinevezésükről szóló határozatokat.

Gratulálunk, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Nézze meg ezt is:

Békés az ország legzöldebb vármegyéje 2024-ben

Május 24-én rendezték meg a Virtuális Erőmű Program XIV. Díjátadó Gáláját Budapesten, a Parlamentben. Az …